AIS 2013

International Symposium on Applied Informatics and Related Areas AIS banner 2013
 

2013. november 7-én immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása és fejlesztése. Törekvésünk, hogy ezúton is erősítsük a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködését.
Az idei szimpózium egy kivételesen ünnepi alkalom, mert Tóth Mihály professzor úr, az Óbudai Egyetem Professor Emeritusa, a székesfehérvári Számítógéptechnikai Intézet volt igazgatója, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola nyugalmazott főigazgatója ebben az évben tölti be 80. születésnapját. Az idei szimpóziumot az ő tiszteletére személyének és munkásságának szenteljük.
A szimpóziumon beszámolunk az elmúlt időszakban lezárult projektekről, elért tudományos eredményekről. A tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.

Webkonf 2013

Magyarországi Web Konferencia 2013 Webkonf 2013
 

Egy nap, ahol mindent megtudhattok az aktuális a webes trendekről, technológiákról, tippekről, trükkökről.
Az egész napos konferencia célja, hogy kezdőknek és profiknak egyaránt útmutatást nyújtson a legújabb webes trendek és technológiák útvesztőjében, legyenek bár fejlesztők, grafikusok vagy azok, akik kettejüket összehozzák.

Energetika 2013

 

Az Óbudai Egyetem a ’Magyar Tudomány Ünnepe az Óbudai Egyetemen programsorozat keretében immár nyolcadik alkalommal rendezi meg energetikai konferenciáját ’Az Energetika oktatása’ témában. A rendezvény szervezésében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata is részt vesz. A növekvő energiafogyasztás, a csökkenő készletek, a megújuló technológiák számos új lehetőséget és kihívást jelentenek a hétköznapi életünkben. Az energetikai vállalatok a gazdaság legnagyobb szereplői, de ugyanakkor ma már minden kisebb cég, sőt minden háztartás is szembesül az energiavételezés, felhasználás, optimalizálás problémakörével. Hogyan követi le ezt a változást az oktatás? Milyen szinten, milyen széleskörűen kell és lehet oktatni? A konferencia a külföldi egyetemi előadók révén nemzetközi szinten is kitekintést ad arról, hol áll az energetika oktatása, milyen problémákkal kell szembesülni, milyen trendek várhatók.

IESB 2013

International Engineering Symposium at Bánki IESB
 

A konferencia hivatalos nyelvei a magyar és az angol, a cikkeket angol nyelven kell beküldeni, amelyek ISBN számmal ellátott CD-n jelennek meg.
A kiadvány ISBN száma: 978-615-5018-86-2
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara 2013-ban a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2013. november 12-én és 19-én, Budapesten rendezi meg hagyományos Nemzetközi Mérnöki Szimpóziumát (International Engineering Symposium at Bánki, IESB 2013).
A szimpózium célja lehetőséget adni a külföldi és hazai előadók számára, hogy bemutassák legújabb tudományos eredményeiket az alábbi fő tématerületeken:
1. Anyag- és gyártástechnológia
2. Biztonságtechnika
3. Munkavédelem, ergonómia

TDK 2013

Tudományos Diákköri Konferencia TDK
 

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2013. november 14-én, csütörtökön, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi a XXXVIII. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.
A hallgatók a tudományos diákköri műhelyekben elért eredményeiket a Karok és Központok szervezésében mutatják be. A konferencián határon túli hallgatók is részt vehetnek. A különböző szekciókban kiemelkedő teljesítményt elért pályamunkák szerzői a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákkonferencián is ismertethetik kutatási eredményeiket.

FIKUSZ 2013

Fiatal Kutatók Szimpóziuma – Symposium for Young Researchers FIKUSZ
 

A Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ) 2007-ben került először megrendezésre, elsősorban a közgazdaságtudomány és gazdálkodástudomány, illetve ezekhez kapcsolódó tudományterületekre fókuszál. A konferencia célja, hogy elősegítse a fiatal kutatók (PhD-hallgatók, doktorjelöltek és friss fokozatosok) találkozását, egymás munkájának, eredményeinek megismerését, a közöttük való színvonalas szakmai eszmecserék kialakulását. A tudománynapi ünnepséghez kapcsolódó konferencia nyelve angol, segítve a külföldi fiatal kutatókkal való kapcsolatépítést is.

Mikro- és nanotechnológia tudományos szimpózium

 

A szimpóziumot a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológiai Intézete (MTI) szervezi, amelyen bemutatásra kerülnek az intézetben folyó – elsősorban nanotechnológiai kutatások - és más tudományos munkák eredményei, valamint az ipari is tudományos kapcsolatok.

CINTI 2013

IEEE 14th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics Óbudai Egyetem címere
 

2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenharmadik alkalommal kerül sor az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, de magyar anyanyelvű, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A beküdött cikkekből angol nyelvű pendrive kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.

IJCELIT 2013

4th International Joint Conference on Light Industry and Environmental Engineering
 

A karunkon idén negyedik alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi, angol nyelvű konferencia (International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, IJCELIT) keretrendezvény, mely a plenáris előadásokat követően a Kar fő tudományterületeinek megfelelően külön rendezvényekre válik szét. Az „International Conference for Development of Environmental Education” – a nemrég alakult International Council for Environmental Engineering Education ülésének – témája a környezetmérnöki, környezettudatos oktatás fejlesztése. A „Graphic Communications Technology Workshop” az alkalmazott médiatechnológia művelőinek nemzetközi fóruma. Az „International Symposium on Innovative Technologies and Design” szimpóziumra a hagyományos, multidiszciplináris könnyűipari technológiák területén kutató, alkotó szakemberek részvételével zajlik. A „Tools and Methods of the Quality and Technology Management Symposium”-on a korszerű minőségmenedzsment módszerek ipari, szolgáltatási környezetben elért alkalmazási eredményeiről tájékoztat.

III. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia

 

Konferenciánk névadójának miniszteri munkássága kiváló példája annak, hogyan tudta egységes rendszerbe szervezni a közoktatás, a szakképzés és a tanárképzés ügyét. Általa realizálódott az eötvösi népiskolai törvény, épült ki a szakoktatás országos hálózata és bontakozott ki a tanárképzés.
Szász Károly író, Trefort Ágoston kortársa írt így róla: „Trefort miniszterségének jellemvonása az egyetemesség, vagyis óriási reszortjának minden ágára egyenlő tevékenységgel való kiterjeszkedés... Trefort közoktatásügyi politikája: egyszerre, együttesen s párhuzamosan fejleszteni a közoktatás minden ágát, minden fokozaton...”
A közoktatás, a szakképzés és a tanárképzés napjainkban is változás, átalakulás előtt áll.
Jelen konferenciánk célkitűzése éppen ezért nem lehet más, mint megvitatni a szakmai tanárképzés jelenlegi helyzetét és helyt adni azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amelyek a szakképzés, illetve a szakmai pedagógusképzés területén születtek az elmúlt időben.

XXIX. Kandó konferencia

 

A minden évben megrendezésre kerülő Kandó tudományos konferencia témakörei felölelik a teljes villamosmérnöki szakmát. A konferencián többek között olyan népszerű kutatási területek, mint az alkalmazott informatika, automatizálás, médiatechnológia, megújuló energiaforrások, méréstechnika, infokommunikációs technikák, világítástechnika stb. kutatási eredményei jelennek meg. A fentiek mellett a konferencia nagy hangsúlyt fektet az ipari partnerekkel való együttműködések, kutatási fejlesztési projektek eredményeinek bemutatására is.

Egyetem napja TDK

 

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve. Idén az ünnepség november 22-én lesz.