Neumann Emlékkonferencia

Nov. 6., 2023

Neumann Emlékkonferencia
Helyszín: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Cím: Szabadka, Strossmajer utca 11.

Az MTA Magyar Tudomány Ünnepe - 2023 vajdasági rendezvénysorozata keretében a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács közreműködésével megrendezésre kerül 2023. november 6-án a Neumann Emlékkonferencia a tudós születésének 120. évfordulója alkalmából. A rendezvény célja úgy tisztelegni Neumann János emléke előtt, hogy az ő felfedezései alapján született újabb tudományos eredményekről számolnak be kutatók a régió több intézményéből. Az előadások az informatika, a játékelmélet, a gazdasági matematikai alkalmazások, a mesterséges intelligencia és a tudománytörténet témaköréből valók, de szó lesz Neumann János életéről, tudományos eredményeiről és azok hasznosulásáról is.

Garai Géza Szabadegyetem

Nov. 7., 2023

Garai Géza Szabadegyetem
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Honlap:
https://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/rendezvenyek/garai-geza-szabadegyetem

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara részt kíván venni Székesfehérvár szellemi életében. Ennek egyik megvalósulási formája a Garai Géza Szabadegyetem, amelynek keretében az egyetem oktatói, valamint az egyetemmel szoros kapcsolatban álló szakemberek tartanak magas szintű ismeretterjesztő előadásokat. A névadó, Garai Géza, a Videoton egykori kiemelkedő fejlesztőmérnöke, majd fejlesztési vezetője volt.

Biztonságtudományi konferencia

Nov. 7., 2023

A biztonságtudomány aktuális kérdései – 2023
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: 1081 Budapest, József krt. 6. J200-as terem
Honlap: https://bgk.uni-obuda.hu/btsz-konf

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában alapított lektorált, minősített, szakmai-tudományos folyóirat, a Biztonságtudományi Szemle idén ünnepli ötéves fennállását. Ebből az alkalomból a folyóirat profiljába illő témában rendez hagyományteremtő jelleggel tudományos konferenciát. Az előadások a következő témák köré szerveződnek: biztonságfilozófia és -történet, biztonságpolitika, biztonságtechnika, biztonságtudatosság, domotika, egészségbiztonság, élelmiszer-biztonság, gazdasági biztonság, hadbiztonság és rendvédelem, információbiztonság, ipar- és üzembiztonság, jog- és társadalombiztonság, környezetbiztonság, közlekedésbiztonság, létesítménybiztonság, magánbiztonság, mesterséges intelligencia, munkabiztonság, műszaki biztonság.

18. Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás

Nov. 8., 2023

18. Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás
Helyszín: Óbudai Egyetem YBL
Cím: Budapest, Thököly út 74.
Honlap: https://ybl.uni-obuda.hu/ett/

Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának Építőmérnöki Intézete 2023-ban 18. alkalommal rendezi meg az Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozást.
A nagy múltra visszatekintő konferencián előadások hangzanak el elsősorban az építőmérnöki, építészmérnöki, földtudományi, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szakterületek témáiban, de egyéb, az építőmérnökséghez kapcsolódó előadások is megtalálhatóak. 2023-tól terv a konferencia angol nyelvű szekcióval történő kibővítése is. A konferencia előadásai lektorált, ISBN számmal ellátott online kiadványban kerülnek publikálásra.

Rejtő Konferencia

Nov. 8., 2023

Rejtő Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6. Ea II.
Honlap: https://rkk.uni-obuda.hu/rejto-konferencia-2023/

A konferencia lehetőséget ad a kar oktatóinak, kutatóinak, és külsős partnereinek, hogy bemutassák oktatási elképzeléseiket, gyakorlatukat, módszereiket, kutatási projektjeiket. A konferencia helyt ad az RKK mint oktatási intézmény történetét bemutató témáknak is. Továbbá lehetőséget biztosít az ipari partnereknek, hogy bemutassák fejlesztési elképzeléseiket és a karral való együttműködés lehetőségeiket, de a konferencia lehetőséget biztosít a hallgatóknak is, hogy bemutassák projekt munkáikat. A konferenciára a külföldi partner egyetemek képviselői is jelentkezhetnek, akik szintén bemutathatják kutatási, oktatási projektjeiket, egyetemünkkel való együttműködési elképzeléseiket. A konferencián nem kötelező publikáció elkészítése, de a beküldött angol vagy magyar nyelvű publikációk elektronikus kiadványban megjelennek.

