ÚNKP

Óbudai Egyetem   

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek.


Fotók


Program

1. szekció

dátum    adat    adat

leírás

2. szekció

dátum    adat    adat

leírás

3. szekció

dátum    adat    adat

leírás.Dátum

2020. november 4.


Helyszín

Óbudai Egyetem
AudMax terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/bHatáridők

Október 1. Előadás címének és 250 szavas absztraktjának beküldése, valamint a témavezetői nyilatkozat

Október 30. Teljes előadás beküldése