MTÜ 2022

November3.

ERC Nap

European Research Council előadássorozat
Helyszín: Óbudai Egyetem EKIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: www.physcon.uni-obuda.hu/mtu2022

Az Óbudai Egyetem első ERC nyertes kutatóközpontja, a Prof. Dr. Kovács Levente által alapított és vezetett Élettani Szabályozások Kutatóközpont (PHYSCON) ismerteti az 5 éves ERC Starting Grant égisze alatt elvégzett kutatás eredményeit, a pályázati támogatás hatását. Az EU által finanszírozott kutatás egy interdiszciplináris területen zajlik, középpontjában a rákkutatás áll. A projekt keretében a kutatóközpont saját matematikai modelleket és terápiatervezési algoritmusokat készített, ezek validálása és impaktja szintén ismertetve lesz az előadássorozatban.

November3.

KIKOK 2022

Kiberorvosi Szakmai Nap
Helyszín: Óbudai Egyetem EKIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: https://kikok.uni-obuda.hu/mtu-2022

Az Óbudai Egyetemen 2020 márciusában megalakult a Kiberorovosi Kompetenicia Központ, amely jelentős kormányzati támogatással egy háromtagú konzorcium kutató-fejlesztő tevékenységét fogja össze az orvosi alkalmazásokat támogató technológiák területén. Az Óbudai Egyetem, a 3DHISTECH Kft és az ELKH TTK részvételével kerül megrendezésre 2022. novermber 3-án a Kiberorvosi Szakmai Nap, amelyen elsőként nyilvánosan bemutatkoznak a projekt keretében kifejlesztett technológiák és tudományos eredmények. Az egyetem aulájában délelőtt 9:00 órától tekinthetők meg többek között a patológiai minták robotizált kezelését megvalósító berendezések; a nagyfelbontású digitális mikroszkópos felvételek virtuális valóság alapú megjelenítését támogató orvosi munkakörnyezet; az úgynevezett okos daganatterápiák fejlesztésének műhelytitkait bemutató kiállítóhely; és a cukorbetegek életét segítő szoftvertechnológiák. A kiállítással párhuzamosan a délután folyamán hat szakmai előadás keretében adunk mélyebb betekintést az érdeklődők számára.

November3-4.

Kandó Konferencia 2022

XXXVIII. Kandó Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap: https://konf2022.kvk.uni-obuda.hu

A konferencia hagyományos módon helyet ad a napi kutatási-fejlesztési kérdések tárgyalására mind az akadémiai, mind az ipari szféra számára. Ez a konferencia az oktatók, hallgatók és ipari partnerek ismerekedési, találkozási színtere is, ahol lehetőség nyílik a cégek bemutatkozására, kiállítások, konzultációk megszervezésére.

November4.

V4 Univisibility

Central European University Visibility, Excellence and Ranking Forum
Helyszín: Óbudai Egyetem F09
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: https://uni-obuda.hu/central-european-university-visibility-excellence-and-ranking-forum/

A rendezvény a V4 University Visibility, Nemzetközi Visegrád Alap által támogatott projekt keretein belül valósul meg. A projekt 8 egyetem részvételével, az Óbudai Egyetem vezetésével az egyetemi, felsőoktatási kiválóság régióspecifikus kihívásait kutatja több megközelítéssel. A rendezvényen a projekt partnerei mellett előadnak a Times Higher Education regionális igazgatója, az Elsevier adatelemzője és hazai és nemzetközi szakértők.

November4.

Rejtő '50'

Rejtő ’50’ Jubileumi Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Honlap: https://rkk.uni-obuda.hu/rejto-50-jubileumi-konferencia

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara 2022-ben ünnepli a könnyűipari mérnökképzés elindulásának és a kar és jogelőd intézményei fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi konferencia lehetőséget ad a kar oktatóinak, kutatóinak, hogy bemutassák oktatási elképzeléseiket, gyakorlatukat, módszereiket, kutatási projektjeiket. A konferencia helyt ad az RKK mint oktatási intézmény történetét bemutató témáknak is. Továbbá lehetőséget biztosít az ipari partnereknek, hogy bemutassák fejlesztési elképzeléseiket és a karral való együttműködés lehetőségeiket, de a konferencia lehetőséget biztosít a hallgatóknak is, hogy bemutassák projekt munkáikat. A konferenciára várjuk a külföldi partner egyetemek képviselőit is, akik szintén bemutathatják kutatási, oktatási projektjeiket, egyetemünkkel való együttműködési elképzeléseiket. A konferencián nem kötelező publikáció elkészítése, de a beküldött angol vagy magyar nyelvű publikációk elektronikus kiadványban megjelennek.