High Performance Computing

Nov. 8., 2023

High Performance Computing konferencia 2023
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím: BA F.09
Honlap:
https://nik.uni-obuda.hu/high-performance-computing-konferencia-2023/

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság High Performance Computing szakosztálya konferenciát szervez. A High Performance Computing a kutatások és az üzleti élet területén is egyre inkább megkerülhetetlen fogalom. Alapfeladata a nagy számításigényű feladatok elfogadható időn belüli megvalósítása a rendelkezésre álló hardver eszközök maximális kihasználásával. Hagyományosan ez a szuperszámítógépek használatát jelentette, amelyekhez csak nagyon kevesek férhettek hozzá, azonban az utóbbi évtizedben ez kezd alapvető igénnyé válni. A többmagos és többprocesszoros rendszerek mellett a grafikus kártyák teljesítménye is jelentősen megnőtt, nem is beszélve a felhőalapú elosztott rendszerekről.

Kandó Konferencia 2023

Nov. 9-10., 2023

XXXIX. Kandó Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap: https://konf2023.kvk.uni-obuda.hu

A konferencia hagyományos módon helyet ad a napi kutatási- fejlesztési kérdések tárgyalására, mind az akadémiai, mind az ipari szféra számára.
Ez a konferencia az oktatók, hallgatók és ipari partnerek ismerekedési, találkozási színtere is, ahol lehetőség nyílik a cégek bemutatkozására, kiállítások, konzultációk megszervezésére is.

XI. Trefort Konferencia 2023

Nov. 9-10., 2023

Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia - 2023
Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap: http://trefort.tmpk.uni-obuda.hu/

A XI. Trefort Konferencia célkitűzése a szakképzés-fejlesztés és pedagógusképzés, továbbá a felsőoktatás pedagógia összefüggéseinek tudományos igényű megvitatása. A konferencia teret kíván nyújtani azon kutatás-fejlesztési eredmények és helyi innovációk bemutatására, amelyek az utóbbi években születtek Magyarországon, valamint a határon túli oktatási rendszerekben.
Konferencia programunk keretében, lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy a hazai és határon túli pedagógusképző intézmények munkatársai:
- kifejthessék álláspontjukat az oktatás, azon belül is hangsúlyosan a szakképzés fejlesztéséről, illetve a pedagógusképzést érintő aktuális kérdésekről,
- számot adhassanak az oktatás, a szakképzés és a pedagógusképzés területén folyó empirikus kutatásaikról,
- bemutathassák oktatási, illetve technológiai innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről; a szakképzés és a felsőoktatás területén,
- doktorandusz hallgatók bemutathassák kutatási-fejlesztési eredményeiket.

CNC verseny

Nov. 10., 2023

II. Bánki-HAAS Országos CNC Programozási Verseny
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Honlap: https://bgk.uni-obuda.hu/banki-haas-cnc-verseny/

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a GENE HAAS FOUNDATION alapítványtól - a számítógépes gyártás népszerűsítésére - elnyert nagy értékű támogatás felhasználásával 2023-ban is meghirdeti szakmai versenye második évfolyamát, II. Bánki-HAAS Országos CNC programozási verseny címmel.
A meghirdetett verseny célja a magyarországi felsőoktatásban tanuló, a számítógéppel támogatott gyártás iránt érdeklődő hallgatók munkájának elismerése, valamint egy szakmai közösség építése és nem utolsósorban a szakmabeli cégek, vállalkozások figyelmének felkeltése.
A több fordulós versenyen nappali és levelezős egyetemista hallgatókból álló 3 fős csapatok és felkészítő tanáraik vehetnek részt. Az on-line selejtezőt és az otthoni feladat elkészítését végül a legjobb 6 csapat számára egy személyes részvétellel megtartott, 3 körből álló verseny koronázza meg, és természetesen az ezt követő ünnepélyes eredményhirdetés.

