• Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozat az Óbudai Egyetemen 2017

  2017. november 3-27.

   
   
 • MTÜ 2017

  2017. november 3-27.

   
   
 • Óbudai Egyetem

   
   

Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozat az Óbudai Egyetemen 2017

2017. november 3-27.

Nov.   3.

Magyar Tudomány Ünnepe 2017 Óbudai Egyetem központi megnyitó

 

Időpont: 11:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

 
Nov.  6.

Mobil APP fejlesztési verseny ünnepi tudományos díjátadó

Honlap
 

Időpont: 16:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

A Mobil APP fejlesztési verseny ünnepi tudományos díjátadójára kerül sor a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretén belül a Neumann János Informatikai karon. A versenyre a tudomány népszerűsítése céljából készített saját fejlesztésű, mobil eszközökön futó alkalmazásokkal lehetett pályázni. A tudomány népszerűsítése sokféleképpen történhet, ezért lehetett pályázni akár: egy természeti jelenség vagy tudományos kísérlet demonstrálásával, egy híres kutató életútjának, tudományos eredményeinek bemutatásával, valamely érdekes tudomány tételt elmagyarázó oktatási anyaggal, az előbb említett témákhoz kapcsolódó játékkal vagy szimulációval. A Kutatók Éjszakája című európai rendezvény magyarországi szervezői a Tudományos Újságírók Klubjával közösen hagyományosan pályázatot hirdetnek az esemény szélesebb körű és magas színvonalú propagálása érdekében a Klub tagjai számára. A pályázat tárgya a Kutatók Éjszakáját népszerűsítő vagy annak eseményeiről beszámoló publikációk megjelentetése a nyomtatott vagy elektronikus médiában. A nyertesek pénzdíjazásban részesülnek.

 
Nov.  7.

Kompetencia alapú műszaki képzések

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar a korszerű mérnökképzésről, a meglévő képzések továbbfejlesztésének tudományosan megalapozott fejlesztési lehetőségeiről tart szimpóziumot. A résztvevők eszmét cserélnek a műszaki képzések koncepcionális megközelítésiről és jó gyakorlatáról, a régiónkat jellemző és várható foglalkoztatási igényekről és a hallgatói sajátosságokról. A korszerű oktatási formák és módszerek felvonultatásához a szimpózium fő témakörei a távoktatás (e-learning), a gyakorlat-orientált oktatás (projekt alapú képzés, tanulás munka mellett, szakmai gyakorlat), az informatika intenzív szakmaalkalmazás (pl. tervező és szimulációs informatikai megoldások) és az oktatás-kutatás szinergia. Az előadások alapján készülő cikkek a Bánki Közlemények különszámában jelennek meg.

 
Nov.  8.

Vállalatirányítás felsőfokon 2017 konferencia

Honlap
 

Időpont: 10:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

A dinamikusan növekvő, fejlődő vállalati szektor a magyar nemzetgazdaság versenyképességének elengedhetetlen összetevője. Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara és a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás Szakosztálya közös szervezésében megvalósuló konferencia a vállalatirányítás jelenlegi és jövőbeli kihívásait tárgyalja a gazdasági szereplők együttműködésének komplex rendszerében. Makrogazdasági összefüggéseket és várható fejlődési tendenciákat megvilágítva, az állami és piaci oldalról kölcsönösen megvalósítható, hatékonyság- és versenyképességnövelő eszközöket, intézkedéseket helyezi fókuszba.

 
Nov.  9.

12th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: ÓE Alba Regia Műszaki Kar és Városháza
Cím: Székesfehérvár

Idén tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása és fejlesztése azzal a törekvéssel, hogy ezúton is erősödjön a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködése, biztosítva legyen a műszaki felsőoktatás és az innováció területén az a szellemi és infrastrukturális háttér, amely a város és a régió vállalatainak versenyképességének, foglalkoztatási, műszaki kutatási és fejlesztési igényeinek hosszú távú kielégítéséhez szükséges. Az Óbudai Egyetem és az Alba Regia Műszaki Kar célja, hogy ezzel is támogassa a tudományos élet nemzetközivé tételét. Az elmúlt időszakban lezárult projektek, az elért tudományos eredmények ismertetése mellett a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.

 
Nov.  14.

