13. MultiMédia az oktatásban konferencia

      2007. augusztus 23-24.

            Budapesti Mûszaki Fõiskola
 Fõoldal   Bizottságok   Regisztráció   Cikkek beküldése   Végsõ program   Általános információ   Szálláslehetõség   Kapcsolattartás 

Végsõ program

A konferencia programja pdf file-ban itt található.


2007. augusztus 23., csütörtök

8:00 -Regisztráció

Aula
9:00 - 9:15Konferencia és kiállítás megnyitása
Tick József
BMF informatikai rektorhelyettes

F06-os terem
9:15 - 9:25NJSZT MMO szakosztály bemutatása
Berke József, Géczy László

F06-os terem
9:25 - 9:55Plenáris elõadás I.
Webbányászati módszerek alkalmazása internet alapú tananyagok minõségvizsgálatára
Izsó Lajos

Szekcióelnök: Tick József

F06-os terem
9:55 - 10:25Plenáris elõadás II.
Multimédia az ének-zene oktatásában
Bohony Pál, Bohony Mária

Szekcióelnök: Tick József

F06-os terem
10:25 - 10:55Plenáris elõadás III.
Oktatástechnológiák az élethosszig tartó tanulásban
Jozef Polák

Szekcióelnök: Tick József

F06-os terem
10:55 - 11:10Szünet

11:10 - 12:50Webbányászati és webes környezet I. szekció

Szekcióelnök: Izsó Lajos

F02-es terem
11:10 A virtuális tanulási környezet minõsége és fejlesztési lehetõségei
Balogh Imre

11:30 Google Analityc vs. SPSS Clementine
Grujber Zoltán

11:50BDF website elemzése az SPSS Clementine Web Mining segítségével minõségbiztosítás céljából (elõadás)
Zsiros Péter

12:10Integrált elektronikus tanulási környezet minõségvizsgálata webbányászati módszerekkel
Tóth Péter

12:30A BMF Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ Moodle virtuális tanulási környezete használatának elemzése (elõadás)
Szórád László

11:10 - 12:50 Tananyag biztosítása a magyar távoktatásban szekció

Szekcióelnök: Berke József

F03-as terem
11:10Az eTAN Zrt. Digitális Tananyag Piactere
Sas Tibor

11:30Digitális tananyagokhoz másolásvédelem - szerzõi jogvédelem és komplett kereskedelmi rendszer (elõadás)
Mikola Rezsõ

11:50Adobe Acrobat Connect - valósidejû távoktatás
Veszprémi Gábor, Simon Imre

12:10A Kandó fõiskolán bevezetett multimedia oktatás 15 éves tapasztalatairól
Erdõs Endre Levente

12:30 Nyomtatott és elektronikus dokumentumok színhûsége
Borbély Ákos

11:10 - 12:50Információs és kommunikációs technika I. szekció

Szekcióelnök: Forczek Erzsébet

F04-es terem
11:10Multimédia akinek létszükséglet
Kutor László

11:30Az idõskorúak és az IKT
Bartal Péter, Habók Anita

11:50Az élethelyzethez igazított tanulás pedagógiai gyakorlata
Gerõ Péter

12:10Pedagógusok és az IKT kompetenciaterület
Buda András

12:30CooSpace-en keresztül kopog az IKT az aktív táblán
Füvesi István

11:10 - 12:50Multimédiás tananyagfejlesztés I. szekció

Szekcióelnök: Kabdebó György

F05-ös terem
11:10Interaktív szemléltetés az oktatásban
Molnár András, Muhari Csilla

11:30On-line Matlab gyakorlatok formatív evaluációja
Stanic Molcer Piroska, Vlado Delic

11:50Egy egyenáramú hajtás animációja, szimulációja és internet alapú mérése a távoktatásban
Nagy Lóránt, Korondi Péter, Széll Károly, Sziebig Gábor

12:10"Játszani is engedd szép, komoly fiadat!" (elõadás)
Magyar Miklós

12:30A Jeles napok címû multimédiás oktatási segédanyag bemutatása - Az OSZK MEK egyik elektronikus szolgáltatása a gyakorlatban -
Sudár Annamária

12:50 - 14:30Ebéd

Doberdó úti étterem
14:30 - 16:30Webbányászat és webes környezet II. szekció

Szekcióelnök: Izsó Lajos

F02-es terem
14:30Moodle alapú tantárgyat végzõ hallgatók tanulási szokásainak elemzése adatbányászati eszközökkel
Jókai Erika, Horváth Ádám, Horváth Cz. János

14:50Távoktatási képzés elemzése adatbányászati módszerek alkalmazásával
Horváth Ádám, Jókai Erika

15:10 A Coedu e-learning keretrendszer használatának elemzése
Nyéki Lajos

15:30Az Eszterházy Károly Fõiskola honlapjának elemzése webbányászati módszerek felhasználásával
Bóta László

15:50A hallgatók véleménye az e-learning alapú távoktatásos képzésrõl
Kovács Miklós

16:10Webes alkalmazások akadálymentesítése, különös tekintettel az e-learningre
Vigh György

14:30 - 16:30Keretrendszer az online távoktatásban szekció

Szekcióelnök: Nyakóné Juhász Katalin

F03-as terem
14:30New media - felsõfokon
Fehér Katalin

14:50 Apple rendszerek alkalmazása az oktatásban
Kozma-Bognár Veronika, Berke József

15:10Vizuális technológiák oktatása
Busznyák János, Berke József

15:30A kommunikációs interakciók szerepe egy keretrendszeren belül
Hegyesi Franciska

15:50Multimédiás eszközök használata fõiskolai oktatók körében
Lakatosné Török Erika

16:10Moodle alkalmazása a Nodes e-Learning hálózatban
Lengyel Péter, Szilágyi Róbert, Várallyai László

14:30 - 16:10Technológiai fejlesztések a tudástartalmak szolgálatában szekció

Szekcióelnök: Hassan El Sayed

F04-es terem
14:30Paradigmaváltás a tanárképzésben multimédia technológiák alkalmazásával, különös tekintettel az interaktív-tábla használatra
Makó Ferenc, Bánhidyné Szlovák Éva

14:50Ismeretelméleti - pedagógiai kérdések az e-tábla használata kapcsán
Halabuk József

15:10Mit ér az adat, ha kép?
Forczek Erzsébet, Szanyi Ágnes

15:30A multimédiás oktatás fejlõdésének néhány állomása, különös tekintettel a Kandó villamosmérnöki karra és elõdintézményeire
Schnöller Antal

15:50Mitõl lesz vonzó az elektronikus tananyag?
Géczy László

14:30 - 16:30Multimédiás tananyagfejlesztés szekció

Szekcióelnök: Vörös Miklós

F05-ös terem
14:30Elektronikus tanulási szokásaink
Cséfalvay Miklós

14:50 A LEGO-Mindstorm alkalmazása a mechatronikaoktatásban
Kiss Gábor

15:10Kompetenciafejlesztés és digitális tudásbázis
Sulyok Tamás

15:30On-line mérorendszerek a forgácsolásoktatásban
Biró Szabolcs, Horváth Richárd

15:50Kommunikációkultúra, avagy a multikulturalizmus kihívásai a multimédiás szaknyelvoktatásban
Tick Andrea

16:10Tartalomalapú nyelvtanulás - virtuális környezet
Busznyákné Kovács Mariann

16:30 - 16:40Szünet

16:40 - 17:40Multimédiás tananyagfejlesztés c. kerekasztal

Moderátor: Gerõ Péter

F06-os terem
17:40 - 17:50Szünet

17:50 - 18:50Tananyag biztosítása a magyar távoktatásban c. kerekasztal

F05-ös terem
18:50 - 19:00 Szünet

19:00 - 19:40Hangverseny

Konzervatóriumi énekesek

F06-os terem
19:50 - 21:30ÁllófogadásDoberdó úti étterem

2007. augusztus 24., péntek

8:00 -Regisztráció

Aula
9:00 - 9:15 Konferencia rektori köszöntõje

Videóközvetítés Szabadkáról
Rudas Imre, BMF rektor

F06-os terem
9:15 - 9:45Plenáris elõadás IV.

Könyvtári digitális tartalmak az oktatási multimédiák számára - az OSZK elektronikus könyvtárának tartalomszolgáltatásai -
Moldován István

Szekcióelnök: Berke József

F06-os terem
9:45 - 10:15Plenáris elõadás V.

videókonferencia
Kovács Ferenc, Osló


F06-os terem
10:15 - 10:35Szünet

10:35 - 12:35Multimédiás tananyagfejlesztés III. szekció

Szekcióelnök: Hassan El Sayed

F02-es terem
10:35A számítógép és a matematika
Biró Piroska

10:55Elektronikus tananyag az agrokémia tantárgyhoz az agrár felsõoktatásban
Grósz Gergely, Sárdi Katalin, Berke József

11:15Elektronikus tananyagok
Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba

11:35Multimédia 2.0
Tarcsi Ádám

11:55Digitális fényképezõgép használata oktatási segédanyagok elõállítására
Grosz Imre

12:15On-line médiagazdaságtan
Tarcsi Ádám

10:35 - 12:15Információs és kommunikációs technika II. szekció

Szekcióelnök: Magyar Miklós

F03-as terem
10:35Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben - a tudásépítõ interakciók elemzése
Dorner Helga

10:55A felsõoktatásban tanulók motiválhatósága elektronikus támogatással
Korom Erik

11:15Virtuális elektronikus tanulás a szakmai tanárképzésben
Tóth Béláné, Pentelényi Pál

11:35A motivációs sajátosságok szerepe az on-line tanulóközösségek fejlesztésében
Ollé János

11:55eLearning mint a kompetencia alapú képzés hatékony eszköze
Szabó Szilvia

10:35 - 12:35Webbányászat és webes környezet szekció

Szekcióelnök: Vörös Miklós

F04-es terem
10:35A multimédia és a vírusok terjedése
Hermann Péter, Bencze Katalin, Sándor Tamás

10:55Merre tovább SDT? Felhasználói tapasztalatok, fejlesztési igények és lehetõségek az SDT-ben
Fehér Péter, Szabó Béláné

11:15Hogyan lesznek akadálymentesek a weblapok?
Sikné Lányi Cecília, Forrai Sándor, Czank Nóra, Hajgató Ágnes

11:353D domborzat modell készítése raszteres térképek alapján
Szijártó Attila

11:553D-s terepi modell építése környezetvédelmi célokra
Versegi László

12:15Multimédia vagy hagyomány a térszemléletfejlesztésben
Kovács Gáborné Mezei Gizella

10:35 - 12:35Poszter szekció

Aula
Multimédia oktatása projektmódszerrel
Dékány Krisztina

Elsõ Magyar Digitális Tananyagbázis
Remete Lajos

E-learning and Information and Communication Technologies in Conditions of ESF Assistance
Karin Jassová

Interaktív tananyagok a természettudományi tantárgyak oktatásában
Ján Záhorec, Dása Munková, Jozef Polák

Elements of Motivation and Object-Lesson Teaching in Teaching Process
Ján Záhorec, Alena Hasková

12:35 - 13:00A konferencia zárása

Tick József
BMF informatikai rektorhelyettes

F06-os terem
13:00 - 14:00EbédDoberdó úti étterem