November8.

HPC minikonferencia

High Performance Computing minikonferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: https://nik.uni-obuda.hu/high-performance-computing-minikonferencia-2022/

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság High Performance Computing szakosztálya minikonferenciát szervez. A High Performance Computing a kutatások és az üzleti élet területén is egyre inkább megkerülhetetlen fogalom. Alapfeladata a nagy számításigényű feladatok elfogadható időn belüli megvalósítása a rendelkezésre álló hardver eszközök maximális kihasználásával. Hagyományosan ez a szuperszámítógépek használatát jelentette, amelyekhez csak nagyon kevesek férhettek hozzá, azonban az utóbbi évtizedben ez kezd alapvető igénnyé válni. A többmagos és többprocesszoros rendszerek mellett a grafikus kártyák teljesítménye is jelentősen megnőtt, nem is beszélve a felhőalapú elosztott rendszerekről.

November8.

Garai Géza Szabadegyetem

"Az első kémműholdak: az amerikai CORONA program"
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK, TIT Fejér Megyei Szervezete
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Honlap: https://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/rendezvenyek/garai-geza-szabadegyetem

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara részt kíván venni Székesfehérvár szellemi életében. Ennek egyik megvalósulási formája a Garai Géza Szabadegyetem, amelynek keretében az egyetem oktatói, valamint az egyetemmel szoros kapcsolatban álló szakemberek tartanak magas szintű ismeretterjesztő előadásokat. A névadó Garai Géza, a Videoton egykori kiemelkedő fejlesztőmérnöke, majd fejlesztési vezetője. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett előadás témája komplex geoinformatikai téma, amely a kari képzések és kutatás szinte minden szegmenséhez kapcsolódik. A hidegháború csúcspontján, 1960-ban pilot projektnek szánt próbálkozás az amerikai CORONA kémműhold program a többi program kudarca miatt 12 éven át szüntelenül szolgáltatta a stratégiai információt, lehetővé téve az enyhülést, majd a fegyverzetkorlátozási szerződések megkötését és ellenőrzését. 1995-ben Bill Clinton amerikai elnök engedélyezte a CORONA program teljes képanyagának nyilvánosságra hozatalát. Így a környezeti és klímavizsgálatokhoz már 1960-tól kezdődően vannak műholdképek. Az eredetileg fotónyersanyagra készült felvételeket beszkennelték. Bár ezeknek az állományoknak a georeferálása, vagyis pontos térképi vetületbe transzformálása még ma is kihívás, néhány szép példán megnézhetik, hogy hogyan nézett ki lakóhelyünk tágabb környezete 60 évvel ezelőtt.

November9.

NIK Kari kutatócsoportok

NIK Kari kutatócsoportok bemutatkozása
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: https://nik.uni-obuda.hu/kari-kutatocsoportok-bemutatkozasa-2022/

A minőségi oktatási tevékenység mellett a Neumann János Informatikai Kar a tudományos munka és az innováció otthona is. A kutatócsoportok és kutatólaborok szoros együttműködésben dolgoznak az Egyetemi Kutató és Innovációs Központtal. A kar széleskörű kutatási portfoliójába tartoznak az orvosi informatika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, beágyazott rendszerek, drónfejlesztés, párhuzamos és elosztott rendszerek és egyéb alkalmazott informatikai kutatások.

November9.

B2B Marketing Konferencia

Újszerű irányok és innovatív megoldások a B2B marketing és a Projektmenedzsment területén
Helyszín: Óbudai Egyetem KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap: weblap

A Keleti Károly Gazdasági Kar ezen rendezvénnyel tovább kívánja folytatni a korábban megkezdett hagyományokat egy olyan összevont, képzési portfólióhoz illeszkedő rendezvénnyel, ahol az érdeklődők a B2B marketing és a projektmenedzsment új irányait veszik górcső alá. A konferencia során meghívott vállalati szakemberek osztják meg a téma kapcsán a tapasztalataikat, gondolataikat. A két blokkra osztott konferencián az előadásokat kerekasztal beszélgetés követi, ahol a hallgatóság bevonásával folytatódik tovább a diskurzus.

