November 4.

IEEE Day 2019

Az IEEE Hungary Section és az Óbudai Egyetem közös szervezésében kerül megrendezésre az IEEE Day ünnepség, amikor a mérnökök és az IEEE tagok összejövetele lehetőséget ad a műszaki területeken folyó ismeretek, változások és víziók áttekintésére.
Az IEEE a legnagyobb műszaki szakembereket tömörítő nemzetközi intézmény, amely elkötelezetten támogatja a műszaki fejlődést és tagjai karrierjét, elősegíti a villamosmérnöki és információs technológiák fejlődését, integrálását és alkalmazását a mérnöki társadalom, az egész emberiség javára.

November 12.

TDK

50. Tudományos Diákköri Konferencia

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi az 50. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A tehetség óriási érték, amelyre büszkék vagyunk, de ugyanakkor felelősség is, amelyre a környezetnek oda kell figyelnie, amit segítenie kell. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti, ezért kihagyhatatlan része az egyetemi munkának. A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek bővítése, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben TDK konferenciákon mutatják be. Az 50. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2019. november 25-én, hétfő délután 17:00-kor lesz.

November 14.

AIS 2019

14th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas

Idén tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása és fejlesztése azzal a törekvéssel, hogy ezúton is erősödjön a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködése, biztosítva legyen a műszaki felsőoktatás és az innováció területén az a szellemi és infrastrukturális háttér, amely a város és a régió vállalatainak versenyképességének, foglalkoztatási, műszaki kutatási és fejlesztési igényeinek hosszú távú kielégítéséhez szükséges. Az Óbudai Egyetem és az Alba Regia Műszaki Kar célja, hogy ezzel is támogassa a tudományos élet nemzetközivé tételét. Az elmúlt időszakban lezárult projektek, az elért tudományos eredmények ismertetése mellett a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett online kiadvány készül.

November 14-15.

XXXV. Jubileumi Kandó Kálmán Konferencia

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre a Kandó Emlékkonferencia, mely egyben a már hagyományos Kandó Konferenciák sorában a XXXIV.
A konferencia emléket kíván állítani Kandó Kálmán életpályájának, mérnöki zsenialitásának, munkásságának.
Továbbá meg kíván emlékezés a Kandó, mint oktatási intézmény elmúlt 120 évéről, melyek közül az utóbbi 50 év már felsőoktatási intézményként működött.
A konferencia hagyományos módon helyt ad a napi kutatási-fejlesztési kérdések tárgyalására mind az akadémiai, mind az ipari szféra számára. Ez a konferencia az oktatók, hallgatók és ipari partnerek ismerkedési, találkozási színtere is, ahol lehetőség nyílik a cégek bemutatkozására, kiállítások, konzultációk megszervezésére is.
A konferencia keretében tervezzük még a korábbiakban sikeres Ipari Fórumok újabb állomásaként megrendezni a IV. Ipari Fórumot, ahol ipari partnereink bevonásával keressük a felsőoktatás fejlesztési irányait, az ipar elvárásait a képzéssel szemben.

November 14-16.

CINTI-MACRo 2019

IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics

2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenhatodik alkalommal kerül sor az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A megfelelő módon beküdött és előadott cikkekből angol nyelvű pendrive kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.
Idén a konferencia kibővül a mechatronika, automatizálás, számítógépes tudományok és robottechnika terüleivel is.

November 15.

Neumann Öregdiák Találkozó - NÖRD

A Neumann János Informatikai Karon és jogelődjeinél végzett hallgatók öregdiák találkozójára a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretén belül kerül sor.
A jelenlegi rendezvényünk hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre, mivel korábban nem volt ilyen jellegű esemény Karunkon.
Kötetlen beszélgetések és érdekes játékok, programok várják a résztvevőket.

November 15.

