kezdés időpontja2012. november 7.

AIS 2012

 

A rendezvény elnöke: Arató Péter
Helyszín: Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ, Székesfehérvár, Budai út 45., K épület
Kapcsolattartó: Seebauer Márta
seebauer.marta@arek.uni-obuda.hu
Honlap: International Symposium on Applied Informatics and Related Areas

2012. november 7-én immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása. Törekvésünk, hogy ezúton is erősítsük a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködését.
A szimpóziumon beszámolunk az elmúlt időszakban lezárult projektekről, elért tudományos eredményekről. A tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.

9:002012. november 8.

XXVIII. Kandó Konferencia 2012

 

A rendezvény elnöke: Maros Dóra
Helyszín: Óbudai Egyetem, Tavaszmező u. 14-18.
Kapcsolattartó: Temesvári Zsolt
temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu
Honlap: XXVIII. Kandó Konferencia 2012

A konferencia fő célja, hogy rámutasson a Kandó XXI. század elején fennálló helyzetére, fejlődési lehetőségeire és annak irányaira, tudományos, K+F és oktatási feladataira, ipari kapcsolataira. Fontos feladat a Karon folyó tudományos és kutatási munkák bemutatása, a doktori cselekmények eredményeinek ismertetése. Jelen megváltozott finanszírozási helyzetben fontos feladat az ipari kapcsolatok lehetőségeinek keresése az új együttműködések kialakítása. A Karon korábban képzett mérnökök alkotják jelenleg a villamosmérnöki szakma cégeinek derékhadát. A jövőben ilyen színvonalú mérnökök képzését csak az ipar támogatásával lehetséges fenntartani. Ezért nagyon fontos az ipar és a Kar együttműködésének kiépítése.
Ezen kérdések megvitatása, koncepciók felvázolása is célja a konferenciának ezért kívánatos minél több ipari partner részvétele a rendezvényen.

kezdés időpontja2012. november 13.

Energetika 2012

 

A rendezvény elnöke: Kádár Péter
Helyszín: Óbudai Egyetem, Bécsi út 96/B, F09-es konferenciaterem
Kapcsolattartó: Kádár Péter
kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu
Honlap: VII. Energetikai Konferencia

Az Óbudai Egyetem 2012. november 13-án a 'Magyar Tudomány Ünnepe az Óbudai Egyetemen' programsorozat keretében immár hetedik alkalommal rendezi meg energetikai konferenciáját ’Smart Home’ témában.
A hagyományos villamos energia ellátási sémák átalakulóban vannak és ez igaz otthonunkra is. Az egyre nagyobb fogyasztású háztartási berendezések mindenkori ellátása helyett megjelentek a nagy hatékonyságú energiafogyasztók, az elosztott háztartási kiserőművek, a menetrendezhető fogyasztókészülékek és az energiatakarékos épületek. Mindez együttműködik az egyre „smartabbá” váló hálózattal.

kezdés időpontja2012. november 15.

TDK

 

A rendezvény elnöke: Borbély Endre
Helyszín: Óbudai Egyetem
Kapcsolattartó: Borbély Endre
borbely.endre@kvk.uni-obuda.hu
Honlap: TDK

Az Óbudai Egyetemen évek óta komoly hagyományai vannak a hallgatók tudományos munkákba való bevonásának, részt vesznek a laboratóriumokban folyó mérések kialakításában is. A legtehetségesebb hallgatók a kötelező tananyag elsajátítása mellett irodalmi tevékenységet és kutatási munkákat is folytatnak. Ezen kívül érdeklődésüknek megfelelő és a koordinátor/konzulens tanár segítségével kísérleteket is folytatnak. Ezekből keletkező eredményeket a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezett Tudományos Diákköri Konferencián mutatják be a Karok és Központok szervezésében. A hallgatói konferencián a határon belül és határon túli hallgatók, valamint középiskolai diákok is részt vehetnek. A különböző szekciókban helyezést elért hallgatók a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákkonferencián is ismertethetik kutatási eredményeiket.

kezdés időpontja2012. november 16.

FIKUSZ 2012

 

A rendezvény elnöke: Medve András
Helyszín: Óbudai Egyetem, Tavaszmező u. 16-18. (TG épület)
Kapcsolattartó: Galaczi Beáta
galaczi.beata@kgk.uni-obuda.hu
Honlap: Fiatal Kutatók Szimpóziuma

Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ) 2007-ben került először megrendezésre, elsősorban a közgazdaságtudomány és gazdálkodástudomány, illetve ezekhez kapcsolódó tudományterületekre fókuszál. A konferencia célja, hogy elősegítse a fiatal kutatók (PhD. hallgatók, doktorjelöltek és friss fokozatosok) találkozását, egymás munkájának, eredményeinek megismerését, a közöttük való színvonalas szakmai eszmecserék kialakulását. A tudománynapi ünnepségekhez kapcsolódó konferencia nyelve angol, segítve a külföldi fiatal kutatókkal való kapcsolatépítést is.

kezdés időpontja2012. november 20.

