Nov. 4-5.

Minőségügyi konferencia


Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6. Ea II.
https://rkk.uni-obuda.hu/hu/konferenciak

A 30 éves Magyar Minőség Társaság és az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar nemzetközi jubileumi konferenciát szervez, amely egyben az első, az MMT és az ÓE RRK kooperációjában szervezett tudományos rendezvény lesz. A konferencia célja a nyitás az EMEA-régió tagországaiban működő minőségügyi szervezetek, felsőoktatási intézmények, valamint a határon túli magyar vállalkozások felé. A cél, hogy létrejöjjön egy tudományos-szakmai közösség (QSN), amelynek a tagjai egymást segítve képesek előre mozdítani az EMEA régió fejlődését. Az első konferencia hagyományteremtő jelleggel kerül megszervezése, amelyet később meghatározott gyakorisággal újabbak követnek.

November 9.

Az életet átszövő statisztika


Helyszín: Óbudai Egyetem KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
https://kgk.uni-obuda.hu/gazdasagstatisztika-konferencia

A kerekasztal beszélgetés az Óbudai Egyetem (ÓE) Keleti Károly Gazdasági Kara és a Magyar Statisztikai Társaság közös szervezésében megrendezendő konferencia és közös gondolkodás mottója: „Az életet átszövő statisztika”. A rendezvény programja és kiadványa a számok, adatok és a statisztika mindennapi életben való megjelenésével, a gazdaságstatisztika oktatás kihívásaival, a statisztikai adatok kezelésével foglalkozik, választ keresve rendezvény mottójául választott kérdésre. A szervezők célja egy 2017-ben megkezdett közös gondolkodás továbbvitele a magyar felsőoktatás statisztikai és gazdaságstatisztikai oktatásában érintettekkel, valamint a Magyar Statisztikai Társaság képviselőivel. A konferencia aktualitását adja az is, hogy Európában – évente – október 20-án ünnepeljük a statisztika európai napját. A statisztika, a számok világa jelen van az élet minden területén, ahogy azt Keleti Károly már 1868-ban is úgy fogalmazott meg, hogy „a statisztikára a magánéletben nem kevésbé van szükség, mint a közéletben”. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók – képzésük irányától függetlenül kell, hogy értsék a számok világát, olvassanak a statisztika mögött is. Mint korábban a fórum már tárgyalta, a gazdasági, társadalmi jelenségek megértése, az adatok közötti összefüggések feltárása, az ok-okozatok értelmezése és elemzése komplex tudást követel meg a gazdasági képzés mellett a kapcsolódó tudományterületek oktatóitól, hallgatóitól is.

November 11.

AIS 2021


Helyszín: Óbudai Egyetem AMK
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
http://ais.amk.uni-obuda.hu

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara immár 16. alkalommal rendezi meg az „International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (AIS 2021)” elnevezésű nemzetközi konferenciát. A konferencia az alkalmazott informatikai rendszerekkel foglalkozik, különös tekintettel a beágyazott rendszerekre, geoinformatikai rendszerekre, robotikára, mesterséges intelligencia-alapú rendszerekre és vállalatirányítási rendszerekre. A konferencia résztevői a felsőoktatás, a kutatás és az ipar szempontjából mutatják be alkalmazott informatikai eredményeiket.

November 11.

5G Hálózatok Kiberbiztonsági Kihívásai


Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím:
nik.uni-obuda.hu/kutatás/események/5GWorkshop

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara közös szervezésben „5G Hálózatok Kiberbiztonsági kihívásai” címmel workshop-ot szervez, melyen bemutatja az egyetem közös kutatási együttműködések keretében megvalósuló eredményeit. A napjainkban zajló információs forradalom ezen belül az 5G hálózatok kifejlesztése, szabványosítása és gyakorlati megvalósítása kapcsán olyan új eddig nem ismert technikai, technológiai és infokommunikációs megoldások látnak napvilágot. Az 5G nem csak egy távközlési technológia, hanem a kommunikáció gerinchálózataként a digitalizáció alappillérét jelenti, amivel új lehetőségeket nyit gazdasági átalakulások és számos ipari fejlesztés előtt. Arra tervezik, hogy megfeleljen a mai modern társadalom igen nagy adat- és összekapcsolhatósági növekedésének, a tárgyak internete követelményeinek (IoT) és több milliárd csatlakoztatott eszközzel a jövőbeli újításoknak.

