Egyetem Napja
2013. november 22.
imágenes
Egyetem Napja

Az Óbudai Egyetem megalakulásának ünnepe
Photo One 2013. november 22.
Egyetem Napja
Photo Two A Budapesti Mûszaki Fõiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-ei ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Mûszaki Fõiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait.
A fõiskola vezetése - a Gazdasági Tanács és a Szenátus támogatásával - kezdeményezte az oktatási és kulturális miniszter útján a Magyar Országgyûlésnél - az Ftv. 18. §-a alapján - az intézmény egyetemmé nyilvánítását. Kezdeményeztük továbbá az elsõ fõvárosi egyetemként Zsigmond király által 1395-ben alapított, majd 1410-ben újjáalapított egyetem hagyományait követve Óbudai Egyetem néven való bejegyzését az Ftv. 1. számú mellékletének módosításával.
Az Országgyûlés 2009. november 23-án elfogadta a T/10877. számú törvényjavaslatot, amely a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényt módosította. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke 2009. december 11-én kézjegyével ellátta, s ezzel 2010. január 1-jével hatályossá vált szövegrész létrehozta az Óbudai Egyetemet:

45. §
"Az Ftv. 1. számú mellékletében az "Állami egyetemek" alcím az "Óbudai Egyetem, Budapest", továbbá a "Nem állami fõiskolák" alcím a "Golgota Teológiai Fõiskola, Vajta" szövegrésszel a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje szerint egészül ki."
Az Óbudai Egyetem a Budapesti Mûszaki Fõiskola, illetve a jogelõdök, a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola, a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola, a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola jogutódja. A Magyar Országgyûlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Mûszaki Fõiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivõ új Óbudai Egyetem!
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-ai ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjérõl" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-ai idõpontjára emlékezve. Az Egyetem Napja központi megemlékezésbõl áll, amelynek alkalmával a következõ elismerések adományozására kerül sor:
a) Doctor Honoris Causa, tiszteletbeli doktori cím,
b) Doktorrá avatás,
c) Pro Universitas kitüntetés,
d) Címzetes egyetemi docens cím,
e) Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencia díjai,
f) Tiszteletbeli egyetemi tanári cím.
Időpont
2013. november 22.
Helyszín
Óbudai Egyetem
aula és F09-es konferenciaterem
Cím
1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Látogatottság

látogató 2013. október 14. óta