Kiberbiztonsági kutatások workshop

Nov. 10., 2023

Kiberbiztonsági kutatások egy „Security Operation Center” falain belül
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím:
Honlap:
https://soc.uni-obuda.hu/esemenyek/workshopok/MTU2023/kiberbiztonsagi_workshop

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara „Kiberbiztonsági kutatások a SOC-ban” címmel workshopot szervez, amelyen bemutatja a hallgatói csapatok fejlesztési és kutatási irányait a kiberbiztonság területén.
A biztonsági műveleti központ (Cecurity Operation Center, SOC) általában egy intézményi vagy vállalati hálózaton belül létrehozott biztonsági szakértőkből álló csoport, amely a megfelelő technológiák és módszerek kiaknázásával, valamint a hálózati forgalom és naplóadatok elemzésével a kibertámadásokkal szembeni védelemért felel. Az alkalmazott módszerek és eszközök azonban nagymértékben befolyásolhatják a védelem hatékonyságát, ami az egyre rejtőzködőbb és kifinomultabb támadókkal szemben elengedhetetlen igény. A kutatások célja a SOC-ban alkalmazható eszközök és módszerek fejlesztése és optimalizálása annak érdekében, hogy a rohamosan fejlődő támadási technikákkal szemben valós időben és hatékonyan vegyék fel a versenyt.

IJCELIT2023

Nov. 10., 2023

9th International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies
Helyszín: MS TEAMS – online
Cím: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFkq7V0jrpiAmr16E9WO-GAbwb7Y_uf5B1IxeUxm4CKo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=44163c40-9618-4ebf-b9af-421a233df5c5&tenantId=1d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97
Honlap: https://rkk.uni-obuda.hu/ijcelit-2023/

The International Conference IJCELIT intends to unite researchers, engineers, and creative artists involved in environmental and light industries, from fundamental research to industrial applications.
IJCELIT consists of three simultaneous events, with a joint plenary session highlighting technological developments and trends and their effects on the biophysical environment. Each event showcases selected scientific-technical papers and highlights emerging technologies in the areas of:
• Graphic Technologies (GCTW)
• Industrial Design and Material Technologies (ISDIT)
• Environmental Engineering (WESE)

ICCECIP 2023

Nov. 13-14., 2023

5th International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: Budapest, Népszínház u 8. és József körút 6.
Honlap: https://iccecip.hu

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként, 2023. november 13-14-én személyes megjelenési formában az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán kerül megrendezésre az „ICCECIP 2023 – 5th International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection – 5. Középeurópai Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzetközi Konferencia”.
Az energia szektor a kritikus infrastruktúrák között kiemelt fontosságú.
Az idei konferencia mottója: „The impact of the energy dependency on critical infrastructure protection” / („Az energiafüggőség hatása a kritikus infrastruktúra védelmében”).
A konferenci alapvető célja, hogy megmutassa a régió egységét, valamint teret és lehetőséget adjon a vezető és fiatal kutatóknak, a doktoranduszoknak, hogy megosszák legújabb eredményeiket egymással és a nyilvánossággal. A konferencia előadásainak nemzetközi tudományos folyóiratban történő publikálására is adott a lehetőség.
A régió közös történelmi és kulturális múltja, valamint az elmúlt évszázadok közös fejlődési útja és a folyamatos együttműködés is összeköti az országokat, és megalapozza a jövőbeni közös célokat.

The ICCECIP 2023 – 5th International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection will be held this year as part of the Hungarian Science Festival in a present form at Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University on 13-14 November 2023.
The energy sector is a very important segment among the critical infrastructures. The new motto of this year’s conference is „The impact of the energy dependency on critical infrastructure protection”.
The key goal is a to higlight the unity of our region and give space for all researchers around the World, experienced and young researchers, PhD students to share their latest results with each other and the public.
The common historical and cultural past of the region, as well as the common development path of the last centuries also the continuous cooperation also connect our countries and lay the foundations for future common goals.
The ICCECIP 2023 also serves to foster communication among researchers and engineers working in a wide variety of scientific areas with a common interest.
The meeting will provide an opportunity to highlight recent developments and to identify emerging and future areas of growth in this exciting field. Also, the conference program includes oral presentations and poster sessions from scientists working in similar areas to establish a platform for collaborative research projects in this field.