November10.

5G Workshop

5G Hálózatok Kiberbiztonsági kihívásai
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: https://soc.uni-obuda.hu/esemenyek/workshopok/MTU2022/5G_halozatok_kiberbiztonsagi_kihivasai

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai, Bánki Donát Gépészmérnöki és Kandó Kálmán Villamosmérnöki kara a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal közös szervezésben „5G Hálózatok Kiberbiztonsági kihívásai” címmel workshop-ot szervez, amelyen bemutatja az egyetem és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közös kutatási együttműködésének keretében zajló kutatások eredményeit. A napjainkban zajló információs forradalom ezen belül az 5G hálózatok kifejlesztése, szabványosítása és gyakorlati megvalósítása kapcsán olyan új eddig nem ismert technikai, technológiai és infokommunikációs megoldások látnak napvilágot, amelyek jelentős biztonsági kihívások elé állítják a társadalom mellett a rendvédelmi szerveket is. Az 5G nem csak egy távközlési technológia, hanem a kommunikáció gerinchálózataként a digitalizáció alappillérét jelenti, amivel új lehetőségeket nyit gazdasági átalakulások és számos ipari fejlesztés előtt. Arra tervezik, hogy megfeleljen a mai modern társadalom igen nagy adat- és összekapcsolhatósági növekedésének, a tárgyak internete követelményeinek (IoT) és több milliárd csatlakoztatott eszközzel a jövőbeli újításoknak.

November10.

Menedzser verseny

Vezess, elemezz, dönts Menedzser Verseny
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. K épület
Honlap: https://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/1459-vezess-elemezz-donts-menedzser-verseny

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara versenyt szervez 9-13. évfolyamos diákok részére, akik különböző játékokos feladatok során kideríthetik, milyen menedzseri képességekkel rendelkeznek. Különböző játékos gyakorlatok során valódi vezetői feladatokat kapnak , amelyben nyújtott teljesítményüket és viselkedésüket a szakértőkből álló zsűri megfigyeli és értékeli.

November11.

Projektkonferencia 2022

Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban Nemzetközi Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Honlap: https://projektkonferencia.rkk.uni-obuda.hu/

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar által szervezett projektkonferencia célja, hogy elősegítse a gyakorlatorientált oktatás megújulását, a projektpedagógia elterjedését az oktatás minden szintjén, amely a fenntartható fejlődés szemléletének a mindennapi gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges azáltal, hogy komplex ismereteket közvetít, képességeket, attitűdöket fejleszt. A konferencia lehetőséget biztosít a hazai és a határon túl megvalósított sikeres projektek tapasztalatainak bemutatására, valamint a részt vevő oktatók, kutatók e téren elért tudományos eredményeinek közzétételére, a tapasztalatcserére, kapcsolatteremtésre és új ötletek generálására. A konferencián a különböző projektekben részt vevő hallgatók, tanulók is bemutatják tapasztalataikat, eredményeiket, ezáltal is igazolva a projektpedagógia hatékonyságát.

November15.

BGK Tűzvédelmi Konferencia

Szilvay Kornél Tűzvédelmi Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Honlap: https://bgk.uni-obuda.hu/tuzvedelmi-konferencia

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül megrendezésre a Szilvay Kornél Tűzvédelmi Konferencia. A tudományos rendezvényen a biztonságtudomány és tűzvédelem elméleti kutatói és oktatói, valamint a tűzmegelőzés és mentő-tűzvédelemben résztvevő szakértők, illetőleg a tűzvédelem népszerűsítői a konferencia keretein belül a tűzvédelem aktuális kérdéseit, továbbá a jelen tűzvédelmi fejlesztéseinek irányait felvonultató ismeretanyagot tárhatnak az érdeklődő közönség elé. Mindemellett a Biztonságtudományi Doktori Iskola tűzbiztonság terén kutatásokat végző doktoranduszai bepillantást engednek a tudományos munkájukban elért és a korszerű biztonságtechnikai mérnöki gyakorlatban is adaptálható korszerű kutatásaik eredményeikbe. Az előadások közleményekké bővített anyagaiból elektronikusan megjelentetett, lektorált konferenciakiadvány kerül közreadásra.

