"Ha én gazdag lennék...” A pénzügyi műveltség helyzete Magyarországon és hatása a fiatalok vásárlási illetve megtakarítási döntéseire

Helyszín: Óbudai Egyetem KGK

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.

Pénzügyi kultúra 2018 honlap

A legtöbb embernek tisztában kell lennie azzal, hogy a rendelkezésre álló jövedelme nem tud minden kiadásra fedezetet biztosítani, ezért priorizálni kell a vásárlásainkat és mérlegelni kell, hogy lemondjuk-e egy jelenlegi fogyasztásról egy jövőbeni vásárlás érdekében. Ezek nehéz döntések, és ahhoz, hogy hosszabb távon is fenntarthassuk fizetőképességünket, gyakran áldozatokat is kell vállalnunk. Tudatos tervezésre és mérlegelésre van szükség ahhoz, hogy megfelelően oszthassuk be a rendelkezésre álló pénzünket, miközben fenn kívánunk tartani egy megszokott fogyasztási szerkezetet. A konferencia két fő területre összpontosít. Egyrészt a hazai fiatalok személyes pénzügyi kultúrájára, műveltségére. Másrészt arra, hogyan kellene viselkednünk, hogy a rendelkezésre álló pénzünket valóban úgy használjuk fel, hogy azzal nemcsak a jelenlegi, de a jövőbeni vásárlásainkat is képesek legyünk finanszírozni.13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas

Helyszín: Óbudai Egyetem AMK és Városháza

Cím: Székesfehérvár

AIS 2018 honlap

Idén tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása és fejlesztése azzal a törekvéssel, hogy ezúton is erősödjön a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködése, biztosítva legyen a műszaki felsőoktatás és az innováció területén az a szellemi és infrastrukturális háttér, amely a város és a régió vállalatainak versenyképességének, foglalkoztatási, műszaki kutatási és fejlesztési igényeinek hosszú távú kielégítéséhez szükséges. Az Óbudai Egyetem és az Alba Regia Műszaki Kar célja, hogy ezzel is támogassa a tudományos élet nemzetközivé tételét. Az elmúlt időszakban lezárult projektek, az elért tudományos eredmények ismertetése mellett a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.VIII. Szolár Konferencia - Szakmai és Befektetői Workshop

Helyszín: Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai telephely TG épület

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u.

VIII. Szolár Konferencia honlap

A rendezvény célja, hogy fórumot biztosítson az egymásra-találásban a napelemes műszaki szakemberek és a napelemes technológiák és alkalmazásokban lehetőséget látó befektetők számára. Hazánk ezen a téren nemcsak a Nyugat-Európához, de a térségümk országaihoz képest is lemaradásban van. Ezt a lemaradásunkat felső szinten is felismerve magas szintű védnökséget élvez a rendezvény. A fent említett szakemberek együttműködését valósítja meg a fent jelzett lemaradás ledolgozása érdekében.Informatikai megoldások a KKV szektorban

Helyszín: Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar, BrainBay Centrum

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

Brainbay 2018 honlap

A vállalati informatikai megoldások kiválasztása, bevezetése, működtetése igen nagy feladatot ró egy vállalat vezetésére. A biztonsági kockázatok valamint az adatvédelem jogi szabályozása a GDPR fényében komoly kihívás a KKV szektor szereplőinek. A BrainBay szakmai napjának keretében megmutatjuk, hogyan érdemes kiválasztani egy informatikai rendszert, milyen buktatókkal kell szembenéznünk a bevezetés során. Az információs társadalom korában – de nyugodtan nevezhetjük a netháborúk és netbűnözés korának is – a biztonsági kérdések egyre inkább előtérbe kerülnek, hiszen nemcsak a digitálisan tárolt és feldolgozott adatok mennyisége nő napról-napra, de az ezen adatoktól való függőségünk mértéke is. A nap folyamán rávilágítunk, mi mindenre kell hangsúlyt fektetni, ha rendszereink biztonságos működését a lehető leggyorsabban és a legkisebb kockázat mellett szeretnénk üzemeltetni.Statisztika az oktatásban - Hogyan szerettethető meg?