IX. Trefort Ágoston Szakképzés-és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia

  • Helyszín: Óbudai Egyetem KVK, I. emeleti Tanácsterem és könyvtár tanácsterem
  • Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.
  • Honlap: http://trefort.tmpk.uni-obuda.hu/

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja minden évben megrendezi a Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferenciáját. A rendezvény lehetőséget ad a hazai és határon túli pedagógusképző intézmények munkatársainak, PhD hallgatóknak, hogy kifejtsék álláspontjukat az oktatást, a szakképzést, illetve a pedagógusképzést érintő aktuális kérdésekről, beszámoljanak empirikus kutatásaikról és bemutassák az innovációikat.

November 18-19.

ICCECIP 2019

International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection / Középeurópai Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzetközi Konferencia

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül idén megrendezésre az ICCECIP 2019 – International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection / Középeurópai Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzetközi Konferencia, melyen a szervező V4 országok egyetemeinek képviselői mellett francia, ukrán, szlovén és szerb résztvevők is bemutatják a kritikus infrastruktúra védelem és a biztonságtudomány területén elért kutatási eredményeiket. Az idei konferencia is jellemezhető a “Tudománnyal a fejlődésért és a békéért.” jelmondattal. A térség azonos történelmi és kulturális múltja az elmúlt évszázadok során bejárt közös fejlődési út összekapcsolja országainkat és megalapozzák a jövőbeni együttműködést.

November 20-21.

CANDO-EPE 2019

International IEEE Conference AND workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering

2018-ban született meg az ötlet, hogy a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar is szervezzen egy olyan nemzetközi tudományos konferenciát amely teret és lehetőséget teremt az ”Electrical and Power Engineering” témakörben dolgozó, oktató, kutató és eredményeket felmutató magyar és külföldi kollégáknak, tudósoknak hogy megismerjék egymás eredményeit és publikálhassanak a témakörben.
A konferencia témakörei felölelik a „Power systems, E-mobility, Embedded programming, Transportation on-board control, IoT and CPS, LCA in the electronics and power industry, Energy efficiency területeket.
A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatba illeszkedve kínál lehetőséget, nemcsak a témakörben hazai és nemzetközi kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek részére, hanem a fiatal doktoranduszok számára is. A rendezvény IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A megfelelő módon beküdött és előadott cikkekből angol nyelvű pendrive kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.
A 2018 novemberében első alkalommal megrendezett IEEE CANDO EPE 2018 konferencia sikere minden várakozást felülmúlt. A konferencián 50 előadás hangzott el 135 szerző közreműködésével 11 országból. Ezen tapasztalatok, meg a Kar nyitási szándéka a tudományos igényű rendezvények irányába tette egyértelművé a döntést, hogy 2019-ben megrendezzük a konferencia második állomását., az IEEE CANDO EPE2019 konferenciát bővülő, korszerű témakörökkel kiegészülve. Várjuk külföldi és belföldi akadémiai és ipari partnereink, doktori képzésben résztvevő kollégák jelentkezését.

November 21.

ERC Day 2019

  • Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem
  • Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
  • Honlap:

Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Kutatóközpontja idén is megrendezi az ERC Day 2019 workshopot, aminek a célja, hogy bemutassa az európai kutatási tanács (ERC) által támogatott kutatócsoport legújabb eredményeit. A H2020-as alapkutatási projekt fókuszterülete a célzott molekuláris- és kemoterápiák optimalizálása és személyre szabása. A workshopot a projekt vezetője és az Óbudai Egyetem rektora, Prof. Dr. Kovács Levente vezeti, előadást tartanak a kutatóközpont munkatársai: Dr. Drexler Dániel András, Dr. Eigner György, Dr. Ferenci Tamás, és a kutatóközpont új partnerei a Bécsi Orvosi Egyetemről és Természettudományi Kutatóközpontból: Dr. Füredi András és Dr. Szakács Gergely, akik rezisztens tumorok kezelési lehetőségeit kutatják.

November 21.

IESB 2019

Nemzetközi Mérnöki Szimpózium a Bánkiban / International Engineering Symposium at Bánki

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül idén megrendezésre az IESB 2019 – Nemzetközi Mérnöki Szimpózium a Bánkiban / International Engineering Symposium at Bánki. A konferencia lehetőséget nyújt magyar vagy angol nyelven konferencia kiadványban megjelentetett publikációkra az alábbi (nem kizárólagos) témakörökben: anyag és gyártástechnológia, mechatronika, géptervezés, IT technológia, biztonságtechnika, minőségügy.