November16.

Térinformatika verseny

Térinformatika Napja-„Mérd meg mutasd meg” verseny
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK GEO
Cím: 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Honlap: http://gisday.amk.uni-obuda.hu

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete, a nemzetközi térinformatika napja, azaz GISDay alkalmából 2012 óta rendezi meg a „Mérd meg mutasd meg” versenyt főként középiskolás hallgatók számára. A versenykiírás szeptemberben kerül fel az egyetem honlapjára. A verseny célja, hogy a résztvevők bemutassák, hogyan lehet megmérni és bemutatni térben azt a dolgot, környezetet vagy jelenséget, ami őket érdekli. A versenyre csapatok pályázhatnak. A csapatok öt, lehetőleg különböző életkorú diákokból állnak, a feladat egy, a számukra fontos téma bemutatása, ezt kell megmérni és megmutatni.
A csapatok a pályaműveket előzetesen beküldik, ezt a zsűri (térinformatikai cégek képviselői) bírálja, és a térinformatika napi előadás alapján véglegesíti a sorrendet. A zsűri tagjai előadásukban ismertetik a tudományterületen tapasztalható legújabb trendeket.

November16.

Multidiszciplináris Konferencia

Multidiszciplináris kutatások a KGK-n
Helyszín: Óbudai Egyetem KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap: weblap

A Keleti Károly Gazdasági Kar ezen rendezvénnyel a karon folyó kutatómunkáról, annak eredményeiről kíván beszámolni. A rendezvényre a kutatási témákhoz igazodva olyan elismert és szakmailag jártas kutatókat, professzorokat kíván meghívni, akikkel a kutatási irányok és témák megvitathatók, irányt mutatva és kutatási ötletet biztosítva a karon tanuló hallgatóknak, buzdítva őket a tudományos kutatói pályán való megmérettettésre, a Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre.

November16.

TDK 2022

56. Tudományos Diákköri Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetemen karonként szervezve
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap: http://www.uni-obuda.hu/tdk/aktualis

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi 56. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti. A TDK célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit a november 16-i konferencián mutatják be. Az Óbudai Egyetem 2022/23. tanévi TDK tevékenységét és konferenciáit támogatja a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt " Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása" című pályázata (NTP-HHTDK-22).

November16.

AMK TDK

56. ÓE AMK TDK Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Honlap: https://www.amk.uni-obuda.hu/tdk/index.html

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara műszaki és geoinformatikai, valamint ifjúsági szekcióban szervezi meg a TDK konferenciát.

November17.

Ipar 4.5

Az Ipar 4.5 és az okos rendszerek evolúciójának aktuális kérdéskörei
Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap: https://ipar4.5okos2022.kvk.uni-obuda.hu

Az Ipar 4.5 megoldások mind több szakterületre vannak egyre nagyobb hatással a környezetünkben, legfontosabb alkalmazási területnek napjainkban a robotizálás és automatizálás, a mesterséges intelligencia-alapú megoldások, szimulációk, felhőalapú szolgáltatások, kiterjesztett valóság, önvezető járművek, integrált vállalatirányítási rendszerek és az okos infrastruktúra tekinthetők. Emellett a fenntartható fejlődés elvei mentén is egyre több innovációs irányvonal jelenik meg az iparban, a munka világában, amely mindinkább begyűrűzik az oktatási és tudományos dimenziókba is, beleérte a megújuló energiaforrások használatát, illetve a digitalizációs folyamatok különféle hatásait. Ebben a tudományos előadássorozatban az említett fejlődési vonalak elméleti keretei és gyakorlati, technológiai megoldásai kerülnek előtérbe.

November17.

AIS 2022

17th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Honlap: http://ais.amk.uni-obuda.hu

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara immár 17. alkalommal rendezi meg az „International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (AIS 2022)” elnevezésű nemzetközi konferenciát. A konferencia az alkalmazott informatikai rendszerekkel foglalkozik, különös tekintettel a beágyazott rendszerekre, geoinformatikai rendszerekre, robotikára, mesterséges intelligencia-alapú rendszerekre és vállalatirányítási rendszerekre. A konferencia résztevői a felsőoktatás, a kutatás és az ipar szempontjából mutatják be alkalmazott informatikai eredményeiket.

