Széchenyi Konferencia az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem, csatlakozva a Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját ünneplő Széchenyi-emlékév programjához, 2016. június 9-én konferenciával állít emléket a nagy magyar szellemiségnek.

Az Országgyűlés 7/2016. (IV. 5) OGY határozata gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről

1. Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából az Országgyűlés tiszteleg és megemlékezik a legnagyobb magyarról, továbbá kinyilatkoztatja, hogy érvényesnek tartja, egyetért és szellemi értelemben követendőnek tartja a gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar emlékének törvénybeiktatásáról szóló 1925. évi XLV. törvénycikkben foglaltakat, miszerint: "A magyar nemzet századik évfordulóját ünnepelvén annak az eseménynek, hogy Széchenyi István gróf a pozsonyi országgyűlésen közéleti munkásságát megkezdte és 1825. november 3-án példát adó nagy tettével lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a nemzetgyűlés elhatározta:

    1. § Széchenyi István gróf közéleti munkásságával, melyet alkotásainak nagy sora hirdet, a nemzet háláját teljes mértékben kiérdemelte.
    2. § Nevének el nem mulható emlékezetét törvénybe iktatja."

2. Az Országgyűlés üdvözli, hogy a Kormány gondoskodik a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum állandó kiállításának újrarendezéséről, a nagycenki Széchenyi-kápolna felújításáról, továbbá felkéri a Kormányt, hogy tudományos szimpózium keretében emlékezzék meg a legnagyobb magyarról.

3. Az Országgyűlés felkéri a Magyar Posta elnökét, hogy a Magyar Posta emlékbélyeg kiadásával tisztelegjen gróf Széchenyi István emléke előtt, születésének 225. évfordulója alkalmából.

4. Az Országgyűlés szorgalmazza, hogy minden anyaországi és Kárpát-medencei magyar közösség emlékezzék meg a legnagyobb magyarról.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k., az Országgyűlés elnöke
Mirkóczki Ádám s. k., az Országgyűlés jegyzője
Dr. Tiba István s. k., az Országgyűlés jegyzője

Konferenciabizottságok

Fővédnök

Védnökök

Prof. Dr. Réger Mihály, Óbudai Egyetem
Prof. Dr. Tóth József, elnök, Széchenyi Társaság
Széchenyi Tímea, elnök, Gróf Széchenyi Család Alapítvány

Szervezőbizottság

Dr. Horváth Sándor, c. egyetemi tanár, Óbudai Egyetem
Dr. Gáti József, c. egyetemi docens, Óbudai Egyetem
Dr. Legeza László, c. egyetemi docens, Óbudai Egyetem
Dr. Messik Miklós, elnök, Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
Szakál Anikó, tudományos referens, Óbudai Egyetem
Némethy Krisztina, tudományos előadó, Óbudai Egyetem

Programbizottság

Széchenyi Tímea, elnök, Gróf Széchenyi Család Alapítvány
Dr. Rubovszky András, főtitkár, Széchenyi Társaság
Dr. Kőrösi Mária, elnökségi tag, Széchenyi Társaság

Utoljára módosítva 2016. június 8-án by Annie