Óbudai Egyetem     EGYETEM NAPJA

Az Óbudai Egyetem megalakulásának ünnepe

2011. november 23.

Egyetem Napja

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-ei ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait.
A főiskola vezetése - a Gazdasági Tanács és a Szenátus támogatásával - kezdeményezte az oktatási és kulturális miniszter útján a Magyar Országgyűlésnél - az Ftv. 18. §-a alapján - az intézmény egyetemmé nyilvánítását. Kezdeményeztük továbbá az első fővárosi egyetemként Zsigmond király által 1395-ben alapított, majd 1410-ben újjáalapított egyetem hagyományait követve Óbudai Egyetem néven való bejegyzését az Ftv. 1. számú mellékletének módosításával.
Az Országgyűlés 2009. november 23-án elfogadta a T/10877. számú törvényjavaslatot, amely a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényt módosította. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke 2009. december 11-én kézjegyével ellátta, s ezzel 2010. január 1-jével hatályossá vált szövegrész létrehozta az Óbudai Egyetemet:

45. §
"Az Ftv. 1. számú mellékletében az "Állami egyetemek" alcím az "Óbudai Egyetem, Budapest", továbbá a "Nem állami főiskolák" alcím a "Golgota Teológiai Főiskola, Vajta" szövegrésszel a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje szerint egészül ki."
Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem!
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-ai ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-ai időpontjára emlékezve. Az Egyetem Napja központi megemlékezésből áll, amelynek alkalmával a következő elismerések adományozására kerül sor:
a) Doctor Honoris Causa, tiszteletbeli doktori cím,
b) Doktorrá avatás,
c) Pro Universitas kitüntetés,
d) Címzetes egyetemi docens cím,
e) Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencia díjai,
f) Tiszteletbeli egyetemi tanári cím.

Helyszín


Óbudai Egyetem
aula és F09-es konferenciaterem

Cím


1034 Budapest, Bécsi út 96/B


Időpont


2011. november 23.Látogatottság


látogató 2011. január 31. óta