November17.

BGK Aranydiploma Ünnepség

Arany Díszoklevél ünnepélyes átadása a Bánki kar jogelőd intézményében 50 éve végzettek számára
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Honlap: http://bgk.uni-obuda.hu/aranydiploma

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül megrendezésre az Arany Díszoklevél átadó ünnepsége a kar jogelőd intézményében 50 éve végzettek számára. Az ünnepségen a Szenátus felhatalmazása alapján Arany díszoklevelet adományozhat azon volt hallgatójának, aki a karon, vagy jogelőd felsőoktatási intézményei valamelyikében diplomáját 50 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az intézmény hírnevét öregbítette.

November17.

Security Operation Center Workshop

Kiberbiztonsági kutatások a SOC-ban
Helyszín: Óbudai Egyetemen NIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: https://soc.uni-obuda.hu/esemenyek/workshopok/MTU2022/kiberbiztonsagi_kutatasok_a_soc-ban

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai kara „Kiberbiztonsági kutatások a SOC-ban” címmel workshopot szervez, amelyen bemutatja a hallgatói csapatok fejlesztési és kutatási irányait a kiberbiztonság területén. A biztonsági műveleti központ (Security Operation Center, SOC) általában egy intézményi vagy vállalati hálózaton belül létrehozott biztonsági szakértőkből álló csoport, amely a megfelelő technológiák és módszerek kiaknázásával, valamint a hálózati forgalom és naplóadatok elemzésével a kibertámadásokkal szembeni védelemért felel. Az alkalmazott módszerek és eszközök azonban nagymértékben befolyásolhatják a védelem hatékonyságát, ami az egyre rejtőzködőbb és kifinomultabb támadókkal szemben elengedhetetlen igény. A kutatások célja a SOC-ban alkalmazható eszközök és módszerek fejlesztése és optimalizálása annak érdekében, hogy a rohamosan fejlődő támadási technikákkal szemben valós időben és hatékonyan vegyék fel a versenyt.

November17-18.

ICCECIP 2022

4th International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Honlap: https://uni-milton.hu/iccecip-2022/

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként, 2022. november 17-18-án személyes megjelenési formában a Milton Friedman Egyetemen kerül megrendezésre az „ICCECIP 2022 – 4th International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection – 4. Középeurópai Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzetközi Konferencia”. Az egyes országok közötti fegyveres konfliktusok közvetlenül és közvetetten is hatást gyakorolnak a konfliktust elszenvedő és abból kimaradni kívánó országok kritikus infrastruktúráira. Az idei konferencia, amely már a negyedik a sorban, mottója: “Critical infrastructure protection in the shadow of the armed conflict.” „A kritikus infrastruktúrák védelme fegyveres konfliktusok árnyékában”. Alapvető célunk, hogy megmutassuk régiónk egységét, valamint teret és lehetőséget adjunk a vezető és fiatal kutatóknak, a doktoranduszoknak, hogy megosszák legújabb eredményeiket egymással és a nyilvánossággal. A konferencia előadásainak nemzetközi tudományos folyóiratban történő publikálására is lehetőséget biztosítunk. A régió közös történelmi és kulturális múltja, valamint az elmúlt évszázadok közös fejlődési útja és a folyamatos együttműködés is összeköti országainkat, és megalapozza a jövőbeni közös célokat.
The ICCECIP 2022 — 4 th International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection will be held this year as part of the Hungarian Science Festival in online form. Armed conflicts between countries present new security challenges in our daily lives in critical infrastructure protection and security science. The highlight new experience, research and solution results reached in the last years are a to everyone. The new motto of this year’s conference is “Protecting critical infrastructure in the shadow of armed conflict.” A key goal is to show the unity of our region and giving space for all researchers around the World, experienced and young researchers, PhD students to share their latest results with each other and the public. The common historical and cultural past of the region, as well as the common development path of the last centuries also the continuous cooperation also connect our countries and lay the foundations for future common goals. The ICCECIP 2022 also serves to foster communication among researchers and engineers working in a wide variety of scientific areas with a common interest. The meeting will provide an opportunity to highlight recent developments and to identify emerging and future areas of growth in this exciting field. Also, the conference program includes online oral presentations and poster sessions from scientists working in similar areas to establish a platform for collaborative research projects in this field. The Committee of ICCECIP 2022 continues to make an effort to hold ICCECIP 2022 conference successfully by working with the best editor and reviewer teams.

