Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat az Óbudai Egyetemen 2015

Nov.
10.

10. Jubileumi Óbudai Energetikai Konferencia – Smart Cities

Immár 10. éve kerül megrendezésre az Óbudai Energetikai Konferencia, amely az energiaellátás kiemelt témaköreivel foglalkozik. A rendezvénysorozat témája volt már a Smart Grids, Smart home, Városi energiaellátás, Kiserőművek, Épületenergetika és Fogyasztói együttműködés. Mára a korábbi témák a “Smart város – Smart City” hívószó alatt közösen jelennek meg, hogy a korábbihoz képest új minőséget teremtsenek. A smart megközelítés nem csak a villamos-, hanem a hő- és gázszolgáltatásra is kiterjed, kapcsolatba kerül az intelligens közvilágítással, telekommunikációval és e-mobility-vel. A konferencián a hazai kutatások, fejlesztések és tervek kerülnek bemutatásra.

Nov.
11.

10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas "Jubilee Conference Without Borders" (AIS 2015)

2015. november 11-én tizedik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása és fejlesztése azzal a törekvéssel, hogy ezúton is erősödjön a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködése, biztosítva legyen a műszaki felsőoktatás és az innováció területén az a szellemi és infrastrukturális háttér, amely a város és a régió vállalatainak versenyképességének, foglalkoztatási, műszaki kutatási és fejlesztési igényeinek hosszú távú kielégítéséhez szükséges.
Az idei szimpózium a bulgáriai St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo egyetemmel közös szervezésben kerül lebonyolításra. Az Óbudai Egyetem és az Alba Regia Műszaki Kar célja, hogy ezzel is támogassa a tudományos élet nemzetközivé tételét.
Az elmúlt időszakban lezárult projektek, az elért tudományos eredmények ismertetése mellett a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.

Nov.
12.

Challenges in Biomatics

A Biomatika Intézet az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának frissen alakult intézete, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretén belül bepillantást nyújt az intézetben folyó főbb kutatási és oktatási tevékenységeibe, az alkalmazott technológiákba és mérnöki módszerekbe. Az esemény során kiemelt hangsúlyt kapnak a robotikában, rákkutatási modellekben, távoli páciensmonitorozás témakörökben elért eredmények, illetve olyan távlati tervek, amelyek válaszolni próbálnak a következő évtizedek gyakorlati kihívásaira. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, hogy hallgassa meg a tudományünnepi előadásokat és bátorítunk mindenkit, hogy a megismerés és közös gondolkodás mellett együtt keressünk válaszokat napjaink néhány fontos kérdésére a Magyar Tudomány Ünnepén!

Nov.
13.

Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ 2015)

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara 2006 óta minden évben angol nyelvű nemzetközi konferenciát szervez fiatal kutatók és mentoraik részére, Fiatal Kutatók Szimpóziuma, röviden FIKUSZ néven.
A konferencia célja az üzleti tudományok, menedzsment, gazdaság és ezekhez kapcsolódó tudományágak területén különböző háttérrel és érdeklődéssel rendelkező tudósok ösztönzése egymás kutatási munkájának megismerésére és további együttműködés kialakítására.
A 2015-ös évben megrendezett FIKUSZ konferencia a Keleti Károly Gazdasági Kar nemzetközi hetének is záró rendezvénye, ezért várhatóan a nemzetközi hét oktatói is részt vesznek majd rajta.

Nov.
18.

XLII. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi a XLII. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A tehetség óriási érték, amelyre büszkék vagyunk, de ugyanakkor felelősség is, amelyre a környezetnek oda kell figyelnie, amit segítenie kell. A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben tudományos diákköri konferenciákon mutatják be. A XLII. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetésére 2015. november 23-án, hétfőn kerül sor.

Nov.
19.

Nemzetközi Mérnöki Szimpózium

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2015. november 19-én Budapesten rendezi meg hagyományos Nemzetközi Mérnöki Szimpóziumát (International Engineering Symposium at Bánki, IESB 2015). A szimpózium célja lehetőséget adni a külföldi és hazai előadók számára, hogy bemutassák legújabb tudományos eredményeiket.

Nov.
19.

XXXI. Kandó Konferencia 2015 (Kandó a tudomány hajóján)

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar immár harmincegy éve minden évben megrendezi a Kandó Tudományos Konferenciát, amelyen a kar oktatói, külföldi és magyar egyetemek előadói, ipari partnerek, valamint a kar tehetséges diákjai mutathatják be tudományos és oktatási eredményeiket.
Az idei konferencia témakörei is széles tudományterületet ölelnek át, ezzel is jelezve, hogy a villamosmérnöki tudományok diszciplínái korunkban egyre több műszaki tudományos területtel fonódnak össze.
A XXXI. Kandó Konferencia újdonságként bevezeti a hagyományos előadások mellett az Ipari Fórum elnevezésű rendezvényt is.
Az Ipari Fórum során az ipari partnerek részvételével kerekasztal beszélgetéseket tervezünk, amelyek témái a felsőoktatás és az ipar együttműködésének kérdései lesznek:
- az ipar elvárásai az egyetemi képzéstől,
- duális, kooperatív, gyakornoki programok,
- oktatási-, kutatási együttműködések,
- a gyakorlati képzés fejlesztése,
- szponzorálási lehetőségek és szükségszerűségek,
- egyéb.
Nagy reményekkel várjuk a nagy, közepes és kis cégek képviselőit a fórumon. Úgy gondoljuk, hogy mindkét fél számára hasznos lesz, ha célkeresztbe kerülnek a megoldandó, javítandó kérdések.

