November8.

XI. Óbudai Energetikai Konferencia 2016

Az ország energiafelhasználásának harmadát teszi ki a lakossági fogyasztás, ennek ¾-ét fűtésre fordítjuk. Konferenciánkon bemutatjuk az alacsony energiájú, passzív, aktív, autonóm, öko, organikus, szolár és fenntartható házakat, építészeti és energetikai megoldásokat. Szót ejtünk az energia termelő és fogyasztó készülékekről és a fogyasztási szokásokról egyaránt. Említésre kerülnek fűtési-hűtési, hőszigetelési, szellőzési, világítási, energiatárolási megoldások nem csak a lakossági, hanem közcélú, kereskedelmi és ipari épületek esetében is.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bécsi út 96/b, F09-es terem

Weboldal: Energetika Konferencia 2016

November10.

XIX. Biztonságtechnikai Szimpózium

A XIX. Biztonságtechnikai Szimpózium témái:
- nagyfelbontású CCTV rendszerek
- a biometrikus azonosítás alkalmazhatósága beléptető rendszerekben
- az élőerős védelem gyakorlata
- a tűzvédelem jogszabályi környezetének változásai
- a magánbiztonsági szektor feladatai
- az üzletmenet-folytonosság biztosításának (BCM) kérdései
A konferencia anyaga ISBN számmal ellátott CD-n jelenik meg.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Népszínház u. 8.

Weboldal: XIX. Biztonságtechnikai Szimpózium

November16.

VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-Pedagógiai Konferencia

A konferencia célkitűzése fórumot adni a pedagóguképző intézményeknek, központoknak, tanszékeknek, hogy megjeleníthessék a szakképzés- és felsőoktatás pedagógia terén elért eredményeiket, számot adhassanak empirikus kutatásaikról, bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről a szakképzésben, a szakmai tanárképzésben és a felsőoktatásban. A konferenciánkon kiemelt lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a határon túli magyar pedagógusképző intézmények oktatói, kutatói is bemutathassák kutatási eredményeiket. Angol nyelvű szekciót is tervezünk. A konferencia kiemelt lehetőséget teremt a Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhelyben, az Óbudai Egyetemen működő HERA tagszervezetben, a HERA Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztályában, továbbá a Tanárképzők Szövetségének Szakmai Tanárképzési Szakosztályában folyó tudományos munka disszeminálására is. Különös aktualitást ad konferenciánknak a TMPK névadója, Trefort Ágoston születésének közelgő 200. évfordulója.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Népszínház u. 8.

Weboldal: Trefort Konferencia

November16.

XLIV. Tudományos Diákköri Konferencia

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2016. november 16-án, szerdán, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi a XLIV. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására. A hallgatók a tudományos diákköri műhelyekben elért eredményeiket a Karok és Központok szervezésében mutatják be, melynek programja az október 26-i jelentkezési határidő után alakul ki és megjelenik az egyetem TDK honlapján programfüzetben (http://www.uni-obuda.hu/tdk/programfuzet). A különböző szekciókban kiemelkedő teljesítményt elért pályamunkák szerzői a 2017. tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákkonferencián is ismertethetik kutatási eredményeiket.

Helyszín: Óbudai Egyetem

Weboldal: TDK 2016

November17.

International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2016)

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságmérnöki Kara immár nyolcadik alkalommal rendezi meg az International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2016) nemzetközi konferenciát, ahol a kar kutatói, hazai és nemzetközi egyetemek előadói és az ipar szereplői mutatják be tudományos munkáikat. Az IESB 2016 témakörei felölelik a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar széles körű oktatási és kutatási tevékenységeit. A szimpózium témája az alábbi területeket foglalja magába: • anyagtudomány
• gyártástechnológia
• mechatronika
• biztonságtechnika, biztonságtudomány
• munkavédelem és ergonómia
A rendezvényen elhangzott előadások egy része megjelenik a Bánki Közlemények folyóiratban lektorált cikk formájában.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Népszínház u. 8.

Weboldal: IESB 2016

November17.

Munkavédelmi szakmai nap

A rendezvény célja, hogy a munkavédelem területén az ipari jó gyakorlatok megismerhetőek legyenek, és fórumot biztosítsunk arra, hogy az ipar szereplői tudást és információt cseréljenek egymással. Az „Munkavédelmi szakmai nap” szimpózium célja lehetőséget adni a külföldi és hazai előadók számára, hogy bemutassák legújabb tudományos eredményeiket az alábbi területeken: · veszélyes technológiák menedzsmentje és munkavédelme · gépek megfelelősége és munkaeszközök biztonsága, · sérülékeny csoportok és idősödő munkavállalók védelme, · ergonómia, · a munkavédelmi képzések, · munkavédelem mutatói és megtérülése. Ebben a szekcióban olyan gyakorló szakemberek is helyet kapnak , akik felelős munkavédelmi munkájuk mellett az elmúlt években teljesítették felsőfokú munkavédelmi tanulmányaikat. Az előadások a szakma meghatározó témaköreiben mutatnak be korábban magyarul csak korlátozottan hozzáférhető nélkülözhetetlen ismereteket.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Népszínház u. 8.

Weboldal: Munkavédelmi szakmai nap

November17.