November 12.

B2B marketing és Projekt konferencia


Helyszín: Óbudai Egyetem KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

A konferencia keretében a marketing és a projekt unikális kapcsolódási pontjait ismerheti meg a résztvevő. Szakmai előadások, vállalati esettanulmányok, konkrét folyamat-modellek elemzése mentén interaktív szakmai disputára nyílik lehetőség a konferencián. A rendezvény keretében a résztvevők átfogó képet kapjanak a B2B piac sajátosságairól, annak aktuális trendjeiről, és a kihívásokra adható sikeres marketing és projekt megoldásokról.

November 12.

NÖRD 2021


Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Az Óbudai Egyetem Informatikai Kara az Alumni találkozóra mindazon hallgatóit várja, akik a Neumann János Informatikai Karon vagy annak jogelőd Intézményeiben végzett, és az Intézetek egykori oktatóit is hívja, hogy a kötetlen beszélgetésekben felelevenítsék a régmúlt időket, és egyúttal egymás közötti személyes és szakmai kapcsolataikat is építsék, erősítsék. A rendezvény elsősorban az Alumni közösség építését és erősítését szolgálja.

November 15.

ICCECIP 2021


Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
https://bgk.uni-obuda.hu/iccecip/

Az ICCECIP 2021 - a közép-európai kritikus infrastruktúrák védelméről szóló 3. nemzetközi konferenciát idén az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán tartják a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként. A Covid19 pandémia, mint egy természeti katasztrófa, új biztonsági kihívásokat hozott a kritikus infrastruktúra védelme és a biztonságtudomány területén. Az új kihívások terén elért legfontosabb tapasztalatok és kutatási és megoldási eredmények mindenki számára irányadóak. Az idei konferencia új mottója: „Új kihívások a kritikus infrastruktúra védelmében”. Kiemelt cél régiónk egységének bemutatása a kritikus helyzetben is, teret engedve tapasztalt és fiatal kutatók, PhD hallgatók számára, hogy megosszák legújabb eredményeiket. A régió közös történelmi és kulturális múltja, valamint az elmúlt évszázadok közös fejlődési útja és az új kihívások során folytatott együttműködés szintén összeköti országainkat és megalapozza a jövőbeli közös célokat.
The ICCECIP 2021 – 3rd International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection will be held this year at the Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering of the Óbuda University as part of the Hungarian Science Festival. The Covid19 like a natural catastrophe brought new security challenges in critical infrastructure protection and security science. The highlight new experience, research and solution results reached in the new challenges area to everyone. The new motto of this year’s conference is “New challenges experience in critical infrastructure protection”. A key goal is to show the unity of our region in the critical situation as well, giving space for experienced and young researchers, PhD students to share their latest results. The common historical and cultural past of the region, as well as the common development path of the last centuries and the cooperation during the new challenges, also connect our countries and lay the foundations for future common goals.

November 16.

A jövő nagy kihívása: kiberbiztonság és kiberhadviselés


Helyszín: online
http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/kiberbiztonsag-es-kiberhadviseles-konferencia-sorozat

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar és a Magyar Természettudományi Társaság közös konferenciasorozatának 3., egyben befejező programja a kiberbiztonság témaköreiben.

November 17.