XII. Óbudai Energetikai Konferencia

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

A villamos energia felhasználása fokozatosan újabb területekre terjed ki. Az új alkalmazások egyben új problémákat vetnek fel, mint a kisléptékű elosztott napelemes termelés és energiatárolás, a LED-es világítási eszközök, az elektromos autók töltése, ill. ívelő zárlat elleni védelem. Mindehhez újszerű hálózati üzemvitelt kell kialakítani, kezelni kell a felharmonikusokat, autonóm és központi elektronikus szabályozó eszközök kerülnek beépítésre. Ki kell alakítani az új területek szabványait, pl. a villamos személygépkocsik karbantartásánál betartandó munkavédelmi szabályok.

 
Nov.  14.

XXI. Biztonságtechnikai Szimpózium

Honlap
 

Kezdési időpont: 15:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a Biztonságtechnikai Szimpózium minden évben két alkalommal kerül megrendezésre. A mostani a XXI. sorszámot viseli és ezúttal is a szakma jeles vezetői, képviselői tartanak rövid előadást a terület aktuális kérdéseiről. Az esemény lehetőséget biztosít az OTDK-n, TDK-n sikeresen szereplő hallgatók közül egynek-egynek eredményük ismertetésére.

 
Nov.  15.

XLVI. Tudományos Diákköri Konferencia

Honlap
 

Időpont: 13:30 óra után
Helyszín: Óbudai Egyetem, karonként

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi a XLVI. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A tehetség óriási érték, amelyre büszkék vagyunk, de ugyanakkor felelősség is, amelyre a környezetnek oda kell figyelnie, amit segítenie kell. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti, ezért kihagyhatatlan része az egyetemi munkának. A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben tudományos diákköri konferenciákon mutatják be. A XLVI. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2017. november 21-én, kedden délután 17:00-kor lesz.

 
Nov.  17.

Társadalmi Felelősségvállalási Konferencia

Honlap
 

Kezdési időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

A rendezvény szemléletformálási és közösségépítési céllal, valamint a tehetséges fiatalok bemutatkozási és hálózatépítési lehetőségeként valósul meg. A nap folyamán szó esik önkéntességről, társadalmi szerepvállalásról, esélyegyenlőségről, valamint a mentor- és korrepetitori rendszerről is.

 
Nov.  20.

New Challenges of the 21st Century - International Week

Honlap
 

Kezdési időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara minden szemeszterben nemzetközi hetet szervez a világ minden tájáról érkező hallgatók, oktatók és szakemberek számára. Különböző EU-s tagországokból, és más Európai országokból látogatnak hozzánk előadók minden szemeszterben egy hétre, hogy megosszák tudásukat és szakmai ismereteiket. Céljuk, hogy egy általuk választott gazdasági, vagy mérnöki terület legfrissebb eredményeiről és kihívásairól beszámoljanak. Ennek segítségével az érdeklődők érdekes kutatási eredményeket ismerhetnek meg, és bepillantást nyernek különböző (potenciális kutatási) területek legfrissebb trendjeibe. Az esemény jó alkalom arra, hogy nemzetközi vendégeink megismerkedjenek az Óbudai Egyetemmel, és annak Keleti Károly Gazdasági Karával, betekintést kapjanak a magyar kultúrába és történelembe és megismerkedjenek gyönyörű fővárosunk legszebb helyeivel. A nemzetközi hét nem csupán a nemzetköziesedés hatékony eszköze az által, hogy lehetőséget biztosít az Óbudai Egyetem, és partnerintézményeinek hallgatói számára külföldi professzorokkal - kutatási területük ismert specialistáival – való találkozásra, de olyan légkört teremt a kutatók és oktatók körében, amely lehetővé teszi gyümölcsöző közös kutatások, sikeres pályázatok és tudományos tanulmányok elkészítését. A tudásátadás és közös alkotás mellett a rendezvény lehetőséget teremt a résztvevők számára kapcsolati tőkéjük magyar és nemzetközi vendég oktatókkal való gyarapítására.

 
Nov.  21.

Légifotós találkozó

Honlap
 

Kezdési időpont: 8:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

A Légifotós találkozó a drónos és repülőgépes légifényképészetel foglalkozó szakemberek és szabadidős tevékenységet folytató amatőrök tevékenységébe enged betekintést. A szervezők (OE - ACRSA) törekednek arra, hogy ne csak az érdeklődő nagyközönség számára legyen élménydús a program, de az előadások a szakismerettel rendelkező hallgatóság fejlődését is biztosítsák. Számos fiatalnak válik hobbijává a drón reptetés és a fényképezés. Szeretnénk bemutatni azokat a lehetőségeket, hogyan illeszkedhet jövőképükbe ez ahobbitevékenység, milyen felsőoktatási lehetőségek révén vállhat szabadidős tevékenységük munkává, hivatássá.