November17-18.

13th ICEEE 2022

Online International Annual Conference on “Global Environmental Development & Sustainability: Research, Engineering & Management“
Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Honlap: http://www.iceee.hu/

The 13th Online International Annual Conference welcomes scientific research, review and discussion papers dealing with environmental sustainability and development issues from such fields as the biological sciences, agriculture, geology, meteorology, energy, food sciences, soil and water sciences, geography, nutrition, physical sciences, economics, law, environment and human health, pollution and waste management, land conservation, etc. The Conference particularly welcomes papers that highlight more than one dimension of sustainable development. We would like to encourage and amplify the transfer of knowledge between scientists with different backgrounds and from different disciplines who study, solve or apply the same types of equations.

November17-18.

YBL tanácskozás

17. Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás
Helyszín: Óbudai Egyetemen YBL
Cím: 1147 Budapest, Thököly út 74.
Honlap: weboldal

Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2022-ben is megrendezi az Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozást. Az immár 17. alkalommal sorra kerülő rendezvényen a kar oktatói és vendégei tartanak érdekes és színes előadásokat. A prezentációk célja az oktatók munkáinak, kutatásainak bemutatása, az építőipari kihívások legújabb technológiákkal történő megoldása, ezáltal a hallgatóság érdeklődésének felkeltése az új építőmérnöki megoldások és a tudományos munka iránt, valamint a TDK-részvétel népszerűsítése.

November18.

NIK NÖRD

Neumann ÖRegDiák Találkozó
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: https://nik.uni-obuda.hu/alumni/

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara az Alumni találkozóra mindazon hallgatóit várja, akik a Neumann János Informatikai Karon vagy annak jogelőd Intézményeiben végzett, és az intézetek egykori oktatóit is hívja, hogy a kötetlen beszélgetésekben felelevenítsék a régmúlt időket, és egyúttal egymás közötti személyes és szakmai kapcsolataikat is építsék, erősítsék. A rendezvény elsősorban az Alumni közösség építését és erősítését szolgálja.

November18.

Innovációs Nap 2022

EKIK Innovációs Nap
Helyszín: Óbudai Egyetem EKIK
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: https://ekik.uni-obuda.hu/mtu2022

Az Óbudai Egyetemen működő Egyetemi Kutató és Innovációs Kutatóközpont (EKIK) immár hagyományos rendezvénye a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A 12. alkalommal megrendezett esemény idén a hallgatókra fókuszál, egy innovációs kiállítás, mini-expo formájában. A Proof of Concept ötletpályázat és a Hungarian Startup University program legsikeresebb projektjeit mutatják be az egyetem fiatal innovátorai. Az üzleti szféra is képviselteti magát, a meghívottak között olyan potenciális befektetők is szerepelnek, akik érdeklődését felkeltheti egy bemutatott innovációs ötlet. A programkínálatban még: VR csocsóasztal, űrállomás virtuális látogatása, HoloLens-élmény, autonóm víz alatti robot bemutató.

November21.

Professzori ünnepség

Az Óbudai Egyetem professzorainak ünnepi köszöntése
Helyszín: Óbudai Egyetem F09
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: weblap

Az Óbudai Egyetem kiemelt megbecsüléssel kezeli az egyetemi tanárokat. Az újonnan kinevezett egyetemi tanárok kapják meg az egyetemtől a talárt az ünnepségen.

November21-22.

Joint CINTI-MACRo 2022

IEEE Joint 22nd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 8th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Science and Robotics
Helyszín: Óbudai Egyetem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: http://conf.uni-obuda.hu/cinti2022/

2000-ben indult útjára az esemény Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma néven, amely idén a huszadik évébe lépett. Az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös rendezvényén a hazai és nemzetközi, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódik egyetemi hallgatók és doktoranduszok megjelenésére is. A konferencia IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét azáltal, hogy bekerülhetnek az IEEE Xplore adatbázisba.