TDK 2021


Helyszín: Óbudai Egyetemen karonként szervezve
http://www.uni-obuda.hu/tdk/aktualis

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi 54. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti. A TDK célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit a november 17-i konferencián mutatják be. Az Óbudai Egyetem 2021/22. tanévi TDK tevékenységét és konferenciáit támogatja a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt " Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása" című pályázata (NTP-HHTDK-21). Az eredményhirdetésre november 24-én 17:00 órakor kerül sor.

Nov. 17-18.

IEEE CANDO-EPE 2021


Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
http://conf.uni-obuda.hu/Kando2021/

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 2021-ben is megrendezi a korábbi három évben nagy sikerrel lebonyolított IEEE CANDO EPE konferenciát, amelyre számos kollégát, kutatót, fejlesztőt, Phd hallgatót várunk. Az előző három IEEE CANDO EPE konferencia résztvevői 77-75%-ban külföldiek voltak a környező országokból, valamint Németországból, Olaszországból, de voltak kínai, indiai, egyiptomi, stb. résztvevők is. Számos résztvevő érkezett más magyarországi műszaki egyetemről. A 2020-as konferencia örömteli tapasztalata volt, hogy lényegesen megnőtt a kandós oktatók részvétele, számos érdekes előadással és publikációval színesítették a konferencia programját. Ez a széleskörű részvétel azt mutatja, hogy a konferenciasorozat komoly érdeklődésre tart számot és tudományos értéke nemzetközileg elfogadott. A cikkeket pedig az IEEE indexeli, az Xplore adatbázisba kerülnek beküldésre a rendezvény után.

November 18.

16. Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás


Helyszín: Óbudai Egyetem YBL Díszterem (2. emelet 311.)
Cím: 1147 Budapest, Thököly út 74.
http://ett-2021.ymmf.hu

Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós építéstudományi Kara a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2021-ben is megrendezi az Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozást. Az immár 16. alkalommal sorra kerülő rendezvényen a kar oktatói és vendégei tartanak érdekes és színes előadásokat. A prezentációk célja az oktatók munkáinak, kutatásainak bemutatása; ezáltal a hallgatóság érdeklődésének felkeltése az újító építőmérnöki megoldások és a tudományos munka iránt; valamint a TDK-részvétel népszerűsítése.

November 18.

ESB 2021


Helyszín: online
http://bgk.uni-obuda.hu/esb/

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül idén megrendezésre az ESB 2021 –Mérnöki Szimpózium a Bánkiban / Engineering Symposium at Bánki. A konferencia lehetőséget nyújt magyar vagy angol nyelven ISSN számmal ellátott konferencia kiadványban megjelentetett publikációkra az alábbi (nem kizárólagos) témakörökben: anyag és gyártástechnológia, mechatronika, géptervezés, IT technológia, biztonságtechnika, minőségügy.

Nov. 18-19.

XXXVII. Kandó Konferencia


Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
https://konf2021.kvk.uni-obuda.hu/

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara immár 37. alkalommal rendezi meg konferenciáját. Ezen konferencia lehetőséget ad a kar oktatóinak, kutatóinak, hogy bemutassák oktatási elképzeléseiket, gyakorlatukat, módszereiket, kutatási projektjeiket. A konferencia helyt ad a Kandó mint oktatási intézmény történetét bemutató témáknak, ill. Kandó Kálmán életét bemutató előadásoknak is. Továbbá lehetőséget biztosít ipari partnereinknek, hogy bemutassák fejlesztési elképzeléseiket és a karral való együttműködés lehetőségeiket. Az utóbbi években a konferencia lehetőséget biztosít hallgatóinknak is, hogy bemutassák projekt munkáikat. A konferenciára várjuk a külföldi partner egyetemek képviselőit is, akik szintén bemutathatják kutatási, oktatási projektjeiket, egyetemünkkel való együttműködési elképzeléseiket. A konferencián nem kötelező publikáció elkészítése, de a beküldött angol vagy magyar nyelvű publikációk elektronikus kiadványban megjelennek,

Nov. 18-19.