Helyszín: Óbudai Egyetem, KGK

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

KGK konf. 2018 honlap

A szimpózium célja a 2017-ben megkezdett közös gondolkodás továbbvitele a magyar felsőoktatás gazdaságstatisztika, statisztikai oktatásában érintettekkel, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Statisztikai Társaság képviselőivel. A statisztika oktatása nem szabad, hogy öncélú legyen. A gazdasági, társadalmi jelenségek megértése, az adatok közötti összefüggések feltárása, az ok-okozatok értelmezése és elemzése komplex tudást követel meg a gazdasági képzés mellett a kapcsolódó tudományterületek oktatóitól, hallgatóitól is. A szimpózium célja, hogy megismertesse a résztvevőket azokkal a jó gyakorlatokkal, sajátos, sokszor újszerű megközelítéssel alkalmazott oktatási módszerekkel, amelyek a címben feltett kérdés megválaszolásában nyújtanak segítséget. A tradicionális oktatási keretekből ki kell lépni, meg kell értetni a hallgatókkal, hogy miért van szüksége – a sokszor nem szeretett ismeretekre – és legfőképpen arra, hogy mire tudják a megszerzett ismereteket használni.XLVIII. Tudományos Diákköri Konferencia

Helyszín: Óbudai Egyetem

Cím: karonkénti helyszínen

ÓE TDK 2018 honlap

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi a XLVIII. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A tehetség óriási érték, amelyre büszkék vagyunk, de ugyanakkor felelősség is, amelyre a környezetnek oda kell figyelnie, amit segítenie kell. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti, ezért kihagyhatatlan része az egyetemi munkának. A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben tudományos diákköri konferenciákon mutatják be. A XLVIII. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2018. november 19-én, hétfő délután 17:00-kor lesz.Vállalatirányítás felsőfokon 2018 - Versenyképesség, technológia, innováció

Helyszín: Óbudai Egyetem KGK, TG F17 előadóterem + szekciótermek

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.

Vállalatirányítás konf. 2018

A korunk kihívásait sikeresen megválaszoló piaci szereplők és a fejlődésükhöz szükséges gazdasági feltételeket kialakító állam együtt képezik a versenyképesség pilléreit. Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara és a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás Szakosztálya közös szervezésében megvalósuló konferencia a fenntartható versenyképesség, a technológiai- és innovációs kihívások kérdéskörében keresi az állami és piaci oldalról kölcsönösen megvalósítható, hatékonyság- és versenyképességnövelő megoldásokat.XXIII. Biztonságtechnikai Szimpózium - A biztonságtechnika oktatásának 25 éve

Helyszín: Óbudai Egyetem BGK

Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

BTSZ 2018 honlap

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a Biztonságtechnikai Szimpózium minden évben két alkalommal kerül megrendezésre. A mostani a XXIII. sorszámot viseli és ezúttal a biztonságtechnikai mérnöki képzés indulásának 25 éves évfordulóját ünnepelve a szakma jeles vezetői, képviselői tartanak rövid előadást a terület aktuális kérdéseiről. Az esemény lehetőséget biztosít az OTDK-n, TDK-n sikeresen szereplő hallgatók közül egynek-egynek eredményük ismertetésére.FelelősségVÁLASZTÁS 2.0 – Élménynap 2018. ősz

Helyszín: Óbudai Egyetem KGK

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.

Felelősségválasztás 2018 honlap

A konferencia célja a közösség és szemléletformálás. A nap folyamán szó esik önkéntességről, társadalmi felelősség és szerepvállalásról, esélyegyenlőségről, valamint a mentor- és korrepetitori rendszerről is. Az önkéntes munka, amelyet a korrepetitorok vállalnak azzal, hogy társaikat segítik, egyaránt hasznos a társadalom és az egyén számára, mégsem kap kellő figyelmet. Az egyetemen megvalósuló önkéntesség bemutatása mellett jó példákat szolgáltatnak azok a vállalatok, amelyek felkért előadói az üzleti életben megvalósuló közösségi értékteremtést és önkéntességet mutatják be. A rendezvényről elektronikus kiadvány készül.International IEEE Conference AND workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering

Helyszín: Óbudai Egyetem

Cím: Óbuda Campus, Bécsi út (November 20), Józsefváros Campus, Tavaszmező utca (November 21)

CANDO EPE 2018 honlap

leírásInternational Engineering Symposium at Bánki

Helyszín: Óbudai Egyetem BGK

Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

IESB 2018 honlap

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságmérnöki Kara immár tizedik alkalommal rendezi meg az International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2018) nemzetközi konferenciát, ahol a kar kutatói, hazai és nemzetközi egyetemek előadói és az ipar szereplői mutatják be tudományos munkáikat. Az IESB 2018 témakörei felölelik a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar széles körű oktatási és kutatási tevékenységeit. A szimpózium témája az alábbi területeket foglalja magába:
• anyagtudomány
• gyártástechnológia
• mechatronika
• biztonságtechnika, biztonságtudomány
• munkavédelem és ergonómia
A rendezvényen elhangzott, kiválasztott előadások anyagait lektorálás után megjelentetjük a Bánki Közlemények - Bánki Report elektronikus folyóiratban.IEEE 18th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics

Helyszín: Óbudai Egyetem, F07, F08, F09-es termek

Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

CINTI 2018 honlap

2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenhatodik alkalommal kerül sor az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A megfelelő módon beküdött és előadott cikkekből angol nyelvű pendrive kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.VIII. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia

Helyszín: Óbudai Egyetem, TMPK

Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

Trefort 2018 honlap

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja az Egyetem Tudomány Napi rendezvényeinek keretében minden évben megrendezi a Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferenciáját.
E fórumokon lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy a hazai és határon túli pedagógusképző intézmények munkatársai
* kifejthessék álláspontjukat az oktatást, azon belül is hangsúlyosan a szakképzést illetve a pedagógusképzést érintő aktuális kérdésekről,
* számot adhassanak az oktatás, a szakképzés és a pedagógusképzés területén folyó empirikus kutatásaikról,
* bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről mind a szakképzésben, mind pedig a felsőoktatásban.GEO-ALBA REGIA-2018

Helyszín: Óbudai Egyetem AMK Geoinformatikai Intézet

Cím: Székesfehérvár

GEO-ALBA REGIA 2018 honlap

A székesfehérvári felsőfokú földmérő, földrendező, földügyi szakember képzés több, mint fél évszázados múltra tekinthet vissza. A „Fehérvári GEO”-ban végzettek alkotják az állami szakigazgatás (földhivatali osztályok), az egyes szakágazatok (vízügy, építésügy, bányászat, mezőgazdaság), az eszközöket: műszereket, szoftvereket forgalmazó, a geodéziai feladatokat ellátó cégek, közepes- és kis vállalkozások szakirányú szakember társadalmát. Ezért célszerű számukra szakmai továbbképzést és szakmai tapasztalatcsere fórumot nyújtani.Munkavédelmi szimpózium és továbbképzés

Helyszín: Óbudai Egyetem BGK

Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

Munkavédelmi 2018 honlap

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a munkahelyi egészség és biztonság iránt elkötelezett szakmai érdeklődők számára minden szemeszterben egy munkavédelmi szimpózium és továbbképzést szervezünk. A rendezvényen korábbi hallgatóink előadóként mutatkoznak be, és megosztják azt a tudást, amit tanulmányaik során létrehoztak, és amely messze túlmutat a szakdolgozat készítés követelményein. Az előadók a szimpóziumon is bizonyítják kiemelkedő személyes elméleti és gyakorlati szakmai rátermettségüket.XXXIV. Kandó Konferencia - Science in Practice