NIK kari kutatócsoportok bemutatkozása

Nov. 14., 2023

NIK kari kutatócsoportok bemutatkozása
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím: BA F.09
Honlap:
https://nik.uni-obuda.hu/kari-kutatocsoportok-bemutatkozasa-2023/

A minőségi oktatási tevékenység mellett a Neumann János Informatikai Kar a tudományos munka és innováció otthona is. A kutatócsoportok és kutatólaborok szoros együttműködésben dolgoznak az Egyetemi Kutató és Innovációs Központtal. A kar széleskörű kutatási portfoliójába tartoznak az orvosi informatika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, beágyazott rendszerek, drónfejlesztés, párhuzamos és elosztott rendszerek és egyéb alkalmazott informatikai kutatások.

Ipar 4.5

Nov. 14., 2023

Ipar 4.5 Minikonferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap:

Az Ipar 4.5 megoldások mind több szakterületre vannak egyre nagyobb hatással a környezetünkben. Legfontosabb alkalmazási területnek napjainkban a robotizálás és automatizálás, a mesterséges intelligencia-alapú megoldások, szimulációk, felhőalapú szolgáltatások, kiterjesztett valóság, önvezető járművek, integrált vállalatirányítási rendszerek és az okos infrastruktúra tekinthetők. Az infokommunikációs hálózatok mindehhez alap infrastruktúraként jelenik meg. Mindemellett a fenntartható fejlődés elvei mentén is egyre több innovációs irányvonal jelenik meg az iparban, a munka világában, amely mindinkább begyűrűzik az oktatási és tudományos dimenziókba is, beleérte a megújuló energiaforrások használatát, illetve a digitalizációs folyamatok különféle hatásait. Tudományos előadássorozatunkban az említett fejlődési vonalak elméleti kereteit és gyakorlati, technológiai megoldásait ismertetjük a hallgatóság számára második alkalommal.

TDK 2023

Nov. 15., 2023

58. Tudományos Diákköri Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem, karonként szervezve
Cím: kari helyszíneken
Honlap: http://www.uni-obuda.hu/tdk/aktualis

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi 58. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti. A TDK célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit a november 15-i konferencián mutatják be.

Mérd meg, mutasd meg!

Nov. 15., 2023

Térinformatika napjával kapcsolatos tudományos verseny
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK
Cím: 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1.
Honlap: http://gisday.amk.uni-obuda.hu/

A GIS Day 1999-ben, az Esri elnökének kezdeményezésére indult mozgalom, amelyet azóta is minden évben november hónapban tartanak a világ több helyszínén különböző programokkal. A székesfehérvári program egy diákverseny középiskolás diákok számára. A verseny mottója: Hogyan változtatja meg a térinformatika tudománya az életünket, mindennapjainkat.

AMK TDK

Nov. 15., 2023

58. ÓE AMK TDK Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.
Honlap: https://www.amk.uni-obuda.hu/tdk/index.html

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara műszaki és geoinformatikai, valamint ifjúsági szekcióban szervezi meg a TDK konferenciát.

KGK TDK

Nov. 15., 2023

Keleti Károly Gazdasági Kar 58. Tudományos Diákköri Konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem KGK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 14-18. G épület
Honlap: https://kgk.uni-obuda.hu/tdk

Az intézményi hallgatói TDK konferenciák azok a szakmai fórumok, ahol a szakmai követelményeknek és elvárásoknak megfelelő dolgozatokat kiválasztják és ajánlják az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való ismertetésre, bemutatásra.
A Tudományos Diákköri Konferencia fő célja, hogy támogassa és elismerje a felsőoktatási tudományos tevékenység minden résztvevőjét, így az oktatókat, kutatókat és mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat. Hangsúlyos célként jelenik meg, hogy a legkiválóbb egyetemisták tudományos munkáinak és eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, és ez által ösztönözze az intézmény keretei között a hallgatók kutatási tevékenységét, tudományos fejlődését. A tudományos diákköri munka hathatós segítséget ad a tudományos munkában való elmélyedésben és az önálló színvonalas kutatómunka megalapozásában.

BGK Aranydiploma

Nov. 16., 2023

Arany Díszoklevél ünnepélyes átadása a Bánki kar jogelőd intézményében 50 éve végzettek számára
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: Budapest, Népszínház u 8. és József körút 6.
Honlap: https://bgk.uni-obuda.hu/aranydiploma

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül megrendezésre az Arany Díszoklevél átadó ünnepsége a kar jogelőd intézményében 50 éve végzettek számára.
Az ünnepségen a Szenátus felhatalmazása alapján Arany Díszoklevelet adományozhat azon volt hallgatójának, aki a karon, vagy jogelőd felsőoktatási intézményei valamelyikében diplomáját 50 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az intézmény hírnevét öregbítette.

