13. MultiMédia az oktatásban konferencia

      2007. augusztus 23-24.

            Budapesti Mûszaki Fõiskola
 Fõoldal   Bizottságok   Regisztráció   Cikkek beküldése   Végsõ program   Általános információ   Szálláslehetõség   Kapcsolattartás 

A konferencia adása élõben

A konferencia programja itt követhetõ élõ adásban.

A konferencia képei

Köszöntõ

Eddig tizenkét alkalommal került sor a MultiMédia az oktatásban nemzetközi konferencia megrendezésére, 2007-ben a rendezvény házigazdája a Budapesti Mûszaki Fõiskola.

A konferencia célja, hogy elõsegítse az oktatás, a kutatás és a média elõállítás különbözõ területein dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjét, találkozásukat a jól bevált és új technológiákkal, azok alkalmazóival, illetve gyártókkal, forgalmazókkal.
Bemutatkozási és publikálási lehetõséget adjon a hazai és a határon túli oktatóknak, kutatóknak, szakembereknek és hallgatóknak az új eredmények széleskörû szakmai megismertetésére és megvitatására elõadások, poszterek, kiállítások, kiadványok és bemutatók segítségével. Az elõadások alapján, a szakértõi bizottság által javasolt szakmai anyagok lehetoséget kapnak a "Journal of Applied Multimedia" folyóiratban történõ megjelenésre. Az újság elérhetõsége: www.jampaper.eu.
Új elem a konferencián a multimédia-technológia kapcsolódása a különbözõ tudományterületekkel, a legkülönbözõbb technológiák új eredményein át a mûszaki, mûvészeti, módszertani megvalósításokig, azok bemutatásáig. Fontosnak tartjuk, hogy a témakörök ismeretében a mûvészeti mûhelyek (látványtervezés, fotó, színház, stb.), a könyvtáros és kommunikáció képzéssel foglalkozók is bekapcsolódhassanak a konferencia munkájába multimédiás tapasztalataik bemutatásával.
Fontos alapelv, hogy a multimédiát mint rendszeralkalmazást azonosan értelmezzük az eltérõ fizikai megjelenés ellenére (pl.: internetes, CD, DVD változat, stb.).
A benyújtott és megtartott elõadások a konferencia kiadványát képezo DVD-n kerülnek elhelyezésre.
A konferencia ideje alatt az elõadások a konferencia a weboldalán élõben is követhetõk lesznek.
A Budapesti Mûszaki Fõiskolán rendezendõ konferencián kérdésként vetõdnek fel a következõ témacsoportok:
1. A multimédia alkalmazásának pedagógiai, módszertani, szakmai megoldásai:
- A pontos definíción túl vagy mellett, mi a mai jelentése a multimédiának?
- Megfelelõen kötõdnek-e kulturális hagyományokhoz az oktatásban használt anyagok?
- A különféle képzési szinteken belül milyen arányúak és hol legyenek a jelenléti alkalmak, illetve milyen legyen a távkapcsolati elemek viszonya és helye a távoktatásban?
- A megváltozott tanulási képességûeket mennyiben lehet segíteni a multimédiás oktató anyagokkal?
2. Kommunikáció és médiakompetencia:
- A papír alapú megjelenés konkurense vagy támogatója a modern multimédiás anyagoknak?
- A multimédia használatával, mint rendszeralkalmazással együtt járó szerepmódosulásokra, felkészít-e a felsõoktatás? Ha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor mi a teendõ?
- A pedagógusképzés megadja-e azt a többletet, amely a multimédia anyagainak elõállításához és használatához szükséges? Ha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor mi a teendõ!
3. Technikai, technológiai fejlesztések a tudástartalmak (közvetítés, elsajátítás) szolgálatában:
- A fényképezés és mozgófilm készítés, mint szakma és mint mûvészet beépülhet-e, illetve meghatározója lehet-e a multimédiás anyagoknak?
- A multimédiás audió-vizualitásból általában miért marad ki az emberi hang, a zene és a zaj?
- A mûszaki - hardveres és szoftveres - háttér milyen támogatásokat nyújt, illetve nyújthatna a multimédiás anyagok tervezésében és elõállításában?
- A megváltozott tanulási képességueket mennyiben lehet segíteni a multimédiás oktató anyagokkal?
A doktoranduszok és a felsõoktatási intézmények hallgatói ugyanezekre a témakörökre jelentkezhetnek.
Várjuk a hagyományos és prezentációs (pl.: ppt) elõadásokban, poszterekben, illetve tapasztalati, módszertani, technikai megoldások bemutatóin, továbbá kerekasztal beszélgetéseken megfogalmazott válaszokat, újabb kérdéseket.

Konferenciafelhívás

A konferenciafelhívás pdf file-ban letölthetõ.

Támogatók

Budapesti Mûszaki Fõiskola
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
SPSS
Apple
Imation
Xerox
Kékalma StudioUtolsó frissítés: 2007. augusztus 24.
© Annie