XXXII. Kandó Konferencia (Kandó a tudomány hajóján)

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar immár harminckét éve minden évben megrendezi a Kandó Tudományos Konferenciát, amelyen a kar oktatói, külföldi és magyar egyetemek előadói, ipari partnerek, valamint a kar tehetséges diákjai mutathatják be tudományos és oktatási eredményeiket.
Az idei konferencia témakörei is széles tudományterületet ölelnek át, ezzel is jelezve, hogy a villamosmérnöki tudományok diszciplínái korunkban egyre több műszaki tudományos területtel fonódnak össze.
A XXXII. Kandó Konferencia részeként második alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos előadások mellett az Ipari Fórum elnevezésű rendezvényt is. Az Ipari Fórum során az ipari partnerek részvételével kerekasztal beszélgetésre kerül sor számos kis-, közép- és nagy vállalat részvételével. Témái a felsőoktatás és az ipar együttműködésének kérdései lesznek:
Az idei rendezvény fókuszába a gyakorlati képzés fejlesztése, hatékonyságának növelése valamint a K+F együttműködések kiterjesztése, szervezettebbé tétele, kibővítése lesz.
Nagy reményekkel várjuk a kis-, közepes- és multi cégek képviselőit a Fórumon, hogy közösen keressük és találjuk meg azon együttműködési lehetőségeket, melyek javíthatják a Kar képzésének színvonalát és ezáltal olyan mérnökök kerüljenek ki egyetemünkről, akik megfelelnek az ipar elvárásainak, a korszerű technika kihívásoknak. Úgy gondoljuk, hogy mindkét fél számára hasznos lesz, ha célkeresztbe kerülnek a megoldandó, javítandó kérdések.

Helyszín: Óbudai Egyetem, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

Weboldal: Kandó Konferencia 2016

November17.

11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (AIS 2016)

Idén tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása és fejlesztése azzal a törekvéssel, hogy ezúton is erősödjön a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködése, biztosítva legyen a műszaki felsőoktatás és az innováció területén az a szellemi és infrastrukturális háttér, amely a város és a régió vállalatainak versenyképességének, foglalkoztatási, műszaki kutatási és fejlesztési igényeinek hosszú távú kielégítéséhez szükséges. Az idei szimpózium a bulgáriai St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo egyetemmel közös szervezésben kerül lebonyolításra. Az Óbudai Egyetem és az Alba Regia Műszaki Kar célja, hogy ezzel is támogassa a tudományos élet nemzetközivé tételét. Az elmúlt időszakban lezárult projektek, az elért tudományos eredmények ismertetése mellett a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.

Helyszín: Óbudai Egyetem, AMK, Székesfehérvár és Városháza

Weboldal: AIS 2016

November17-18.


"Száthatvanöt éves a földadó kataszter, százhatvan éves a telekkönyv, negyvenhárom éves a magyar ingatlannyilvántartás és tíz éves a nemzeti kataszteri program" című országos szakmairányú geoinformatikai továbbképző konferencia

A legfőbb cél, hogy a kormányhivatalok, minisztériumok (szakágazatok), önkormányzatok ingatlannyilvántartással, ingatlanvagyon gazdálkodással, -szervezéssel foglalkozó munkatársai, továbbá az ügyvédi-, végrehajtói-, közjegyzői irodák munkatársai ismereteket szerezhessenek az ingatlan adatok nyilvántartásával, igénylésével, kezelésével, felhasználásával stb. kapcsolatos műszaki, jogi rendelkezésekről, mindezek elméleti, gyakorlati kérdésköréről. A képzés további célja, hogy az ingatlanügy, ingatlan szakma körében tapasztalatcsere alakuljon ki. A konferencián megvitatásra kerül az ingatlanok műszaki, jogi, pénzügyi, ökológiai, közgazdasági, vagyongazdálkodási helyzetével; állami, szakági nyilvántartásával, bel- és külterületi (termőföld) ingatlanok minősítésével, értékelésével értékesítésével kapcsolatos valamennyi problémakör. A konferencia célja az is, hogy elősegítse a folyamatban lévő országos "földet a gazdáknak", "otthonteremtés" programok ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatait.

Helyszín: ÓE AMK Geoinformatikai Intézete

Weboldal: xxx

November17-19

IEEE 17th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics

2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenhatodik alkalommal kerül sor az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A megfelelő módon beküdött és előadott cikkekből angol nyelvű pendrive kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bécsi út 96/b, F07, F08, F09-es termek

Weboldal: CINTI 2016

November17-19

7thConference of the ICEEE

The 7th ICEEE-2016 Conference originated from the need to provide an interdisciplinary forum where the most serious problems affecting sustainable development could be discussed. The basic premise is that development projects need to consider the most important issues related to environmental impacts in order to provide complete solutions.
The 7th ICEEE-2016 International Conference is focusing on latest technological developments in viable solutions for a clean environment and try to find the practical applications to solve real global problems such as the environmental quantitative assessment of the climate change impact on urban inundation, drought indicators and drought forecasting, ecological indicators for river, ecology restoration, evaluating the effect of urbanization on diurnal temperature variations, food, soil and water security, climate change abatement, ecosystem, biodiversity protection, energy sustainability, etc.
The 7th ICEEE-2016 Conference will discuss how to assess the impact of economic constraints on the environment considering the social aspects as well as any resulting environmental damage. The overuse of natural resources and the resulting pollution of the environment need to be understood in financial terms.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Doberdó út 6.

Weboldal: ICEEE 2016

November21.

Egyetem Napja

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve. Idén az ünnepség november 21-én kerül megrendezésre.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bécsi út 96/b

Weboldal: Egyetem Napja 2016


MTÜ 2016