AIS 2023

Nov. 16., 2023

18th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas
Helyszín: Óbudai Egyetem AMK
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Honlap: http://ais.amk.uni-obuda.hu

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara immár 18. alkalommal rendezi meg az „International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (AIS 2023)” elnevezésű nemzetközi konferenciát. A konferencia az alkalmazott informatikai rendszerekkel foglalkozik, különös tekintettel a beágyazott rendszerekre, geoinformatikai rendszerekre, robotikára, mesterséges intelligencia-alapú rendszerekre és vállalatirányítási rendszerekre. A konferencia résztevői a felsőoktatás, a kutatás és az ipar szempontjából mutatják be alkalmazott informatikai eredményeiket.

ESB 2023

Nov. 16., 2023

Mérnöki Szimpózium a Bánkiban / Engineering Symposium at Bánki
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: Budapest, Népszínház u 8. és József körút 6.
Honlap: https://bgk.uni-obuda.hu/esb/

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül idén megrendezésre az ESB 2023 –Mérnöki Szimpózium a Bánkiban / Engineering Symposium at Bánki. A konferencia lehetőséget nyújt magyar vagy angol nyelven ISSN számmal ellátott konferencia kiadványban megjelentetett publikációkra az alábbi (nem kizárólagos) témakörökben: anyag és gyártástechnológia, mechatronika, géptervezés, IT technológia, biztonságtechnika, minőségügy.

5G hálózatok kiberbiztonsági kihívásai

Nov. 16., 2023

5G hálózatok kiberbiztonsági kihívásai workshop
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK
Cím:
Honlap:
https://soc.uni-obuda.hu/esemenyek/workshopok/MTU2023/5G_kiberbiztonsagi_workshop

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai, Bánki Donát Gépészmérnöki és Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal közös szervezésben „5G hálózatok kiberbiztonsági kihívásai” címmel workshopot szervez, amelyen bemutatja az egyetem és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közös kutatási együttműködésének keretében zajló kutatások eredményeit.
A napjainkban zajló információs forradalom, ezen belül az 5G hálózatok kifejlesztése, szabványosítása és gyakorlati megvalósítása kapcsán olyan új, eddig nem ismert technikai, technológiai és infokommunikációs megoldások látnak napvilágot, amelyek jelentős biztonsági kihívások elé állítják a társadalom mellett a rendvédelmi szerveket is. Az 5G nem csak egy távközlési technológia, hanem a kommunikáció gerinchálózataként a digitalizáció alappillérét jelenti, amivel új lehetőségeket nyit gazdasági átalakulások és számos ipari fejlesztés előtt. Arra tervezik, hogy megfeleljen a mai modern társadalom igen nagy adat- és összekapcsolhatósági növekedésének, a tárgyak internete követelményeinek (IoT) és több milliárd csatlakoztatott eszközzel a jövőbeli újításoknak.
A karokon folyó kutatásokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatja az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium keretében.

14th ICEEE 2023

Nov. 16-17., 2023

Online International Annual Conference on “Global Environmental Development & Sustainability: Research, Engineering & Management
Helyszín: Óbudai Egyetem RKK
Cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6. RKK KTI Konferencia Teams Csoport
Honlap: http://www.iceee.hu/

The 14th Online International Annual Conference welcomes scientific research, review, and discussion papers dealing with environmental sustainability and development issues from such fields as the biological sciences, agriculture, geology, meteorology, energy, food sciences, soil and water sciences, geography, nutrition, physical sciences, economics, law, environment and human health, pollution, and waste management, land conservation, etc.
The Conference particularly welcomes papers highlighting more than one dimension of sustainable development.
We would like to encourage and amplify the transfer of knowledge between scientists with different backgrounds and from different disciplines who study, solve or apply the same types of equations.

