Tudományos ülés

2010. november 3.

A rendezvény elnöke: Fodor János

helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Doberdó út 6., 103-as tanácsterem
kapcsolattartó: Szakál Anikó szakal@uni-obuda.hu
honlap: Tudományos ülés

A stratégiai és tudományos rektorhelyettesi támogatásra sikeresen pályázóknak ezen tudományos ülés keretei között lehetőség nyílik a támogatott konferencián elhangzott előadás anyagának rövid, tézisszerű bemutatására.
Ez jó alkalmat kínál arra, hogy a tudományos kutatás folyamatában a mindennapi munka mellett vessünk egy pillantást az utóbbi időben elért és támogatott eredményekre.
Bízunk benne, hogy egymás munkásságának megismerése elősegíti a további eredményes kutatást, és másokat is ösztönöz nemzetközi konferenciákon való részvételre és előadások tartására.XXVI. Nemzetközi Kandó Konferencia

2010. november 4-5.

A rendezvény elnöke: Temesvári Zsolt

helyszín: Óbudai Egyetem, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
kapcsolattartó: Maros Dóra maros.dora@kvk.uni-obuda.hu
honlap: XXVI. Nemzetközi Kandó Konferencia

Az Óbudai Egyetem KVK és külföldi partner egyetemek oktatóinak, dolgozóinak tudományos kutatási eredményeit, folyamatban lévő munkáit bemutató előadások. Ipari partnerek előadásai, amelyek bemutatják a karral fennálló oktatási, kutatási, támogatási együttműködéseket és azok tapasztalatait, valamint a továbbfejlesztés lehetőségeit. Hallgatói tudományos kutatási eredményeket bemutató előadások (TDK, diplomamunka, önálló labor, innovációs munkák).


Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium

2010. november 10-11.

A rendezvény elnöke: Réger Mihály

helyszín: Óbudai Egyetem, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
kapcsolattartó: Lőrincz Katalin lorincz.katalin@bgk.uni-obuda.hu
honlap: Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium

A szimpóziumon a plenáris, átfogó előadások mellett hagyományosan önálló szekcióval mutatkoznak be a kar fő tudományterületei.
A Biztonságtechnikai Szekció a korszerű biztonságtechnika műszaki és emberi vonatkozású kihívásait tárgyalja.
A Méréstechnika és minőségbiztosítás Szekcióban kiemelt figyelmet kap az akkreditálás, az információbiztonság és a szakirányú továbbképzés helyzete.
A Gépészeti Szekció a szerkezetek és szerszámok működésének, üzemeltetésének és technológiájának kérdéseivel foglalkozik.
A Mechatronikai Szekció idei előadásainak fő jellemzője a sokszínűség megmutatkozása a mechatronika alkalmazásában.
A Munkavédelmi Szekció az integrált biztonsági megközelítés szellemében, egységben tárgyalja a munkabiztonság és munkaegészségügy kérdéseit.


FIKUSZ 2010
Symposium for Young Researchers 2010
Fiatal Kutatók Szimpóziuma 2010

2010. november 12.

A rendezvény elnöke: Kóczy Á. László

helyszín: Óbudai Egyetem KGK, 1084 Budapest, Tavaszmező utca 16-18.
kapcsolattartó: Egervári Zsuzsanna egervari.zsuzsanna@kgk.uni-obuda.hu
honlap: FIKUSZ 2010

A FIKUSZ 2010 (SYR 2010) (Fiatal Kutatók Szimpóziuma-Symposium for Young Researchers) angol nyelvű nemzetközi konferencia döntően fiatal kutatók: PhD hallgatók számára. Az idén ötödszörre megrendezésre kerülő szimpózium témája a gazdaság- és gazdálkodástudomány. A konferencia plenáris előadásain nagynevű hazai és külföldi tudósok tartanak előadásokat az üzleti tudományok témakörében, majd tematikus szekciókban hangzanak el a fiatal kutatók előadásai.
A FIKUSZ - doktori iskoláktól függetlenül - lehetőséget biztosít a tudományos, gazdasági és üzleti élet területein fiatal kutatók számára eredményeik bemutatására, megvitatására, tapasztalatcserére egymás között és a tapasztaltabb kutatókkal. Baráti környezetben biztosít alapot a kutatóknak önmaguk kipróbálásához, szakmai fejlődéséhez, a kutatói mobilitás erősítéséhez, kapcsolatépítéshez.
A gazdálkodás- és szervezéstudományok témakörére épülő konferenciát először 2006-ban rendeztük meg, nagy sikerrel.


Alkalmazott informatika és határterületei szimpózium

2010. november 12.

A rendezvény elnökei: Tóth Mihály és Fodor János

helyszín: Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
kapcsolattartó: Seebauer Márta seebauer.marta@arek.uni-obuda.hu
honlap: AIS 2010

2010. november 12-én immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az "Alkalmazott informatika és határterületei" szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása. Törekvésünk, hogy ezúton is erősítsük a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködését. Ezt bizonyítandó a szimpózium a székesfehérvári Kodolányi főiskolával társszervezésben kerül megrendezésre. A szimpóziumon beszámolunk az elmúlt időszakban lezárult projektekről, elért tudományos eredményekről. A gazdasági szekciót "In memorian Lőrincz Péter", a központ tavaly elhunyt főigazgatójának emlékének szenteljük. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról kiadvány készül.