Helyszín: Óbudai Egyetem KVK

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

SIP 2018 honlap

A harmincnégy éve rendszeresen megrendezésre kerülő XXXIV. Kandó Konferencia lehetőséget teremt az oktatók, ipari partnerek, hallgatók számára, hogy bemutassák oktatási tapasztalataikat, kutatási eredményeiket, fejlesztési terveiket. Ez a konferencia egyben az akadémiai és az ipari partnerek találkozási szintere is ahol lehetőség nyílik cégek bemutatkozására,konzultációk lebonyolítására, kiállítások szervezésére és a hallgatókkal való ipari kapcsolatok generálására.
Ez évben a XXXIV. Kandó Konferenciával párhuzamosan, annak részeként kerül megrendezésre a Science in Practice (SIP) konferencia is. Ez hat egyetem által szervezett konferencia sorozat soron következő állomása is. A konferencia helyet ad a napi kutatási-fejlesztési kérdések, feladatok megtárgyalására, az együttműködési lehetőségek áttekintésére, megalapozására.9th International Conference deals with „Climatic Changes and Environmental (Bio) Engineering”

Helyszín: Óbudai Egyetem RKK

Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6.

ICEEE 2018 honlap

The purpose of the 9th ICEEE - 2018 Conference deals with „Environmental Change and Environmental Health due to the Climatic Change”. Climate change is projected to harm human health through adverse changes in food production, heat stress, sea level rise, increased storm intens ity, flooding and droughts, increased incidence of vector-borne diseases, air pollutants, ozone, etc.
The 9th ICEEE - 2018 Conference will bring together keynote, invited speakers and international researchers from academia, authorities and industry, to communicate and share a wide range of highlighting potential issues and paths towards the environmental health and the sustainable due to climate change at present and future.
The following core conference themes reflect an integrated approach to identifying solutions to the complex global challenge of climatic change.Egyetem Napja

Helyszín: Óbudai Egyetem

Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Egyetem Napja 2018 honlap

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve."New Challenges of the 21st Century"
9th International Week

Helyszín: Óbudai Egyetem KGK

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

"New Challenges of the 21st Century" honlap

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara 2018. november 26-29. között tartja 9. Nemzetközi Hetét, az Erasmus+ és a Kreditmobilitási Program lehetőségeit kihasználva. A Nemzetközi Hét idei témája: "A XXI. század új kihívásai". A program a társegyetemek oktató kollégáinak teremt lehetőséget tudásuk és szakmai ismereteik megosztására a kar diákjaival és a helyi kollégákkal. A vendégtanárok az általuk választott üzleti vagy mérnöki (gépészet, mechatronika, biztonságtechnika, villamosság) témában mutatják be a legújabb kihívásokat. A 9. Nemzetközi Hét alkalmat nyújt az egyetem karainak, köztük a Keleti Károly Gazdasági Kar jobb megismerésére, a magyar és külföldi tanárkollégákkal való együttműködésre, valamint az oktatók saját egyetemének bemutatására, reklámozására. A Nemzetközi Hét nyelve angol.Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ)

Helyszín: Óbudai Egyetem KGK

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

FIKUSZ 2018 honlap

A Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ), egy az Óbudai egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara által minden évben megszervezett konferencia. A kezdeményezés 2006-ban indult útjára. A konferencia kialakításánál különösen fontos szempont volt, hogy a kutatási területek széles körének szakembereit tudja megszólítani. A gazdasági és társadalomtudományi témák mellett az azokhoz kapcsolódó interdiszciplináris területek kutatói is bátran részt vehetnek. A rendezvény célja, az új kutatási ötletek, eredmények és az azokra épülő következtetések megosztásán túl, a tudományos társadalom tagjainak összekapcsolása. Az Európa minden tájáról érkező kutatótársak nem csupán egy-egy jelenség mélyebb megértésében tudják egymást segíteni, de további vizsgálati aspektusokkal gazdagíthatják egymás kutatásait a különböző interdiszciplináris tudományterületek szempontjainak segítségével. A panel beszélgetések, és különösen az informális, közös érdeklődési területek mentén spontán módon kialakuló szakmai beszélgetések jó alapot kínálnak a fiatal kutatók jövőbeni kutatási együttműködéséhez is. A konferencia hivatalos nyelve az angol. A rendezvény mára számos külföldi fiatal kutatót vonz főleg az Erasmus+ partner egyetemekről, de más, nem-EU-s országok egyetemeiről is érkeznek szakemberek.