• Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozat az Óbudai Egyetemen 2017

  2017. november 3-25.

   
   
 • MTÜ 2017

  2017. november 3-25.

   
   
 • Óbudai Egyetem

   
   

Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozat az Óbudai Egyetemen 2017

2017. november 3-25.

Nov.   3.

Magyar Tudomány Ünnepe 2017 Óbudai Egyetem központi megnyitó

 

Időpont: 11:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

 
Nov.  7.

Kompetencia alapú műszaki képzések

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a korszerű mérnökképzésről, a meglévő képzések továbbfejlesztésének tudományosan megalapozott fejlesztési lehetőségeiről tartunk szimpóziumot. A résztvevők eszmét cserélnek a műszaki képzések koncepcionális megközelítésiről és jó gyakorlatáról, a régiónkat jellemző és várható foglalkoztatási igényekről és a hallgatói sajátosságokról. A korszerű oktatási formák és módszerek felvonultatásához a szimpózium fő témakörei a távoktatás (e-learning), a gyakorlat-orientált oktatás (projekt alapú képzés, tanulás munka mellett, szakmai gyakorlat), az informatika intenzív szakmaalkalmazás (pl. tervező és szimulációs informatikai megoldások) és az oktatás-kutatás szinergia. Az előadások alapján készülő cikkeket a Bánki Közlemények különszámában jelentetjük meg.

 
Nov.  8.

Vállalatirányítás felsőfokon 2017 konferencia

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

A dinamikusan növekvő, fejlődő vállalati szektor a magyar nemzetgazdaság versenyképességének elengedhetetlen összetevője. Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának Vállalkozásmenedzsment Intézete és a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás Szakosztálya közös szervezésében megvalósuló konferencia a vállalatirányítás jelenlegi és jövőbeli kihívásait tárgyalja a gazdasági szereplők együttműködésének komplex rendszerében. Makrogazdasági összefüggéseket és várható fejlődési tendenciákat megvilágítva, az állami és piaci oldalról kölcsönösen megvalósítható, hatékonyság- és versenyképességnövelő eszközöket, intézkedéseket helyezi fókuszba.

 
Nov.  9.

12th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: ÓE Alba Regia Műszaki Kar és Városháza
Cím: Székesfehérvár

Idén tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása és fejlesztése azzal a törekvéssel, hogy ezúton is erősödjön a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködése, biztosítva legyen a műszaki felsőoktatás és az innováció területén az a szellemi és infrastrukturális háttér, amely a város és a régió vállalatainak versenyképességének, foglalkoztatási, műszaki kutatási és fejlesztési igényeinek hosszú távú kielégítéséhez szükséges. Az Óbudai Egyetem és az Alba Regia Műszaki Kar célja, hogy ezzel is támogassa a tudományos élet nemzetközivé tételét. Az elmúlt időszakban lezárult projektek, az elért tudományos eredmények ismertetése mellett a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.

 
Nov.  14.

XII. Óbudai Energetikai Konferencia

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

A villamos energia felhasználása fokozatosan újabb területekre terjed ki. Az új alkalmazások egyben új problémákat vetnek fel, mint a kisléptékű elosztott napelemes termelés és energiatárolás, a LED-es világítási eszközök, az elektromos autók töltése, ill. ívelő zárlat elleni védelem. Mindehhez újszerű hálózati üzemvitelt kell kialakítani, kezelni kell a felharmonikusokat, autonóm és központi elektronikus szabályozó eszközök kerülnek beépítésre. Ki kell alakítani az új területek szabványait, pl. a villamos személygépkocsik karbantartásánál betartandó munkavédelmi szabályok.

 
Nov.  15.

XLVI. Tudományos Diákköri Konferencia

Honlap
 

Időpont: 13:30 óra után
Helyszín: Óbudai Egyetem, karonként

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi a XLVI. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A tehetség óriási érték, amelyre büszkék vagyunk, de ugyanakkor felelősség is, amelyre a környezetnek oda kell figyelnie, amit segítenie kell. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti, ezért kihagyhatatlan része az egyetemi munkának. A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben tudományos diákköri konferenciákon mutatják be. A XLVI. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2017. november 21-én, kedden délután 17.00-kor lesz.

 
Nov.  16.

XXI. Biztonságtechnikai Szimpózium

Honlap
 

Kezdési időpont: 15:30 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a Biztonságtechnikai Szimpózium minden évben két alkalommal kerül megrendezésre. A mostani a XXI. sorszámot viseli és ezúttal is a szakma jeles vezetői, képviselői tartanak rövid előadást a terület aktuális kérdéseiről. Az esemény lehetőséget biztosít az OTDK-n, TDK-n sikeresen szereplő hallgatók közül egynek-egynek eredményük ismertetésére.

 
Nov.  22.

ERC Nap

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

A workshopnak 3 fókuszpontja van:
1. Az Óbudai Egyetem egyetlen ERC pályázata (Tamed Cancer, 679681) első éves eredményeinek prezentálása.
2. A pályázat soron következő kutatási terveinek ismertetése.
3. A pályázat adminisztratív változásainak ismertetése.

 
Nov.     23.

Egyetem Napja

Honlap
 

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bécsi út 96/b

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve.

 
Nov.     23.

