13. MultiMédia az oktatásban konferencia

      2007. augusztus 23-24.

            Budapesti Műszaki Főiskola
 Főoldal   Bizottságok   Regisztráció   Cikkek beküldése   Végső program   Általános információ   Szálláslehetőség   Kapcsolattartás 

Cikkek benyújtása

Teljes cikk beküldése: 2007. május 20.
Visszaigazolás elfogadásról: 2007. június 15.
Végső cikk beküldése: 2007. július 20.

Kérjük, hogy a cikkek elkészítésénél ezt a formátumot használja.

Itt található egy minta a cikkek megfelelő formázásához.

A cikkeket rtf vagy doc formátumban kérjük beküldeni elektronikusan, csatolt file-ként a szakal@bmf.hu e-mail címre.

Benyújtott cikkek listája

SorszámCikk címeSzerzőIntézményVégső cikk
001.Webes alkalmazások akadálymentesítése, különös tekintettel az e-learningreVigh GyörgyA Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
002.Plenáris előadás
Webbányászati módszerek alkalmazása internet alapú tananyagok minőségvizsgálatára
Izsó LajosBMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ
003.A Coedu e-learning keretrendszer használatának elemzéseNyéki LajosSzéchenyi István Egyetem
004.Az Eszterházy Károly Főiskola honlapjának elemzése webbányászati módszerek felhasználásávalBóta LászlóEszterházy Károly Főiskola
005.Moodle alapú tantárgyat végző hallgatók tanulási szokásainak elemzése adatbányászati eszközökkelJókai Erika, Horváth Cz. János, Horváth ÁdámBME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
006.Távoktatási képzés elemzése adatbányászati módszerek alkalmazásávalHorváth Ádám, Jókai ErikaBME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
007.A multimédia és a vírusok terjedéseHermann Péter, Bencze Katalin, Sándor TamásPannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
008.Multimédia 2.0Tarcsi ÁdámELTE IK
009.On-line médiagazdaságtanTarcsi ÁdámELTE IK
010.A hallgatók véleménye az e-learning alapú távoktatásos képzésrőlKovács MiklósSzéchenyi István Egyetem
011.Merre tovább SDT?
Felhasználói tapasztalatok, fejlesztési igények és lehetőségek az SDT-ben
Fehér Péter, Szabó BélánéELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ,
Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Bonyhád
012.Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben - a tudásépítő interakciók elemzéseDorner HelgaKözép-európai Egyetem SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola
013.A BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Moodle virtuális tanulási környezete használatának elemzéseSzórád LászlóBudapesti Műszaki Főiskola
014.Integrált elektronikus tanulási környezet minőségvizsgálata webbányászati módszerekkelTóth PéterBudapesti Műszaki Főiskola, Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ
015.3D domborzat modell készítése raszteres térképek alapjánSzijártó AttilaPannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatika Csoport
016.Az időskorúak és az IKTBartal Péter, Habók AnitaBME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai tanszék
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
017.Multimédiás eszközök használata főiskolai oktatók körébenLakatosné Török ErikaKecskeméti Főiskola, Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Szegedi Tudományegyetem BTK, Neveléstudományi Doktori Iskola
018.Paradigmaváltás a tanárképzésben multimédia technológiák alkalmazásával, különös tekintettel az interaktív-tábla használatraMakó Ferenc, Bánhidyné Szlovák ÉvaBMF TMPK
019.CooSpace-en keresztül kopog az IKT az aktív táblánFüvesi IstvánSZTE TTK Informatikai Tanszékcsoport
020.Ismeretelméleti - pedagógiai kérdések az e-tábla használata kapcsánHalabuk JózsefBMF TMPKVégső cikk
021.New media - felsőfokonFehér KatalinZsigmond Király Főiskola
022.A számítógép és a matematikaBiró PiroskaDebreceni Egyetem, Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola
023.Apple rendszerek alkalmazása az oktatásbanKozma-Bognár Veronika, Berke JózsefPannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatika Csoport
024.Elektronikus tananyag az agrokémia tantárgyhoz az agrár felsőoktatásbanGrósz Gergely1., Sárdi Katalin2., Berke József1.Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely
1. Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatikai Csoport
2. Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék, Talajtani és Agrokémiai Csoport
025.Vizuális technológiák oktatásaBusznyák János, Berke JózsefPannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatika Csoport
026.Digitális fényképezőgép használata oktatási segédanyagok előállításáraGrosz ImreBMF ROIK Székesfehérvár
027.On-line mérőrendszerek a forgácsolásoktatásbanBiró Szabolcs, Horváth RichárdBMF BGK
028.Nyomtatott és elektronikus dokumentumok színhűségeBorbély ÁkosBMF RKK Médiatechnológiai IntézetVégső cikk
029.Elektronikus tananyagokPapp Gyula, Vágvölgyi CsabaKölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
030.Multimédia oktatása projektmódszerrelDékány KrisztinaSZTE TTK
031.Könyvtári digitális tartalmak az oktatási multimédiák számára
- az OSZK elektronikus könyvtárának tartalomszolgáltatásai -