Innovatív és digitális egészségipari technológiák fejlesztése és értékelése

Nov. 17., 2023

Innovatív és digitális egészségipari technológiák fejlesztése és értékelése
Helyszín: Óbudai Egyetem F09
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

A digitális orvostechnikai eszközök (DOE-k) az egészségipar egyre jelentősebb, dinamikusan növekvő szegmensét képezik. A digitális egészségipari innovációk a terápiák személyre szabásával, a hatékonyság növelésével és a költségek csökkentésével, valamint a hozzáférhetőség javításával az egészségügyi rendszerek eredményességének növeléséhez és fenntarthatóbb finanszírozásához kívánnak hozzájárulni. Az innovatív DOE-k fejlesztése és piacra lépése akkor lehet sikeres, ha az új DOE-k valóban értéket képeznek a felhasználók számára és rendelkezésre állnak a DOEK hatásosságát, biztonságosságát, társadalmi hasznosulását és finanszírozhatóságát igazoló klinikai és egészség-gazdaságtani tudományos bizonyítékok.
Kutatási projekt egyrészt technológiai innovációval (személyre szabott rákterápiákat és mesterséges hasnyálmirigy rendszerek fejlesztése), másrészt a DOE-k által elérhető egészség-, társadalmi-gazdasági nyereség mérésének és értékelésének módszertani kérdéseivel foglalkozik.
A rendezvény az NKFI Alap Tématerületi Kiválóság Program (TKP2021-NKTA-36) támogatásával valósul meg.

Mesterséges Intelligencia

Nov. 17., 2023

Mesterséges Intelligencia: Robotikától a filozófiáig - Minikonferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem KVK
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Honlap:
https://kvk.uni-obuda.hu/konferenciak/ai-from-robotics-to-philosophy/

A jövő intelligens robotjai avagy az emberi evolúciós fejlődés mesterséges intelligencia alapokon.
A jövő intelligens robotjai a mesterséges intelligencia (MI) és az emberi evolúciós fejlődés kereszteződéséből fognak születni. Az MI az emberi gondolkodás és a számítógépes programozás összefonódása, amely lehetővé teszi, hogy a számítógépek intelligens döntéseket hozzanak. Filozófiailag ugyanakkor elemezendő, hogy az „intelligens” szó jelentése miképpen módosul az MI fejlemények fényében. Az ipari forradalmak sorában az ipar 4.0-át követően megkezdődött az ipar 4.5 fogalmi körének definiálása és értelmezése (Molnár-Wührl, 2022), amely egy, a felsőoktatási intézmények harmadik missziós küldetését is figyelembe vevő, komplex, interaktív és innovatív fejlesztési törekvéseket jelent a jelen és jövő számára. E fejlődési ívben jelenik meg a mesterséges intelligencia alapú korszerű megoldások lehetősége is.

CINTI 2023

Nov. 20-22., 2023

IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics
Helyszín: Óbudai Egyetem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: http://conf.uni-obuda.hu/cinti2023

2000-ben indult útjára az esemény Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma néven, amely idén a huszonharmadik évébe lépett. Az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös rendezvényén a hazai és nemzetközi, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódik egyetemi hallgatók és doktoranduszok megjelenésére is. A konferencia IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét azáltal, hogy bekerülhetnek az IEEE Xplore adatbázisba.

Szilvay Kornél Tűzvédelmi konferencia

Nov. 22., 2023

Szilvay Kornél Tűzvédelmi konferencia
Helyszín: Óbudai Egyetem BGK
Cím: Budapest, Népszínház u 8., J200 konferenciaterem
Honlap: https://bgk.uni-obuda.hu/tuzvedelmi-konferencia/

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának jogelőd intézménye biztosított helyet az első magyar intézményi keretek között zajló tűzvédelmi tanfolyami képzésnek, amely a hazai tűzvédelem műszaki fejlődésének is komoly lökést adott. Ennek bizonyságául szolgálnak a konferencia névadójának szabadalmi bejegyzésekben fellelhető jelentős újításai is.
Köztük kiemelten a járműre szerelt szárazoltó berendezés, amelynek szabadalmaztatásának centenáriumi évében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a tűzoltó műszaki-technikai fejlesztéseknek szentelt konferencia megrendezésével és a tűzvédelem műszaki-technikai fejlődése eredményeinek felvonultatásával tisztelegnek a résztvevők a konferencia névadójának újító szelleme előtt.

Egyetem Napja

Nov. 23., 2023

Az Óbudai Egyetem megalakulásának ünnepe
Helyszín: Óbudai Egyetem
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Honlap: http://conf.uni-obuda.hu/UniObuda_egyetemnapja_2023

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely idén november 23-án kerül megrendezésre.