ÚNKP

Óbudai Egyetem   

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek.
Dátum

2020. november 4.


Helyszín

Óbudai Egyetem
AudMax terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/bHatáridők

Október 1. Előadás címének és 250 szavas absztraktjának beküldése, valamint a témavezetői nyilatkozat

Október 30. Teljes előadás beküldése