Díszdoktoravatás - Oláh György

2011. november 3.
17:00 óra

A rendezvény elnöke: Fodor János

Helyszín

Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B, F08-as terem

Kapcsolattartó

Szakál Anikó szakal@uni-obuda.hu

Honlap

Díszdoktoravatás


Oláh György 1927. május 22-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban végezte. Ezután a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult kémiát, és 1949-ben doktorált. A következő években az egyetemen tanított. A szerves kémia érdekelte különösen, és a szerves kémia legrangosabb magyarországi professzorának, Zemplén Gézának kutatási asszisztense lett. Az 50-es években publikálni kezdett, már első tanulmányai nemzetközi érdeklődést váltottak ki. 1954-1956 között a szerves kémia tanszék vezetője és az MTA újonnan létrehozott Központi Kémiai Kutatóintézetének társigazgatója volt.
Az 1956-os forradalom után családjával együtt elhagyta Magyarországot. Előbb Londonban éltek, majd a család Kanadába költözött. Itt Oláh a Dow Chemical-nál dolgozott 1964-1965 között. 1965-ben az Amerikai Egyesült Államokban, Clevelandban kapott munkát, a Case Western Reserve University-n. 1971-től amerikai állampolgár lett. 1977-től Kalifornia államban él, ahol a Dél-Kaliforniai Egyetemen (University of Southern California) tanít. Még 1977-ben kinevezték az egyetem Szénhidrogénkutató Intézetének tudományos igazgatójává. 1991 óta a Los Angeles-i Loker Szénhidrogénkutató Intézet (Loker Hydrocarbon Research Institute) igazgatója.
A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben tiszteleti tagjává választotta. Oláh György folyamatosan tartja a kapcsolatot a magyarországi kutatókkal.
Kutatásainak legjelentősebb eredményét a karbokationok kutatásával érte el, e területen végzett munkájáért a Svéd Tudományos Akadémia 1994-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazta.
Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 15-e alkalmából Széchenyi-nagydíjjal, hazánk legrangosabb, évente odaítélt tudományos elismerésével tüntette ki Oláh György professzor urat.


Díszdoktoravatás - Lotfi Asker Zadeh

2011. november 7.
18:00 óra

A rendezvény elnöke: Fodor János

Helyszín

Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B, F08-as terem

Kapcsolattartó

Szakál Anikó szakal@uni-obuda.hu

Honlap

Díszdoktoravatás


Professzor Dr. Lofti Asker Zadeh kutatásai 1965-ig elsősorban a rendszerelméletre és döntéselemzésre irányultak. Ezt követően tudományos érdeklődése a fuzzy logika és annak mesterséges intelligencia, irányításelmélet, szakértői rendszerek és neurális hálózatok terén történő felhasználására irányult. Jelenlegi kutatásai a fuzzy logikára, a soft computingra, valamint az érzékelés és szabatos természetes nyelv újonnan kifejlesztett elméletére koncentrálódnak.
Pályafutása során vendégtanár volt többek között a New Jersey-i Princeton Egyetemen, valamint vendégprofesszor volt a Massachussets Institute of Technology villamosmérnöki karán (1962, 1968). Oktatott a Columbia Egyetem, valamint a kaliforniai Berkeley Egyetem villamosmérnöki karán. Mindezek mellett számos konferencián vett részt. Vendégkutató volt az IBM San Jose-i Kalifornia Kutatólaborában. Jelenleg professzor a posztgraduális képzésben, igazgató a Berkeley Initiative in Soft Computing intézetben.
Tudományos kutatómunkája elismeréseként számos kitüntetéssel rendelkezik, több mint 25 egyetem tiszteletbeli doktora, számtalan tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Zadech professzor részt vesz minden jelentősebb tudományos szervezet munkájában és több ország tudományos akadémiájának is tagja.
A professzor 2004-ben az Óbudai Egyetem díszpolgára lett. Az általa bevezetett fuzzy logika nemzetközileg jegyzett kutatói között egyetemünk több professzora is ott van, személyes jó kapcsolatot ápolva vele.
Professzor Zadeh 90. születésnapja alkalmából konferenciát rendeztek 2011 májusában San Francisco-ban, az Egyesült Államokban, amelyen egyetemünk rektora, Dr. Rudas Imre is részt vett, képviselve intézményünket és köszöntötte a nagytiszteletű tudóst születésnapja alkalmából.


VI. Energetikai Konferencia

2011. november 10.

A rendezvény elnöke: Kádár Péter

Helyszín

Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B, F09-es konferenciaterem

Kapcsolattartó

Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu

Honlap

VI. Energetikai Konferencia


Az Óbudai Egyetem energetikai témájú konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe 2011 rendezvénysorozat keretében.
A villamos energia nagyobb részét néhány tucat nagy erőműben termelik meg és országos hálózaton juttatják el a fogyasztókhoz. Több mint egy évtizede terjedtek el a nagyobb intézményeket ellátó hő- és villamos energia kogenerációs egységek. Mára mind a jogi, mind a technikai lehetőségek is adottak a hazai, lakossági léptékű kis erőművek elterjedésére. A konferencián bemutatjuk ezeket a berendezéseket (napelem, mikroCHP), ismertetésre kerülnek a műszaki és jogi lehetőségek, illetve a kisléptékű, elosztott energiatermelés előnyei és hátrányai.
VI. FIKUSZ

2011. november 11.

A rendezvény elnöke: Michelberger Pál

Helyszín

Óbudai Egyetem KGK, Tavaszmező u. 17. és Tavaszmező u. 14-18.