International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies

2010. november 18-19.

A rendezvény elnöke: Patkó István

helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
kapcsolattartó: Pásztor Ildikó pasztor.ildiko@rkk.uni-obuda.hu
honlap: International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies

A konferencia a délelőtti plenáris előadásokat követően a kar fő tudományterületeinek megfelelően három külön rendezvényre válik szét. Az "International Conference for Development of Environmental Education" - a nemrég alakult International Council for Environmental Engineering Education első rendezvényének - témája a környezetmérnöki, környezettudatos oktatás fejlesztése. A "Graphic Communications Technology Workshop" az alkalmazott médiatechnológia művelőinek nemzetközi fóruma. Az "International Symposium on Innovative Technologies and Design" szimpóziumra a hagyományos, multidiszciplináris könnyűipari technológiák területén kutató, alkotó szakembereket várjuk. A konferencia hivatalos nyelve angol.


XXXV. Tudományos Diákköri Konferencia

2010. november 18.

A rendezvény elnöke: Borbély Endre

helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
kapcsolattartó: Borbély Endre borbely.endre@kvk.uni-obuda.hu
honlap:

A hallgatók tudományos munkákba való bevonásának az Óbudai Egyetemen már évek óta komoly hagyományai vannak. A legtehetségesebb hallgatók, a kötelező tananyag elsajátítása mellett komoly kutatási, irodalmazási tevékenységet is folytatnak. Eredményeiket évente, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezett Tudományos Diákköri Konferencián mutatják be, az egyetem különböző karain és központjain. Ezen a konferencián a határon belüli és túli, társ intézmények ifjú kutatói is ismertethetik munkájukat. A helyezést elért előadók, kutatásaik eredményeit bemutathatják kétévente, az ország különböző egyetemein megrendezésre kerülő, Országos Tudományos Diákköri Konferencián is, amelyen szintén szép eredményeket érnek el.


11th IEEE International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics

2010. november 18-20.

A rendezvény elnöke: Rudas Imre

helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B, F07, F08 és F09-es terem
kapcsolattartó: Szakál Anikó szakal@uni-obuda.hu
honlap: CINTI 2010

2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenegyedik alkalommal kerül sor az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, de magyar anyanyelvű, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény idén kapott először IEEE támogatást, amely nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A beküdött cikkekből angol nyelvű nyomtatott kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.


Egyetem napja

2010. november 23.

A rendezvény elnöke: Rudas Imre

helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B, aula és F09-es terem
kapcsolattartó: Szakál Anikó szakal@uni-obuda.hu
honlap: Egyetem napja

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait.
Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem!
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve.


V. Energetikai Konferencia

2010. november 25.

A rendezvény elnöke: Kádár Péter

helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B, F09-es terem
kapcsolattartó: Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu
honlap: V. Energetikai Konferencia

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon régóta folynak alkalmazott energetikai kutatások, amelyek eredményei az energetikai oktatásba is beépülnek. Előadóink neves hazai szakemberek, akik más felsőoktatási intézményekben, más kutatóhelyeken is hasonló témával foglalkoznak. A konferenciasorozat célja, hogy tájékoztatást adjon a folyó villamos energetikai kutatásokról, fejlesztésekről, ismertessen máshol alkalmazott megoldásokat, illetve lehetőséget teremtsen a hazai és néhány európai műhely szakembereinek találkozására.


HTI szakmai nap

2010. november 25.

A rendezvény elnöke:

helyszín: Óbudai Egyetem, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15., tanácsterem
kapcsolattartó: Maros Dóra maros.dora@kvk.uni-obuda.hu
honlap:

a rendezvény leírása...


Intelligens Rendszerek 2010, Fiatal Kutatók 5. Szimpóziuma

2010. november 26.

A rendezvény elnöke: Vámossy Zoltán

helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
kapcsolattartó: Vámossy Zoltán vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.hu
honlap: IRFIX 2010

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara és az NJSZT Mesterséges Intelligencia Szakosztálya felhívja az intelligens rendszerek (IR) és mesterséges intelligencia (MI) témakörökben munkálkodó fiatal kutatókat, doktoranduszokat előadás tartására és a szimpóziumon való részvételre. A rendezvény célja, hogy áttekintést adjon az intelligens rendszerek elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó fiatal kutatók munkáiról - ennek kapcsán betekintést adjon a vonatkozó hazai műhelyek jelenlegi helyzetébe, és megvitassa azokat a kihívásokat és problémákat, amelyekkel a kutatók, az oktatók és a profitszférában munkálkodó kollégák találkoznak. A szimpóziumra előadás-kivonattal vagy cikkel lehet jelentkezni. Várunk olyan írásokat is, amelyek az intelligens rendszerek témakörében született, egyetemi hallgatók által készített munkák - kiemelkedő TDK dolgozatok, diplomamunkák - eredményeiről számolnak be. A programbizottság által legjobbnak ítélt "junior" szerző lehetőséget kap előadás tartására, míg a további kiemelkedő írások szerzői poszterként mutathatják be munkájuk eredményeit. A szimpózium válogatott előadásaiból készült angol nyelvű dolgozatokból egy referált folyóirat, az Acta Cybernetica különszámot jelentet meg.