 
Nov.  22.

ERC Nap

Honlap
 

Időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

A workshopnak 3 fókuszpontja van:
1. Az Óbudai Egyetem egyetlen ERC pályázata (Tamed Cancer, 679681) első éves eredményeinek prezentálása.
2. A pályázat soron következő kutatási terveinek ismertetése.
3. A pályázat adminisztratív változásainak ismertetése.

 
Nov.     23.

Egyetem Napja

Honlap
 

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bécsi út 96/b

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve.

 
Nov.     23.

IEEE Day

Honlap
 

Időpont: 13:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, F01-es terem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Az IEEE Hungary Section és az Óbudai Egyetem közösen ünnepli az IEEE HS fennállásának 30 éves évfordulóját. Az IEEE a legnagyobb műszaki szakembereket tömörítő nemzetközi intézmény, amely elkötelezetten támogatja a műszaki fejlődést és tagjai karrierjét, elősegíti a villamosmérnöki és információs technológiák fejlődését, integrálását és alkalmazását a mérnöki társadalom, az egész emberiség javára. Az ünnepség programjában szerepel Huijun Gao és Ivan Gutman előadása, akik az Óbudai Egyetem DHC díjazottjai; valamint IEEE kitüntetések átadására is sor kerül.

 
Nov. 23-24.

XXXIII. Kandó Konferencia 2017
(Kandó a tudomány hajóján)

Honlap
 

Kezdési időpont: 14:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar immár harminchárom éve minden évben megrendezi a Kandó Tudományos Konferenciát, amelyen a kar oktatói, külföldi és magyar egyetemek előadói, ipari partnerek, valamint a kar tehetséges diákjai mutathatják be tudományos és oktatási eredményeiket. Az idei konferencia témakörei is széles tudományterületet ölelnek át, ezzel is jelezve, hogy a villamosmérnöki tudományok diszciplínái korunkban egyre több műszaki tudományos területtel fonódnak össze. A XXXIII. Kandó Konferencia részeként harmadik alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos előadások mellett az Ipari Fórum elnevezésű rendezvény is. A III. Ipari Fórum során az ipari partnerek részvételével kerekasztal beszélgetésre kerül sor számos kis-, közép- és nagy vállalat részvételével. Témái a felsőoktatás és az ipar együttműködésének kérdései lesznek: Az idei rendezvény fókuszába az ipari partnerek bevonása a tantárgyi tematikák kialakításába, az ipari projekt munkák működési rendjének kialakítása valamint az új kooperatív szabályzat hatásai lesznek. Nagy reményekkel várjuk a kis, közepes és multi cégek képviselőit a Fórumon, hogy közösen keressük és találjuk meg azon együttműködési lehetőségeket, amelyek javíthatják a kar képzésének színvonalát és ezáltal olyan mérnökök kerüljenek ki egyetemünkről, akik megfelelnek az ipar elvárásainak, a korszerű technika kihívásoknak. Úgy gondoljuk, hogy mindkét fél számára hasznos lesz, ha célkeresztbe kerülnek a megoldandó, javítandó kérdések.

 
Nov. 23-24.

6th International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies 

Honlap
 

Kezdési időpont: 15:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6.

The purpose of IJCELIT is to bring together researchers, engineers and creative artists working on environmental and light industry areas from basic research to industry applications. IJCELIT is composed of three simultaneous events, with a joint plenary session, which highlights technology trends and their impact on the biophysical environment. Each event will showcase selected scientific technical and papers and posters highlighting emerging technologies in the areas of: environmental engineering (WESE), graphic technologies (GCTW), industrial design and material technologies (ISDIT).

 
Nov.  24.

VII. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia

Honlap
 

Kezdési időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, TMPK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A konferencia célkitűzése fórumot adni a pedagóguképző intézményeknek, központoknak, tanszékeknek, hogy megjeleníthessék a szakképzés- és felsőoktatás pedagógia terén elért eredményeiket, számot adhassanak empirikus kutatásaikról, bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről a szakképzésben, a szakmai tanárképzésben és a felsőoktatásban. A konferenciánkon kiemelt lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a határon túli magyar pedagógusképző intézmények oktatói, kutatói is bemutathassák kutatási eredményeiket. Angol nyelvű szekciót is tervezünk. A konferencia kiemelt lehetőséget teremt a Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhelyben, az Óbudai Egyetemen működő HERA tagszervezetben, a HERA Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztályában, továbbá a Tanárképzők Szövetségének Szakmai Tanárképzési Szakosztályában folyó tudományos munka disszeminálására is. Különös aktualitást ad konferenciánknak a TMPK névadója, Trefort Ágoston születésének 200. évfordulója.

 
Nov.  24.

Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ)

Honlap
 

Kezdési időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

A Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ), egy az Óbudai egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara által minden évben megszervezett konferencia. A kezdeményezés 2006-ban indult útjára. A konferencia kialakításánál különösen fontos szempont volt, hogy a kutatási területek széles körének szakembereit tudja megszólítani. A gazdasági és társadalomtudományi témák mellett az azokhoz kapcsolódó interdiszciplináris területek kutatói is bátran részt vehetnek. A rendezvény célja, az új kutatási ötletek, eredmények és az azokra épülő következtetések megosztásán túl, a tudományos társadalom tagjainak összekapcsolása. Az Európa minden tájáról érkező kutatótársak nem csupán egy-egy jelenség mélyebb megértésében tudják egymást segíteni, de további vizsgálati aspektusokkal gazdagíthatják egymás kutatásait a különböző interdiszciplináris tudományterületek szempontjainak segítségével. A panel beszélgetések, és különösen az informális, közös érdeklődési területek mentén spontán módon kialakuló szakmai beszélgetések jó alapot kínálnak a fiatal kutatók jövőbeni kutatási együttműködéséhez is. A konferencia hivatalos nyelve az angol.

 
 Nov. 24-25.

IEEE 30. Jubileumi Neumann Kollokvium

Honlap
 

Helyszín: Óbudai Egyetem, F07, F08 és F09-es teremek
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya 1970 óta szervezi éves tudományos üléseit, a Neumann Kollokviumokat. Az eredetileg a Szegedi Tudományi Egyetem Kibernetikai Laboratóriumából elindult rendezvény sorozatnak az évek során vándorgyűlés formájában több város is helyt adott, így szerepelt a rendezők között Szeged, Szekszárd és Veszprém is. Egy-egy kollokvium 30-80 előadója meghatározóan az egyetemi kutatóintézetekből, ipari partnerektől érkezett, de az előadók között szerepeltek mindig az egészségügyi kormányzat, illetve az egészségügyi szolgáltatók képviselői is. A Szakosztály minden év második félévi tevékenységét a havi szakosztályi ülések helyett az éves kongresszus, a Neumann Kollokvium megrendezésére koncentrálja. Ennek eredményeként a 2017-es Kollokvium is széles témakör palettát tűz napirendjére. Idén először azonban a Kollokvium az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) szponzorálásával kerül megrendezésre az Óbidai Egyetemen, melynek következtében a konferencián részt vevőknek lehetősége nyílik rangos, nemzetközileg elérhető és citálható konferenciakiadványban megjeleníteni munkáját.

 
Nov.  27.

Munkavédelmi szimpózium és továbbképzés

Honlap
 

Kezdési időpont: 9:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a munkahelyi egészség és biztonság iránt elkötelezett szakmai érdeklődők számára minden szemeszterben egy munkavédelmi szimpózium és továbbképzést szervezünk. A rendezvényen korábbi hallgatóink előadóként mutatkoznak be, és megosztják azt a tudást, amit tanulmányaik során létrehoztak, és amely messze túlmutat a szakdolgozat készítés követelményein. Az előadók a szimpóziumon is bizonyítják kiemelkedő személyes elméleti és gyakorlati szakmai rátermettségüket.

 
Nov.  27.

International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2017)

Honlap
 

Kezdési időpont: 10:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem, BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságmérnöki Kara immár kilencedik alkalommal rendezi meg az International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2017) nemzetközi konferenciát, ahol a kar kutatói, hazai és nemzetközi egyetemek előadói és az ipar szereplői mutatják be tudományos munkáikat. Az IESB 2017 témakörei felölelik a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar széles körű oktatási és kutatási tevékenységeit. A szimpózium témája az alábbi területeket foglalja magába:
• anyagtudomány
• gyártástechnológia
• mechatronika
• biztonságtechnika, biztonságtudomány
• munkavédelem és ergonómia
A rendezvényen elhangzott előadások anyagait lektorálás után megjelentetjük ISBN számmal ellátott, elektronikus konferenciakiadványban.

 
 
MTÜ 2017