Kapcsolattartó

Edőcs Tímea edocs.timea@kgk.uni-obuda.hu

Honlap

FIKUSZ 2011


A FIKUSZ 2011, Fiatal Kutatók szimpóziuma (Symposium for Young Researchers) című konferencia egy olyan angol nyelvű konferencia, amely szakmai előadásoknak és eszmecseréknek biztosít fórumot elsősorban fiatal kutatóknak (PhD hallgatóknak, fiatal doktoroknak) - doktori iskoláktól függetlenül. A gazdálkodás - és közgazdaság-tudományok témakörére épülő konferenciát először 2006-ban rendeztük meg, nagy sikerrel. Terveink szerint egyre több európai partner egyetem fiatal kutatói vesznek részt a szimpóziumon. A konferencia plenáris előadásokkal indul. A plenáris előadás után tematikus szekciókban hangoznak el a fiatal kutatók angol nyelvű előadásai, melyeket a szekcióvezetők (tudományos fokozattal rendelkező kutatók) irányításával megvitatnak. A konferencián elhangzó előadások angol nyelvű, lektorált kiadványban is megjelennek, valamint összefoglalójukat az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar honlapján (www.kgk.uni-obuda.hu/fikusz) illetve a RePEc (Research Papers in Economics-http://edirc.repec.org/data/gkbmfhu.html) honlapon is közzétesszük.
Bánki Kari Tudományos Konferencia

2011. november 15-16.

A rendezvény elnöke: Réger Mihály

Helyszín

Óbudai Egyetem BGK, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

Kapcsolattartó

Lőrincz Katalin lorincz.katalin@bgk.uni-obuda.hu

Honlap

Bánki Kari Tudományos Konferencia


2000 óta folyamatosan alakuló, bővülő tartalommal rendezzük meg a kari nemzetközi tudományos konferenciát.
A plenáris ülés előadásai az innováció, mint a fejlődés záloga köré csoportosulnak.
Öt szekcióban (biztonságtechnikai, gépész, minőségügyi, mechatronikai és munkavédelmi) hangzanak el előadások, melyek lehetőséget teremtenek a hazai és külföldi kutatóknak, ezen belül a doktorandusz hallgatóknak is, hogy bemutassák új eredményeiket.
A konferencia fő témái:
- anyagtudomány és a kapcsolódó technológiák (hegesztés, anyagtechnológia, hőkezelés)
- biztonságtechnikai rendszerek és technológiák
- CAD/CAM/CAE rendszerek és alkalmazásuk
- ergonómia
- gépészet, megújuló erőforrások
- intelligens gyártórendszerek
- korszerű gyártási technológiák
- mechatronika, robotika
- minőségirányítás, minőségügyi technikák.
International Symposium on Applied Informatics and Related Areas

2011. november 16.

A rendezvény elnöke:

Helyszín

Óbudai Egyetem AREK, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

Kapcsolattartó

Honlap

AIS 2011


A konferencia leírása...
XXXVI. Tudományos Diákköri Konferencia

2011. november 17.

A rendezvény elnöke: Borbély Endre

Helyszín

Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Kapcsolattartó

Borbély Endre borbely.endre@kvk.uni-obuda.hu

Honlap


A hallgatók tudományos munkákba való bevonásának az Óbudai Egyetemen már évek óta komoly hagyományai vannak. A legtehetségesebb hallgatók, a kötelező tananyag elsajátítása mellett komoly kutatási, irodalmazási tevékenységet is folytatnak. Eredményeiket évente, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezett Tudományos Diákköri Konferencián mutatják be, az egyetem különböző karain és központjain. Ezen a konferencián a határon belüli és túli, társ intézmények ifjú kutatói is ismertethetik munkájukat. A helyezést elért előadók, kutatásaik eredményeit bemutathatják kétévente, az ország különböző egyetemein megrendezésre kerülő, Országos Tudományos Diákköri Konferencián is, amelyen szintén szép eredményeket érnek el.
XXVII. Nemzetközi Kandó Konferencia

2011. november 17-18.

A rendezvény elnöke: Temesvári Zsolt

Helyszín

Óbudai Egyetem

Kapcsolattartó

Temesvári Zsolt temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu

Honlap


A konferencia leírása...
Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia

2011. november 21.

A rendezvény elnöke: Tóth Béláné

Helyszín

Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
1081 Budapest, Népszínház u. 8. fszt. tanácsterem

Kapcsolattartó

Hassan Elsayed hassan.elsayed@tmpk.uni-obuda.hu

Honlap

Trefort konferencia


A konferenciánk célja teret adni a szakmai tanárképzo intézményeknek, hogy kifejthessék álláspontjukat a pedagógusképzés tervezett tartalmi és szerkezeti átalakításáról, számot adhassanak a szakképzés és a szakmai tanárképzés területén folyó empirikus kutatásaikról és bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetoségeirol a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben.
12th IEEE International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics

2011. november 21-22.

A rendezvény elnöke: Rudas Imre

Helyszín

Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Kapcsolattartó

Szakál Anikó szakal@uni-obuda.hu

Honlap

CINTI 2011


2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenegyedik alkalommal kerül sor az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, de magyar anyanyelvű, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény idén kapott először IEEE támogatást, amely nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A beküdött cikkekből angol nyelvű nyomtatott kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.
2nd International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies

2011. november 21-22.

A rendezvény elnöke: Patkó István

Helyszín

Óbudai Egyetem RKK, 1034 Budapest, Doberdó út 6.

Kapcsolattartó

Pásztor Ildikó pasztor.ildiko@rkk.uni-obuda.hu

Honlap

IJCELIT 2011


A konferencia leírása...
Egyetem napja

2011. november 23.

A rendezvény elnöke: Rudas Imre

Helyszín

Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Kapcsolattartó

Szakál Anikó szakal@uni-obuda.hu

Honlap

Egyetem napja


A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait.
Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem!
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve.
 
 

MTÜ 2011