Trefort konferencia

 

A rendezvény elnöke: Hassan Elsayed és Varga Lajos
Helyszín: Óbudai Egyetem, TMPK, Népszínház u. 8, fszt 45. tanácsterem
Kapcsolattartó: Tóth Péter
toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu
Honlap: II. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia

A konferenciánk célja teret adni a szakmai tanárképzo intézményeknek, hogy kifejthessék álláspontjukat a pedagógusképzés tervezett tartalmi és szerkezeti átalakításáról, számot adhassanak a szakképzés és a szakmai tanárképzés területén folyó empirikus kutatásaikról és bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetoségeirol a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben.
Magyar nyelvű lesz a konferencia és ISBN számmal ellátott CD-n kiadjuk a cikkeket.

9:002012. november 20-22.

CINTI 2012

 

A rendezvény elnöke: Rudas Imre
Helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Kapcsolattartó: Szakál Anikó
szakal@uni-obuda.hu
Honlap: CINTI 2012

2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenharmadik alkalommal kerül sor az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, de magyar anyanyelvű, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A beküdött cikkekből angol nyelvű nyomtatott kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.

kezdés időpontja2012. november 21-22.

IESB 2012

 

A rendezvény elnöke: Réger Mihály
Helyszín: Óbudai Egyetem, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Kapcsolattartó: Lőrincz Katalin
lorincz.katalin@bgk.uni-obuda.hu
Honlap: IESB 2012

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara 2012-ben a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2012. november 21-én Budapesten rendezi meg hagyományos Nemzetközi Mérnöki Szimpóziumát (International Engineering Symposium at Bánki, IESB 2012). A szimpózium célja lehetőséget adni a külföldi és hazai előadók számára, hogy bemutassák legújabb tudományos eredményeiket
• a CAD/CAM/CAE rendszerek és alkalmazásaik,
• az intelligens gyártórendszerek,
• a gyártástechnológia,
• az anyagtudomány és anyagtechnológiák,
• a robotika és a mechatronika,
• a minőségbiztosítási rendszerek,
• az ergonómia,
• a munkabiztonság és
• a biztonságtechnika területén.
A szimpózium rendezői kiemelt területként kezelik a kritikus infrastruktúra védelmi kutatások eredményeinek megjelenését az előadások között, amelynek alapját az Óbudai Egyetemen folyó Európai Uniós támogatású projekt (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-0001) képezi.
A konferencia hivatalos nyelvei a magyar és az angol, a cikkeket angol nyelven kell beküldeni, amelyek ISBN számmal ellátott CD-n jelennek meg.

kezdés időpontja2012. november 21-22.

IJCELIT 2012

 

A rendezvény elnöke: Patkó István
Helyszín: Óbudai Egyetem
Kapcsolattartó: Pásztor Ildikó
pasztor.ildiko@rkk.uni-obuda.hu
Honlap: 3rd International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies

A karunkon idén harmadszorra megrendezésre kerülő nemzetközi, angol nyelvű konferencia (International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, IJCELIT) keretrendezvény, amely a plenáris előadásokat követően a kar fő tudományterületeinek megfelelően külön rendezvényekre válik szét. Az „International Conference for Development of Environmental Education” – a nemrég alakult International Council for Environmental Engineering Education ülésének – témája a környezetmérnöki, környezettudatos oktatás fejlesztése. A „Graphic Communications Technology Workshop” az alkalmazott médiatechnológia művelőinek nemzetközi fóruma. Az „International Symposium on Innovative Technologies and Design” szimpóziumra a hagyományos, multidiszciplináris könnyűipari technológiák területén kutató, alkotó szakembereket részvételével zajlik. A „Tools and Methods of the Quality and Technology Management Symposium”-on a korszerű minőségmenedzsment módszerek ipari, szolgáltatási környezetben elért alkalmazási eredményeiről tájékoztat.

10:002012. november 23.

Egyetem napja

 

A rendezvény elnöke: Rudas Imre
Helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Kapcsolattartó: Szakál Anikó
szakal@uni-obuda.hu
Honlap: Egyetem napja

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve.