Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozat a BMF-en
2007. november

Intelligens Energiarendszerek Konferencia

avagy
A villamosenergia-ellátás új technológiai lehetőségei

2007. november 27.


                >>>Vissza a főoldalra<<<

8:30 - 9:00Regisztráció

9:00MEGNYITÓ
Dr. Kádár Péter, konferenciaelnök

9:05 - 9:20KÖSZÖNTŐK
9:05Dr. Gáti József, BMF kancellár
9:10Dr. Nemes Csaba, KvVM
9:15Konrad Mussenbrock, az ELMŰ igazgatótanácsának tagja (prezentáció)

9:20 - 11:40DÉLELŐTTI SZEKCIÓ
9:20Intelligencia az erősáramú hálózatokban (prezentáció)
Dr. Kádár Péter, BMF KVK Villamosenergetikai Intézet
9:40Intelligencia a magyar átviteli rendszerirányításban (prezentáció)
Veréb Tamás, Magyar Villamosenergia-rendszer Irányító Zrt.
10:00Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei (prezentáció)
Dr. Grabner Péter, Magyar Energia Hivatal
10:20A hagyományos és intelligens aránya a világban (prezentáció)
Dr. Drucker György, Ex Libris Consulting Kft.
10:40Lehet-e gazdaságos-e az intelligens hálózat? (prezentáció)
Dr. Fucskó József, Magyar Környezetgazdasági Központ
11:00A világ kutatási trendjei a villamos energetikában (prezentáció)
Dr. Krómer István, Villamosenergia Ipari Kutató Intézet

11:20 - 11:50SZÜNET

11:50 - 14:30DÉLUTÁNI SZEKCIÓ
11:50Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel (prezentáció)
Bessenyei Tamás, Power Consult Kft.
12:10Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül (prezentáció)
Domina Kristóf, Energiaklub
12:30Hidrogén előállítás megújuló szélenergiával a közlekedésért (prezentáció)
Molnár László, Quantum Energy Kft.
Kádár Péter, Budapesti Műszaki Főiskola
12:50Magyar VIRtuális mikrohálózatok mérlegköri KlAszterének (MAVIRKA) fejlesztése (prezentáció)
Nagy József, Nagy-ferenczi Kft.
13:10Smart Metering (prezentáció)
Haddad Richárd, Morva György, Szén István, BMF KVK Villamosenergetikai Intézet
13:30Az örnkormányzatok és a lakosság viszonya az energiaellátáshoz (prezentáció)
Dely László, ETE Települési Energiagazdálkodási Szakosztály
13:45A decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyaroszágon (prezentáció)
Popovics Attila, ETE Települési Energiagazdálkodási Szakosztály

14:00ZÁRSZÓ
Dr. Fodor János, BMF tudományos rektorhelyettes