Moldován IstvánOrszágos Széchenyi KönyvtárVégső cikk
032.Az élethelyzethez igazított tanulás pedagógiai gyakorlataGerő PéterIntézmény
033.Mit ér az adat, ha kép?Forczek ErzsébetSzegedi TudományegyetemVégső cikk
034.3D-s terepi modell építése környezetvédelmi célokraVersegi LászlóPannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
035.A felsőoktatásban tanulók motiválhatósága elektronikus támogatássalKorom ErikBudapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar
036.A LEGO-Mindstorm alkalmazása a mechatronikaoktatásbanKiss GáborBudapesti Műszaki Főiskola
037.Virtuális elektronikus tanulás a szakmai tanárképzésbenTóth Béláné, Pentelényi PálBMF, TMPK
038.Moodle alkalmazása a Nodes e-Learning hálózatbanLengyel Péter, Szilágyi Róbert, Várallyai LászlóDebreceni Egyetem ATC, AVK, Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék
039.Hogyan lesznek akadálymentesek a weblapok?Sikné dr. Lányi Cecília, Forrai Sándor, Czank Nóra, Hajgató ÁgnesPannon Egyetem, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém
040.A Jeles napok című multimédiás oktatási segédanyag bemutatása
- Az OSZK MEK egyik elektronikus szolgáltatása a gyakorlatban -
Sudár AnnamáriaOrszágos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár
041.A virtuális tanulási környezet minősége és fejlesztési lehetőségeiBalogh ImreBerzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi és Műszaki Kar, Műszaki- Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet
042.BDF website elemzése az SPSS Clementine Web Mining segítségével minőségbiztosítás céljábólZsiros PéterBDF Alkalmazott Informatika és Információmenedzsment Tanszék
043.Google Analityc vs. SPSS ClementineGrujber ZoltánBerzsenyi Dániel Főiskola
044.A motivációs sajátosságok szerepe az on-line tanulóközösségek fejlesztésébenOllé JánosELTE PPK Oktatáselméleti Tanszék
045.On-line Matlab gyakorlatok formatív evaluációjaStanic Molcer Piroska, Vlado DelicMűszaki Iskola
Fakultet tehnickih nauka
046.A multimédiás oktatás fejlődésének néhány állomása, különös tekintettel a Kandó villamosmérnöki karra és elődintézményeireSchnöller AntalBMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet
047.Egy egyenáramú hajtás animációja, szimulációja és Internet alapú mérése a távoktatásbanNagy Lóránt, Korondi Péter, Széll Károly, Sziebig GáborBMF KVK AI
BME AUT
048.Multimédia az ének-zene oktatásábanBohony Pál, Bohony MáriaUniverzita Konstantina Filozofa
Univerzita Komenského
049.E-learnig oktatás az Európai Szociális Fond támogatásávalKarin JassováUniverzita Konstantina FilozofaVégső cikk
050.Interaktív tananyagok a természettudományi tantárgyak oktatásábanJán Záhorec, Dása Munková, Jozef PolákUniverzita Konstantína Filozofa
051.Motivációs és szemlélteto elemek az oktatási folyamatbanJán Záhorec, Alena HaskováUniverzita Konstantina FilozofaVégső cikk
052.Pedagógusok és az IKT kompetenciaterületBuda AndrásDebreceni Egyetem
053.Elektronikus tanulási szokásainkCséfalvay MiklósBudapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ
054.Mitől lesz vonzó az elektronikus tananyag?Géczy LászlóBMF NIKVégső cikk
055.Oktatástechnológiák az élethosszig tartó tanulásbanJozef PolákUniverzita Konstantína Filozofa
056.A kommunikációs interakciók szerepe egy keretrendszeren belülHegyesi FranciskaBudapesti Műszaki Főiskola, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Automatika Intézet
057.E-learning and Information and Communication Technologies in Conditions of ESF AssistanceKarin JassováUTV PF UKF Nitra
058.Az eTAN Elektronikus Tananyag PiactereSas TiboreTAN Elektronikus Tananyag Zrt.
059.A Kandó főiskolán bevezetett multimédia oktatás 15 éves tapasztalatairólErdős Endre LeventeBMF KVK Híradástechnikai Intézet
060.Multimédia vagy hagyomány a térszemléletfejlesztésbenKovács Gáborné Mezei GizellaSzéchenyi István Egyetem, Győr
061.Interaktív szemléltetés az oktatásbanMolnár András, Muhari CsillaBMF NIK
DE IK
062.Kommunikációkultúra, avagy a multikulturalizmus kihívásai a multimédiás szaknyelvoktatásbanTick AndreaBudapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar
063.Digitális tananyagokhoz másolásvédelem - szerzői jogvédelem és komplett kereskedelmi rendszerMikola RezsőMrSoft Oktatási és Kereskedelmi Kft.
064.Tartalomalapú nyelvtanulás - virtuális környezetBusznyákné Kovács MariannAsbóth Sándor TKSZK Nagyváthy János Tagintézmény
065.Multimédia akinek létszükségletKutor LászlóBMF NIKVégső cikk
066.Kompetenciafejlesztés és digitális tudásbázisSulyok TamásZsigmond Király FőiskolaVégső cikk
067.eLearning mint a kompetencia alapú képzés hatékony eszközeSzabó SzilviaIgazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóság
Zsigmond Király Főiskola
068.Adobe fotoszerkesztés, nyomtatásVeszprémi Gábor, Simon ImreTrans-EuropeVégső cikk
069."Játszani is engedd szép, komoly fiadat!"Magyar MiklósKaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai KarVégső cikk
070.Első Magyar Digitális TananyagbázisRemete LajosKRON Kereskedelmi Betéti Társaság
071.Cikk címeSzerzőIntézményVégső cikk