Nov.
19-20.

5th International Joint Conference on Light Industry and Environmental Engineering (IJCELIT 2015)

Az RKK-n idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi, angol nyelvű konferencia (International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, IJCELIT) a közös plenáris előadásokat követően a kar fő tudományterületeinek megfelelően külön rendezvényekre válik szét. A „Graphic Communications Technology Workshop” az alkalmazott médiatechnológia művelőinek nemzetközi fóruma. Az „International Symposium on Design and Innovative Technologies” szimpóziumra a kreatív alkotók és a hagyományos multidiszciplináris könnyűipari technológiák területén kutató szakemberek részvételével zajlik. Az International Council for Environmental Engineering Education ülésének témája a környezetmérnöki, környezettudatos oktatás és kutatás.

Nov.
19-20.

Országos geoinformatikai szakmai továbbképzés

A rendezvény célja a különböző ágazatok földmérési, térinformatikai tevékenységében bekövetkező, ill. várható, műszaki, jogi változások elméleti és gyakorlati kérdéskörének megvitatása továbbképző fórum keretében.
Az egyes szakágazatok (földügy, építésügy, bányászat, mezőgazdaság, stb.) földmérési, térképészeti, geoinformatikai szakterületeinek továbbképzési és koordinációs feladatait felölelő rendezvényen a résztvevők és előadók szakmai kreditpontokat szerezhetnek.
A konferencia a földmérési, térképészeti, geoinformatikai tevékenységet végző vállalkozások, oktatási intézmények munkatársai, a földmérő igazságügyi szakértők, a hites bányamérők, az ingatlanrendező földmérők és a kisajátítási fölmérő szakértők részére különösen ajánlott.

Nov.
19-21.

16th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2015)

2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenhatodik alkalommal kerül sor az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A megfelelő módon beküdött és előadott cikkekből angol nyelvű pendrive kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.

Nov.
19-21.

XV. Országos Neveléstudományi Konferencia (ONK 2015)

Az iskola a pedagógusok és a tanulók értékformáló közössége. Az értékek megőrzésében, közvetítésében, létrehozásában és a személyiség-fejlesztésben meghatározó szerepet játszik a hivatására minél magasabb szinten felkészült pedagógus. A pedagógusképzés strukturális és tartalmi átalakítása, a pedagógusok kiválasztásának szempontjai, módszerei, a tanári minőség indikátorai és a pedagógiai munka hatékonyságának összetevői a figyelem középpontjába kerültek, ezáltal is rávilágítva a pedagógus professzió komplex értelmezésének problematikájára. A konferencia célkitűzése teret adni egyrészt a pedagóguskutatások új eredményeinek bemutatására, megvitatására, másrészt a tanulás eredményességét befolyásoló tényezők feltérképezésére, az idevágó empirikus kutatások eredményeinek interpretálására, megvitatására, végül mindazon pedagógiai koncepciók, illetve elért eredmények bemutatására, amelyek a tanulók közötti különbségek figyelembevételét helyezik vizsgálatuk középpontjába. Ezek alapján idei szakmai rendezvényünk címe: Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa

Nov.
23.

Egyetem Napja

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve.

Nov.
27.

ElektroMechaTronika – Az Elektrotechnikai Műhely 2. Tudományos üléssszaka

Az „Elektrotechnikai Műhely” szóval írjuk le azt a közös munkát, amit a villamosenergia-átalakítók, –tárolók és szabályozástechnika szakterületen aktív hallgatók, egyetemi egységek/bázisok, illetve ipari cégek önkéntes, szabad társulásban konszenzussal kialakított összehangolt tevékenységben végeznek három formációban, úgymint: Felsőoktatási, Gyártói és Hallgatói Műhely. A Műhely az MTA MTO ETB égisze alatt végzi tevékenységét
Két éve rendeztük az 1. Tudományos ülésszakot, melyen elsősorban a Gyártói Műhely mutatkozott be. Ez évben a fókusz a Felsőoktatási Műhelyben végzett tudományos, szakmai és oktatási eredményekre irányul. Bemutatkoznak a szakterület egyetemi műhelyei: oktatók-kutatók, doktoranduszok és hallgatók. Az ülésszak címe arra utal, hogy az elektrotechnika, az elektronika és a gépészet szoros együttműködését kívánjuk elősegíteni, igazodva az ipar igényeihez.


Óbudai Egyetem MTÜ 2015