November 21-22.

IJCELIT 2019

7th International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies

Az IJCELIT a környezetvédelem és a könnyűipar különböző területein tevékenykedő kutatókat, mérnököket és kreatív művészeket megszólító nemzetközi konferencia. Az IJCELIT három egyidejű eseményből áll. Közös plenáris üléssel kezdődik, amely a technológiai trendeket és azok biofizikai környezetre gyakorolt hatását emeli ki. Mindhárom esemény az adott tudományos-műszaki terület legújabb eredményeit mutatja be, az alapkutatástól az ipari alkalmazásokig terjedő tematikákon belül. A konferenciacikkek és előadások a feltörekvő technológiákra összpontosítanak a környezettervezés (Workshop on Environmental Sciences and Engineering - WESE), a grafikus kommunikációs technológiák (Graphic Communications Technology Workshop - GCTW), valamint az ipari formatervezés és az anyagtechnológiák területén (International Symposium on Design and Innovative Technologies - ISDIT). A jeles nemzetközi esemény idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre.

November 22.

Egyetem Napja

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely idén november 22-én kerül megrendezésre.

November 22.

Recent Advances in Intelligent Engineering

Recent Advances in Intelligent Engineering címmel az Egyetem Napja ünnepség alkalmából az Óbudai Egyetem és az IEEE Hungary Section szakmai napot rendez, amelynek keretében magas színvonalú, nemzetközileg jegyzett profeszorok által tartott előadásokra kerül sor.
The aim of this symposium is to provide a platform to introduce recent advance in innovation, research and science by worldwide well-known outstanding scientist, whom were awarded by the 'Honorary Professor of Óbuda University' title, one of the most prestigious awards of Óbuda University.

November 29.

FIKUSZ

Symposium for Young Researchers

A Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ) az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara által minden évben megszervezett nemzetközi konferencia. A kezdeményezés 2006-ban indult útjára. A konferencia kialakításánál különösen fontos szempont volt, hogy a kutatási területek széles körének szakembereit tudja megszólítani. A gazdasági és társadalomtudományi témák mellett az azokhoz kapcsolódó interdiszciplináris területek kutatói is bátran részt vehetnek. A rendezvény célja, az új kutatási ötletek, eredmények és az azokra épülő következtetések megosztásán túl, a tudományos társadalom tagjainak összekapcsolása. Az Európa minden tájáról érkező kutatótársak nem csupán egy-egy jelenség mélyebb megértésében tudják egymást segíteni, de további vizsgálati aspektusokkal gazdagíthatják egymás kutatásait a különböző interdiszciplináris tudományterületek szempontjainak segítségével. A panel beszélgetések, és különösen az informális, közös érdeklődési területek mentén spontán módon kialakuló szakmai beszélgetések jó alapot kínálnak a fiatal kutatók jövőbeni kutatási együttműködéséhez is. A konferencia hivatalos nyelve az angol. A rendezvény mára számos külföldi fiatal kutatót vonz főleg az Erasmus+ partner egyetemekről, de más, nem-EU-s országok egyetemeiről is érkeznek előadók.

November 29.

Mit tartogat 2030?

Hol tartunk most és hova szeretnénk eljutni 2030-ig?

Az Óbudai Egyetem együttműködve a Magyar Ifjúsági Konferenciával közösen rendezi meg a Mit tartogat 2030? címre keresztelt konferenciáját. Miniszterelnök úr 2018-ban kijelentette, hogy Magyarországnak 2030-ig a régió és az Európai Unió meghatározó szereplőjévé kell válnia. Ezen kijelentés okán, a szervezők meghívott előadók és beszélgetőpartnerek segítségével többek között arra keresik a választ, hogy hol tartunk ma és hova szeretnénk eljutni 2030-ig? Mit jelent a régió meghatározó szereplőjének lenni? Milyen változások következhetnek be a tudományos életben, a politikában, a köz- és versenyszférában, az iparban és az életünk számtalan területén? Képesek vagyunk e egyáltalán 10 éves távlatokban tervezni?