IEEE Day

Honlap
 

Időpont: 14:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F01-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Az IEEE Hungary Section és az Óbudai Egyetem közösen ünnepli az IEEE HS fennállásának 30 éves évfordulóját. Az IEEE a legnagyobb műszaki szakembereket tömörítő nemzetközi intézmény, amely elkötelezetten támogatja a műszaki fejlődést és tagjai karrierjét, elősegíti a villamosmérnöki és információs technológiák fejlődését, integrálását és alkalmazását a mérnöki társadalom, az egész emberiség javára. Az ünnepség programjában szerepel Huijun Gao és Ivan Gutman előadása, akik az Óbudai Egyetem DHC díjazottjai; valamint IEEE kitüntetések átadására is sor kerül.

 
Nov. 23-24.

XXXIII. Kandó Konferencia 2017
(Kandó a tudomány hajóján)

Honlap
 

Kezdési időpont: 14:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar immár harminchárom éve minden évben megrendezi a Kandó Tudományos Konferenciát, amelyen a kar oktatói, külföldi és magyar egyetemek előadói, ipari partnerek, valamint a kar tehetséges diákjai mutathatják be tudományos és oktatási eredményeiket. Az idei konferencia témakörei is széles tudományterületet ölelnek át, ezzel is jelezve, hogy a villamosmérnöki tudományok diszciplínái korunkban egyre több műszaki tudományos területtel fonódnak össze. A XXXIII. Kandó Konferencia részeként harmadik alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos előadások mellett az Ipari Fórum elnevezésű rendezvény is. A III. Ipari Fórum során az ipari partnerek részvételével kerekasztal beszélgetésre kerül sor számos kis-, közép- és nagy vállalat részvételével. Témái a felsőoktatás és az ipar együttműködésének kérdései lesznek: Az idei rendezvény fókuszába az ipari partnerek bevonása a tantárgyi tematikák kialakításába, az ipari projekt munkák működési rendjének kialakítása valamint az új kooperatív szabályzat hatásai lesznek. Nagy reményekkel várjuk a kis, közepes és multi cégek képviselőit a Fórumon, hogy közösen keressük és találjuk meg azon együttműködési lehetőségeket, amelyek javíthatják a kar képzésének színvonalát és ezáltal olyan mérnökök kerüljenek ki egyetemünkről, akik megfelelnek az ipar elvárásainak, a korszerű technika kihívásoknak. Úgy gondoljuk, hogy mindkét fél számára hasznos lesz, ha célkeresztbe kerülnek a megoldandó, javítandó kérdések.

 
Nov. 23-24.

6th International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies 

Honlap
 

Kezdési időpont: 15:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6.

The purpose of IJCELIT is to bring together researchers, engineers and creative artists working on environmental and light industry areas from basic research to industry applications. IJCELIT is composed of three simultaneous events, with a joint plenary session, which highlights technology trends and their impact on the biophysical environment. Each event will showcase selected scientific technical and papers and posters highlighting emerging technologies in the areas of: environmental engineering (WESE), graphic technologies (GCTW), industrial design and material technologies (ISDIT).

 
Nov.  24.

VII. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia

Honlap
 

Kezdési időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, TMPK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A konferencia célkitűzése fórumot adni a pedagóguképző intézményeknek, központoknak, tanszékeknek, hogy megjeleníthessék a szakképzés- és felsőoktatás pedagógia terén elért eredményeiket, számot adhassanak empirikus kutatásaikról, bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről a szakképzésben, a szakmai tanárképzésben és a felsőoktatásban. A konferenciánkon kiemelt lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a határon túli magyar pedagógusképző intézmények oktatói, kutatói is bemutathassák kutatási eredményeiket. Angol nyelvű szekciót is tervezünk. A konferencia kiemelt lehetőséget teremt a Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhelyben, az Óbudai Egyetemen működő HERA tagszervezetben, a HERA Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztályában, továbbá a Tanárképzők Szövetségének Szakmai Tanárképzési Szakosztályában folyó tudományos munka disszeminálására is. Különös aktualitást ad konferenciánknak a TMPK névadója, Trefort Ágoston születésének 200. évfordulója.

 
 Nov. 24-25.

Neumann Kolloqium

Honlap
 

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bécsi út 96/b

Leírás

 
Nov.  27.

Munkavédelmi szimpózium és továbbképzés

Honlap
 

Kezdési időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a munkahelyi egészség és biztonság iránt elkötelezett szakmai érdeklődők számára minden szemeszterben egy munkavédelmi szimpózium és továbbképzést szervezünk. A rendezvényen korábbi hallgatóink előadóként mutatkoznak be, és megosztják azt a tudást, amit tanulmányaik során létrehoztak, és amely messze túlmutat a szakdolgozat készítés követelményein. Az előadók a szimpóziumon is bizonyítják kiemelkedő személyes elméleti és gyakorlati szakmai rátermettségüket.

 
Nov.  27.

International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2017)

Honlap
 

Kezdési időpont: 10:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságmérnöki Kara immár kilencedik alkalommal rendezi meg az International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2017) nemzetközi konferenciát, ahol a kar kutatói, hazai és nemzetközi egyetemek előadói és az ipar szereplői mutatják be tudományos munkáikat. Az IESB 2017 témakörei felölelik a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar széles körű oktatási és kutatási tevékenységeit. A szimpózium témája az alábbi területeket foglalja magába:
• anyagtudomány
• gyártástechnológia
• mechatronika
• biztonságtechnika, biztonságtudomány
• munkavédelem és ergonómia
A rendezvényen elhangzott előadások anyagait lektorálás után megjelentetjük ISBN számmal ellátott, elektronikus konferenciakiadványban.

 
 
MTÜ 2017