ICEEE 2021


Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6. Ea I.
https://rkk.uni-obuda.hu/hu/konferenciak

The 12th Online International Annual Conference welcomes scientific research, review and discussion papers dealing with environmental sustainability and development issues from such fields as the biological sciences, agriculture, geology, meteorology, energy, food sciences, soil and water sciences, geography, nutrition, physical sciences, economics, law, etc. The Conference particularly welcomes papers that highlight more than one dimension of sustainable development. We would like to encourage and amplify the transfer of knowledge between scientists with different backgrounds and from different disciplines who study, solve or apply the same types of equations.

Nov. 18-19.

IJCELIT 2021


Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6. Ea II.
https://rkk.uni-obuda.hu/hu/konferenciak

The purpose of IJCELIT is to bring together researchers, engineers and creative artists working on environmental and light industry areas from basic research to industry applications. IJCELIT is composed of three simultaneous events, with a joint plenary session, which highlights technology trends and their impact on the biophysical environment. Each event will showcase selected scientific technical and papers and posters highlighting emerging technologies in the areas of:

  • Graphic technologies (GCTW),
  • Industrial design and material technologies (ISDIT).

Nov. 18-20.

IEEE CINTI 2021


Helyszín: Óbudai Egyetem, F07, F08 és F09 terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
http://conf.uni-obuda.hu/cinti2021/

2000-ben indult útjára az esemény Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma néven, amely idén a huszadik évébe lépett. Az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös rendezvényén a hazai és nemzetközi, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódik egyetemi hallgatók és doktoranduszok megjelenésére is. A konferencia IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét azáltal, hogy bekerülnek az IEEE Xplore adatbázisba.

November 22.

BGK Aranydiploma


Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/aranydiploma

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül megrendezésre az Arany Díszoklevél átadó ünnepsége a kar jogelőd intézményében 50 éve végzettek számára. Az ünnepségen a Szenátus felhatalmazása alapján Arany díszoklevelet adományozhat azon volt hallgatójának, aki a karon, vagy jogelőd felsőoktatási intézményei valamelyikében diplomáját 50 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az intézmény hírnevét öregbítette.

November 22.

EKIK Nap


Helyszín: Óbudai Egyetem F09
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Megnyitó, és az új egyetemi ökoszisztéma bemutatása.
Az ötlettől a céggé válásig – Innováció és inkubátorház az Óbudai Egyetemen, kerekasztal beszélgetés videókkal.
PoC nyertesek bemutatkozói.
Az egyetemi ökoszisztéma egyéb egyetemeken, meghívott előadók a Szegedi- és a Debreceni Tudományegyetemekről, valamint a Semmelweis Egyetemről.
Tudományos módszertani képzés:
A szisztematikus irodalmi áttekintések módszertana, a PRISMA 2020 irányelv bemutatása (Prof. Gulácsi László, Prof. Péntek Márta, Dr. Zrubka Zsombor és meghívott, vendég előadó)
A Bejczy Antal iRobottechnikai Központ újdonságainak bemutatása.

November 22.

Robotika Workshop


Helyszín: Óbudai Egyetem II. emeleti robotikai labor
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Újdonságok bemutatása a robotika laborban:
- DVRK,
- Collaborative robotics,
- Platypous,

November 22.

HECON Workshop


Helyszín: Óbudai Egyetem F09
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Tudományos módszertani képzés:
A szisztematikus irodalmi áttekintések módszertana, a PRISMA 2020 irányelv bemutatása (Prof. Gulácsi László, Prof. Péntek Márta, Dr. Zrubka Zsombor és meghívott, vendég előadó)

November 23.

Egyetem Napja


Helyszín: Óbudai Egyetem, aula
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
http://conf.uni-obuda.hu/UniObuda_egyetemnapja_2021

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely idén november 23-án kerül megrendezésre.

Kapcsolattartó