November21-22.

IEEE CANDO-EPE 2022

IEEE 5th International Conference and Workshop on Electrical and Power Engineering
Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap: http://conf.uni-obuda.hu/Kando2022

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 2022-ben is megrendezi a korábbi években nagy sikerrel lebonyolított IEEE CANDO EPE konferenciát, amelyre számos kollégát, kutatót, fejlesztőt, PhD hallgatót várnak. Az előző években IEEE CANDO EPE konferencia résztvevői 77-75%-ban külföldiek voltak a környező országokból, valamint Németországból, Olaszországból, de voltak kínai, indiai, egyiptomi, stb. résztvevők is. Számos résztvevő érkezett más magyarországi műszaki egyetemről. A korábban lebonyolított konferencia örömteli tapasztalata volt, hogy lényegesen megnőtt a kandós oktatók részvétele, számos érdekes előadással és publikációval színesítették a programokat. Ez a széleskörű részvétel azt mutatja, hogy a konferenciasorozat komoly érdeklődésre tart számot és tudományos értéke nemzetközileg elfogadott. A cikkeket pedig az IEEE indexeli, az IEEE Xplore és Scopus által jegyzett adatbázisba kerülhetnek be az elfogadott és előadott cikkek.

November22.

ESB 2022

Mérnöki Szimpózium a Bánkiban / Engineering Symposium at Bánki
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Honlap: http://bgk.uni-obuda.hu/esb/

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül idén megrendezésre az ESB 2022 –Mérnöki Szimpózium a Bánkiban / Engineering Symposium at Bánki. A konferencia lehetőséget nyújt magyar vagy angol nyelven ISSN számmal ellátott konferencia kiadványban megjelentetett publikációkra az alábbi (nem kizárólagos) témakörökben: anyag és gyártástechnológia, mechatronika, géptervezés, IT technológia, biztonságtechnika, minőségügy.

November22.

ART/DESIGN 30

ART/DESIGN 30 könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés
Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Honlap: http://tti.rkk.uni-obuda.hu/content/artdesign30-konyvbemutato-es-kerekasztal-beszelgetes

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet által szervezett esemény célja az ART/DESIGN 30 – Technológia, művészet, design kiállítással összefüggésben megjelent könyv bemutatása. A kerekasztal-beszélgetéssel összekötött könyvbemutatón a könyvben szereplő alkotásfilozófiák, interjúk és cikkek alkotóit szólíthatják meg a résztvevők.

November22.

Klaszter EXPO Start

Magyar Klaszterek EXPO
Helyszín: Óbudai Egyetem F01
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: http://magyarklaszterek.hu/mi-a-klaszter-expo/

Klaszter EXPO Start - ablakot nyit a klasztervilágra!
A rendezvény, amelyen bemutatja, hogyan válnak a klaszterek a magyar gazdaság sarokköveivé!
Ismerje meg Ön is, a szektorokon átívelő klaszterközi kapcsolatrendszerünket és szakértői bázisunkat, amelyben nap, mint nap a hazai vállalkozások támogatásán dolgozunk!
A tervek szerint a 2 évente megrendezendő Klaszter EXPO-k célja bemutatni a társult klaszterek által biztosított üzleti és technológiai értékeket.
A Klaszter EXPO-k bevezető eseménye a 2022. november 22-én, az Óbudai Egyetemen megrendezésre kerülő Klaszter EXPO Start, amely funkcióját tekintve értékleltár a szakpolitikák, minisztériumok, kamarák, operatív és kormányzati szervek és a releváns hatóságok felé.
A rendezvényen bemutatkoznak a stratégiai iparágakat képviselő, klaszterfejlesztésben kiemelten tapasztalt klasztermenedzsment szervezetek, akik egy tömbben egyesítik a magyar klaszterek által felhalmozott tudást, tapasztalatot és egységesen prezentálják értékeiket.

November23.

Egyetem Napja

Az Óbudai Egyetem megalakulásának ünnepe
Helyszín: Óbudai Egyetem aula
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: http://conf.uni-obuda.hu/UniObuda_egyetemnapja_2022

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely idén november 23-án kerül megrendezésre.